Kategórie
Humanizmus Osobné

Dnes milujem svoj deň

Autor: Ján Smrek

Dnes milujem svoj Deň. Noc miloval som včera. Tak láskal som ju, v rukách sa mi chvela a sľubovala sen.

Dnes objímam sa s Ránom a kým mi oči hľadí, sa tážem ho, či idú ešte ľady života oceánom?

Či hodno je už vstávať? Či čas už vypnúť plachty kráľovskej mojej striebrobokej jachty a k Orientu plávať?

Či vôbec duje pasát, čo zavezie ma k Tróji, či zdolám mečom, čo mi v ceste stojí, a môžem triumf hlásať?

Hľa, milujem svoj Deň a najmä svoje Ráno! Ono dnes mlčí, zajtra však ma zľúba a povie svoje: Áno.

Jedna odpoveď na “Dnes milujem svoj deň”

Poézia bola vydaná v časti 2/2003 pod názvom Dobré dni, slovenská poézia! Antológia tvorivého posolstva našich básnikov 20. storočia – na pokračovanie. Vydala Spoločnosť autorov umeleckej literatúry (SAUL) – v spolupráci s Maticou Slovenskou ako významný kultúrny a národno-buditeľský projekt – pod záštitou prezidenta SR Rudolfa Schustera. ISBN: 80-88986-26-5.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *