Kategórie
Tlačové správy

Sociálne siete môžu byť dvojsečná zbraň

V uplynulých rokoch sa sociálne siete stali neoddeliteľnou súčasťou života detí a mládeže. Používanie rôznych online platforiem je pre túto „digitálnu generáciu“ úplne prirodzené, či už ide o kontakt s priateľmi, zdieľanie názorov a záľub alebo sledovanie života obľúbených celebrít.

ESET

V prieskume organizácie Pew Research Center 45 % opýtaných mladistvých uviedlo, že online sú takmer nepretržite.

Zásah do súkromia

Rovnako ako každá aktivita na internete, aj zverejňovanie obsahu na sociálnych sieťach zanecháva v digitálnom priestore trvalú stopu. Deti si toto nemusia vždy dobre uvedomovať, hlavne ak sa so sociálnymi sieťami ešte len začínajú zoznamovať. Plné nadšenia z novej skúsenosti môžu začať neuvážene zverejňovať najrôznejšie veci, pričom si ešte neuvedomujú, že by mohli jedného dňa oľutovať, čo do sveta internetu vypustili.

Takéto nadmerné spoločné využívanie dát môže zahŕňať čokoľvek od necenzurovaných osobných myšlienok cez chúlostivé fotografie až po súkromné informácie, ktoré by mohli byť v nesprávnych rukách zneužité.

Čo môžete ako rodič robiť?

 • Uistite sa, že vaše dieťa používa iba sociálne siete primerané jeho veku – väčšina týchto online služieb má stanovenú minimálnu vekovú hranicu, podľa ktorej by sa mali používatelia riadiť.
 • Prejdite si so svojím dieťaťom nastavenia ochrany súkromia – skontrolujte, či má profily na sociálnych sieťach nastavené ako súkromné, aby bolo možné odkontrolovať, kto presne môže vidieť informácie a príspevky vášho dieťaťa.
 • Porozprávajte sa s dieťaťom o tom, aký obsah je vyslovene nebezpečné uverejňovať na sociálnych sieťach, keďže je možné ho ľahko zneužiť, napríklad súkromné či citlivé informácie a obrázky vrátane fotografií osobných dokumentov, lístkov s osobnými údajmi a skenovateľnými kódmi.

Podvody, hoaxy a falošné správy

Informácie sa cez sociálne siete prenášajú veľmi rýchlo a virálnymi sa žiaľ nestávajú len vtipné videá mačiek. Hoci sa v poslednej dobe tieto témy v médiách skloňujú často, nejde o žiadny nový fenomén. Sociálne siete vytvárajú úrodnú pôdu pre šírenie zavádzajúceho obsahu od podvodných reklám, ktoré zdanlivo ponúkajú trendové produkty v obrovských zľavách, cez falošné spravodajské reportáže s cieľom ovplyvňovať názor ľudí na rôzne záležitosti, až po jednoznačné podvody a klamstvá.

Aj keď deti vedia, ako rozpoznať očividný podvodný e‑mail, ktorý im sľubuje ohromujúcu sumu peňazí výmenou za osobné informácie, nie je pre ne jednoduché čeliť prílivu rôznych kampaní, ktoré číhajú na sociálnych sieťach.

Čo môžete ako rodič robiť?

 • Naučte svoje dieťa rozpoznať zavádzajúci obsah na internete tak, že si spolu prejdete jeho typické znaky:
  • Pokiaľ ide o takzvaný scam, je dobré sa riadiť základným pravidlom, že ak akákoľvek ponuka znie až príliš dobre na to, aby to bola pravda, pravdepodobne pôjde o podvod.
  • V prípade dezinformácií medzi hlavné poznávacie znaky možno zaradiť obsah cielený na vyvolanie senzácie, nedostatok autorských a hodnoverných zdrojov, slabú štylistiku a gramatiku, prípadne chýbajúcu zmienku o správe v renomovaných médiách.
 • Prediskutujte s dieťaťom príklad zavádzajúceho alebo falošného príspevku a ukážte mu, podľa ktorých znakov možno tento príspevok odhaliť.

Hejteri, kyberšikana a stalking

Sociálne siete dávajú každému možnosť sa ozvať a vyjadriť. Žiaľ, aj ľuďom s podlými úmyslami. Vaše dieťa nemusí byť pripravené na to, že by mohlo čeliť obťažovaniu alebo nenávistným komentárom, keď sa zapojí do verejnej diskusie, alebo v ešte horšom prípade sa stane terčom kyberšikany či stalkingu.

Pre dieťa môže byť osobná skúsenosť s nenávistnými prejavmi na internete mimoriadne stresujúcou záležitosťou, s ktorou sa len ťažko vysporiada. Odhaliť takéto problémy môže byť pre rodičov ešte zložitejšie ako v prípade klasických foriem šikanovania.

Čo môžete ako rodič robiť?

 • Povedomie o potrebe ochrany súkromia vrátane jej prísnych nastavení môže do veľkej miery ochrániť dieťa pred nevyžiadaným kontaktom. Vaše dieťa by malo vedieť, že nemá prijímať žiadosti o priateľstvo od cudzích osôb a že jeho profil by mal byť viditeľný vždy len pre priateľov.
 • Ak máte podozrenie, že v súvislosti s používaním sociálnych sietí si vaše dieťa prechádza nejakou negatívnou situáciou, nájdite si čas na spoločný rozhovor. Dajte mu najavo, že sa vám môže s čímkoľvek zdôveriť bez obáv, že sa budete hnevať alebo ho odsudzovať.
 • Keď zistíte, o aký problém ide, pomôžte dieťaťu s jeho riešením. Väčšina sociálnych sietí poskytuje používateľom možnosť zablokovať a nahlásiť profily, ktoré ich akýmkoľvek spôsobom obťažujú alebo ohrozujú. V závažných prípadoch kontaktujte políciu.
 • Môžete sa obrátiť aj na miestne alebo národné centrum pre bezpečnejší internet, kde vám a vášmu dieťaťu poradia, ako sa v online priestore chrániť. Každý prípad je iný a vyžaduje si osobitný prístup. Najdôležitejšia je bezpečnosť dieťaťa – po fyzickej aj psychickej stránke. Centrum bezpečnejšieho internetu vám rovnako môže pomôcť aj vtedy, ak potrebujete do riešenia problému zapojiť políciu.

Obavy súvisiace s duševným zdravím

Keď dieťa trávi celé hodiny prechádzaním príspevkov na sociálnych sieťach, môže sa to negatívne odraziť na jeho nálade a sebavedomí. Platformy vytvorili vysoko konkurenčné prostredie, kde počet „lajkov“ pod príspevkom funguje ako priamy ukazovateľ jeho hodnoty. Tieto digitálne platformy tak vytvárajú medzi rovesníkmi vzájomné súperenie. Zároveň deti vystavujú aj profilom celebrít a rôznych influencerov. Tieto „hviezdy“ sociálnych sietí často upravujú svoje verejné profily k dokonalosti, čím však miliónom svojich sledovateľov (zväčša mladých a ľahko ovplyvniteľných) prezentujú skreslený obraz reality. Porovnávaním sa so svojimi dokonalými idolmi sa potom dieťa môže cítiť menejcenne.

Predpokladá sa, že okrem negatívneho vplyvu na sebadôveru môže nadmerný čas strávený na sociálnych sieťach súvisieť aj s poruchami pozornosti, depresiou a inými psychologickými problémami. Je dôležité zdôrazniť, že toto prepojenie je len v rovine predpokladu. Sociálne siete sa môžu javiť ako zdroj problémov, no zároveň môžu predstavovať len jeden z viacerých faktorov, prípadne byť v tomto smere úplne irelevantné. Ak sa zdá, že dieťa je príliš naviazané na svoj telefón, ten nemusí byť vždy koreňom problému, ale možno spôsobom, akým dieťa vo svojej situácii hľadá rozptýlenie.

Je dôležité vedieť deťom rýchlo preukázať podporu, no zároveň nie je dobré robiť unáhlené závery. Rodičia by mali tráviť čas so svojimi deťmi a rozprávať sa o všetkých aspektoch života.

Čo môžete ako rodič robiť?

 • Povzbuďte svoje dieťa, aby sa namiesto hodín písania cez sociálne siete so svojimi priateľmi stretávalo radšej osobne.
 • Skúste si pravidelne vyčleniť istý čas, keď deti aj vy rodičia na hodinu či dve odložíte mobily a budete tráviť čas spolu ako rodina bez pozerania do obrazovky.
 • Všímajte si zmeny v správaní a nálade svojho dieťaťa, ktoré by mohli súvisieť s používaním sociálnych sietí. Ak spozorujete niečo neobvyklé, porozprávajte sa s ním a ponúknite mu pomoc pri riešení problému, ktorý ho trápi.
 • Ak má dieťa problém, no nereaguje na vašu snahu mu pomôcť, zvážte konzultáciu s odborníkom na duševné zdravie.

Žiť „tu a teraz“ vs. tvoriť si zbierku selfie

Deti a tínedžeri potrebujú pocit uznania zo strany iných, predovšetkým rovesníkov. Preto sa dokážu veľmi upnúť na to, aby sa o ich živote a aktivitách dozvedali ostatní, pričom si dávajú záležať na tom, ako sa prezentujú. Vždy išlo o snahu vylepšovať svoj imidž, ale smartfóny situáciu dramaticky zmenili. Deti chcú získať popularitu a pozornosť druhých a venujú veľmi veľa času budovaniu svojho imidžu v očiach okolitého sveta. Pritom však deti (aj dospelí) niekedy zabúdajú, že život sa odohráva „tu a teraz“ bez ohľadu na to, či o sebe niečo uverejňujú alebo nie.

Čo môžete ako rodič robiť?

 • Snažte sa nesúdiť, ale radšej pochopiť dôležitosť popularity a imidžu pre mladistvých.
 • Naučte svoje dieťa viac vnímať prítomnosť a rozlišovať medzi životom „tu a teraz“ a „žitím len pre hlasy, komentáre a lajky (páčiky)“. Cieľom je nájsť rovnováhu. Netreba si dávať obrovské ciele, najlepšie je pomôcť dieťaťu pochopiť, prečo radšej žiť viac pre prítomnosť a inšpirovať ho k novým aktivitám.
 • Zvoľte prístup prevencie a poučte dieťa o možných rizikách.

Veďte dieťa k tomu, aby bolo samo sebou a zároveň pochopilo, že nedostatky má každý. Neváhajte sa pustiť do rozhovorov so svojím dieťaťom, ale tiež ho povzbuďte, aby vám povedalo o vlastných skúsenostiach. Nezabudnite sa po celý čas správať tak, aby ste pre dieťa boli sami vzorom.

Safer kids online je globálnou iniciatívou spoločnosti ESET. Cieľom je zvýšiť povedomie o konkrétnych hrozbách, ktoré na deti na internete číhajú. Rodičom, deťom a taktiež ich učiteľom chceme priniesť poučné informácie a ukázať im, ako môžu spolu s deťmi hrozbám predchádzať ešte skôr, ako do nekonečného sveta internetu vstúpia.

Zdroj: ESET.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *