Kategórie
Osobné Zošity humanistov

Albert Einstein – z hľadiska kňaza som, samozrejme, a vždy som bol ateistom

Guy Raner napísal 10. júna 1945 list Albertovi Einsteinovi. V liste mu napísal, že mal diskusiu so vzdelaným jezuitom, ktorý mal nejaké vyjadrenia, týkajúce sa Einsteina, a Raner mal pochybnosti o pravdivosti jezuitových slov.

Raner v liste Einsteinovi napísal, že jezuitský kňaz povedal, že Einstein bol kedysi ateista, ale že už sa Einstein stal vyznávačom nadprirodzenej inteligencie, ktorá riadi vesmír (a believer in a supreme intellect which governs the universe).

Albert Einstein mu 2. júla 1945 odpovedal:

“I have never talked to a Jesuit priest in my life and I am astonished by the audacity to tell such lies about me.

From the viewpoint of a Jesuit priest I am, of course, and have always been an atheist. Your counter-arguments seem to me very correct and could hardly be better formulated. It is always misleading to use anthropomorphical concepts in dealing with things outside the human sphere – childish analogies. We have to admire in humility the beautiful harmony of the structure of this world – as far as we can grasp it. And that is all.”

„Za celý život som nepovedal slovo k jezuitskému kňazovi a teraz žasnem nad odvahou vravieť o mne také klamstvá.

Z hľadiska jezuitského kňaza som, samozrejme, a vždy som bol ateistom. Vaše protiargumenty sa mi vidia veľmi korektné a ťažko by sa dali lepšie formulovať. Ak však hovoríme o veciach mimo ľudskej sféry, je detskou analógiou používať antropomorfické koncepcie. V skromnosti máme obdivovať prekrásnu harmóniu štruktúr sveta až potiaľ, kam dosiahneme. A to je všetko.“

List od Alberta Einsteina
List od Alberta Einsteina.

Zdroje:


Archív:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *