Kategórie
Osobné Zošity humanistov

Albert Einstein – z hľadiska kňaza som, samozrejme, a vždy som bol ateistom

Guy Raner napísal 10. júna 1945 list Albertovi Einsteinovi. V liste mu napísal, že mal diskusiu so vzdelaným jezuitom, ktorý mal nejaké vyjadrenia, týkajúce sa Einsteina, a Raner mal pochybnosti o pravdivosti jezuitových slov.

Raner v liste Einsteinovi napísal, že jezuitský kňaz povedal, že Einstein bol kedysi ateista, ale že už sa Einstein stal vyznávačom nadprirodzenej inteligencie, ktorá riadi vesmír (a believer in a supreme intellect which governs the universe).

Albert Einstein mu 2. júla 1945 odpovedal:

“I have never talked to a Jesuit priest in my life and I am astonished by the audacity to tell such lies about me.

From the viewpoint of a Jesuit priest I am, of course, and have always been an atheist. Your counter-arguments seem to me very correct and could hardly be better formulated. It is always misleading to use anthropomorphical concepts in dealing with things outside the human sphere – childish analogies. We have to admire in humility the beautiful harmony of the structure of this world – as far as we can grasp it. And that is all.”

„Za celý život som nepovedal slovo k jezuitskému kňazovi a teraz žasnem nad odvahou vravieť o mne také klamstvá.

Z hľadiska jezuitského kňaza som, samozrejme, a vždy som bol ateistom. Vaše protiargumenty sa mi vidia veľmi korektné a ťažko by sa dali lepšie formulovať. Ak však hovoríme o veciach mimo ľudskej sféry, je detskou analógiou používať antropomorfické koncepcie. V skromnosti máme obdivovať prekrásnu harmóniu štruktúr sveta až potiaľ, kam dosiahneme. A to je všetko.“

List od Alberta Einsteina
List od Alberta Einsteina.

Zdroje:


Archív:

4 odpovede na “Albert Einstein – z hľadiska kňaza som, samozrejme, a vždy som bol ateistom”

Dobre, myslíš si, že existuje posmrtný život. Je to tvoja viera bez dôkazov. Einstein si však nemyslel, že existuje posmrtný život. Kde je podľa teba teraz Einstein? V nebi alebo v pekle?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *