Kategórie
Tlačové správy

PPA mala neoprávnene vyplatiť viac ako milión eur

EÚ od nás očakáva reakciu orgánov činných v trestnom konaní (OČTK).

Reakcia strany Sloboda a Solidarita (SaS) na zistenia Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR má na stole ďalšie prípady neoprávneného vyplácania finančných podpôr na poľnohospodársku pôdu. Zistenia vyplývajú z kontroly Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktorý navrhuje slovenským orgánom, aby sa obrátili na orgány činné v trestnom konaní. OLAF sa pri kontrolnej činnosti zameral na tri prípady. Vo dvoch sa potvrdilo konanie v rozpore s právnymi predpismi EÚ.

Vyšetrovanie odhalilo platby pre spoločnosť na neoprávnené pozemky. Pôda bola využívaná na iný účel, nie na poľnohospodársku činnosť, ako bolo deklarované, čo bolo podmienkou vyplatenia podpory. Kontrolou sa tiež zistilo porušenie povinnosti udržiavať trvalé trávne porasty v dobrom poľnohospodárskom stave a ďalšie nezrovnalosti.

V druhom prípade zistili vyšetrovatelia OLAF, ako si niektoré spoločnosti roky nárokovali platby, ale v skutočnosti nedisponovali právne platnými nájomnými zmluvami.

Európsky úrad pre boj proti podvodom upozorňuje Slovensko, že naše kontroly pri vyplácaní sú veľmi obmedzené pokiaľ ide o zákonnosť nakladania s pozemkom žiadateľom, pretože žiadatelia musia preukazovať svoje právo užívať pôdu iba v prípadoch súbehu nárokov, keď dvaja alebo viacerí poľnohospodári požadujú rovnaký nárok k pozemku, teda dotácie.

„Kontrola preukázala to, na čo dlhé roky strana Sloboda a Solidarita upozorňuje predstaviteľov Ministerstva pôdohospodárstva SR a aj Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ktorí doteraz nič neurobili,“ uviedla Jarmila Halgašová, poslankyňa NR SR za SaS a tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo.

Podľa jej slov súčasná vláda má zadefinované a pripravené opatrenia v Programovom vyhlásení vlády SR, ktoré tieto systémové chyby napravia.

„Celý proces stransparentníme zmenou legislatívy, ktorou odstránime deformácie vytvárajúce priestor pre nečestné praktiky. Pracujeme na zriadení verejného registra žiadateľov o priame platby s uvedením právneho titulu k pôde, ktorý by zamedziť duplicitné platby, špekulácie a aj podvody,“ uzavrela Jarmila Halgašová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *