Kategórie
Tlačové správy

Zákaz vychádzania: Čo sa môže od 27. 1. s testom a čo bez testu

Vláda rozhodla o predĺžení zákazu vychádzania. Ten bude mať od 27. januára výnimky. Aké?

Od pondelka 18. januára sa začal kontinuálny skríning, teda testovanie obyvateľov. Je na každom, či sa dá otestovať PCR, alebo antigénovým testom. Výsledok testu sa bude kontrolovať od 27. januára. Testovanie nemusia podstúpiť tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú o tom doklad nie starší ako tri mesiace, prípadne boli zaočkovaní aj druhou dávkou vakcíny proti tomuto ochoreniu a od očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

V 36 tzv. lepších okresoch, teda s menšou mierou pozitivity, bude výsledok testu urobeného od 18. do 26. januára platiť do 2. februára.

V 36 tzv. horších okresoch, teda s vyššou mierou pozitivity, sa bude opäť testovať. Od 3. do 7. februára budú musieť ich obyvatelia disponovať negatívnym testom nie starším ako 7 dní. Čiže test treba absolvovať v čase od 27. januára.

Mestá Košice a Bratislava sa v tomto prípade rátajú ako jeden okres.

Od 27. januára do 2. februára bude potrebný negatívny test vykonaný po 18. januári:

 • na cestu do práce a z práce alebo výkon podnikateľskej alebo obdobnej činnosti a cestu späť,
 • na cestu do čistiarne odevov, na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky,
 • na cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť,
 • na cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
 • na cestu do zahraničia,
 • na cestu do prírody, vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť,
 • na cestu žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do a zo školy a školského zariadenia,
 • na sprevádzanie dieťaťa alebo žiaka

Bez testu je povolené:

 • ísť na nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie,
 • ísť k lekárovi alebo do zdravotníckeho zariadenia, ak ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, preventívnu prehliadku alebo plánovanú zdravotnú starostlivosť, možné je aj sprevádzanie blízkej osoby alebo príbuzného,
 • ísť na test – PCR, antigénový test, na očkovanie proti ochoreniu COVID-19,
 • ísť na pohreb blízkej osoby, dovolená je cesta na uzavretie manželstva, krst,
 • postarať sa o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
 • ísť von so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1 000 m od bydliska, ale aj postarať sa o hospodárske zvieratá či zájsť k veterinárovi,
 • výnimku má aj cesta dieťaťa do materskej školy a z nej a do školského zariadenia a z neho, cesta žiakov prvého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia a z nich,
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a cesta späť,
 • cesta rodiča, inej oprávnenej osoby a cesta dieťaťa realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča, prípadnej inej oprávnenej osoby, s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cesta realizovaná na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • zabezpečenie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • pobyt v prírode pre deti do 15 rokov,
 • zdravotná vychádzka seniorov nad 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje pomocou vozíčka, do vzdialenosti do 1 000 metrov od bydliska, vychádzku môže vykonávať aj s členmi spoločnej domácnosti,
 • dostaviť sa pred orgán činný v trestnom konaní, cesta na pojednávanie

Od 3. februára do 7. februára nebude negatívny test vykonaný po 27. januári potrebný v 36 okresoch s menšou mierou pozitivity v týchto prípadoch:

 • na cestu do práce a z práce alebo výkon podnikateľskej alebo obdobnej činnosti,
 • na cestu do čistiarne odevov, na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), na cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky,
 • na cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť,
 • na cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
 • na cestu do zahraničia,
 • na cestu žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do školy a školského zariadenia a z nich,
 • na sprevádzanie dieťaťa alebo žiaka

Bez testu bude možné:

 • cesta v nevyhnutnom rozsahu na nákup alebo zaobstaranie si potravín, liekov,
 • zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky od miesta bydliska a späť
 • cesta do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosť vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 • cesta v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
 • cesta na PCR test, antigénový test a späť,
 • cesta na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a späť,
 • cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krstu a cesta späť,
 • cesta v prípade starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, a cesta späť,
 • cesta so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska, cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá, cesta k veterinárovi a späť,
 • pobyt v prírode pre deti do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov,
 • cesta dieťaťa do materskej školy a školského zariadenia a z nich,
 • cesta žiaka prvého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia a z nich,
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a cesta späť,
 • výnimku bude mať aj osoba pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotná vychádzka osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje pomocou vozíčka do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska – na vychádzku môže ísť osoba sama alebo s členmi spoločnej domácnosti,
 • na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť

Pre okresy, ktoré počas testovania od 18. do 26. januára vykázali menšiu mieru pozitivity ako ostatné okresy, platí tiež zákaz vychádzania do 7. februára. Platia však tieto výnimky:

 • cesta do zamestnania a zo zamestnania, cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domu,
 • cesta za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb – teda nákup alebo zaobstarania potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky, do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cesta späť,
 • cesta na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva,
 • cesta na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cesta späť
 • cesta k lekárovi vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cesta späť,
 • cesta na PCR alebo antigénové testovanie, cesta na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cesta späť,
 • cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť,
 • cesta na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného,
 • cesta so psom alebo mačkou vo vzdialenosti 1 000 m od bydliska, cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá, cesta k veterinárovi a späť,
 • cesta za účelom vycestovania do zahraničia a späť,
 • cesta do prírody vrátane individuálneho športu v rámci okresu,
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a cesta späť,
 • cesta rodiča, inej oprávnenej osoby a cesta dieťaťa realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci osobnej starostlivosti alebo cesta realizovaná na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,
 • cesta dieťaťa, žiaka a poslucháča do a zo školy a školského zariadenia a z neho,
 • cesta na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka a poslucháča,
 • sprevádzanie pri zabezpečení a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotná vychádzka osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje pomocou vozíčka do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska, vychádzku môže vykonávať samostatne alebo s členmi spoločnej domácnosti,
 • cesta na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní, na súdne pojednávanie

Pozri: Zbierka zákonov Slovenskej republiky, ročník 2021, Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 30 zo 17. januára 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Zdroj: denník Pravda.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *