Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP podporila 256 poskytovateľov sociálnych služieb prostredníctvom osobitného grantového programu Pomáhame SPPolu

Nadácia SPP, ktorej zakladateľom je najväčší dodávateľ elektriny a plynu na Slovensku, spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), podala v súvislosti s bojom proti ochoreniu COVID-19, pomocnú ruku tým najzraniteľnejším – seniorom.

Prostredníctvom mimoriadneho grantového programu „Pomáhame SPPolu“ prerozdelila Nadácia SPP 200 000 eur celkovo 256 poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí sa starajú o seniorov, odkázaných na pomoc iných, v zariadeniach sociálnych služieb, poskytujúcich starostlivosť o seniorov pobytovou formou.

O podporu z mimoriadneho grantového programu „Pomáhame SPPolu“ sa mohli v čase od 20. októbra 2020 do 16. novembra 2020 uchádzať prevádzkovatelia zariadení poskytujúcich sociálne služby pre seniorov tzv. pobytovou formou (ročná, týždenná) podľa ustanovení zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, t. j. v domovoch pre seniorov, domovoch sociálnych služieb a špecializovaných zariadeniach. Ide o právnické osoby, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, samosprávny kraj, mesto alebo obec alebo ktoré sú nepodnikateľskou organizáciou.

Úspešní žiadatelia môžu pridelené financie čerpať na pokrytie nákladov v súvislosti so zabezpečením dezinfekčných prostriedkov, hygienických pomôcok, ochranných prostriedkov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a vybavenia určených na zníženie rizika prenosu ochorenia COVID-19, s cieľom ochrániť klientov svojich zariadení, ako aj personál starajúci sa o týchto klientov. Rovnako tiež môžu použiť prostriedky grantu na zabezpečenie pomoci pre klientov zariadení sociálnych služieb, ktorá pomôže klientom predmetných sociálnych zariadení prekonať pandémiu ochorenia COVID-19 z hľadiska ich izolácie, resp. opatrení prijatých štátom, vrátane odborného poradenstva, supervízie, psychologickej pomoci pre klientov, nákladov spojených so zabezpečením rôznych voľnočasových aktivít pre klientov v období karantény a izolácie, ako aj na podporu vytvorenia špecifických podmienok umožňujúcich kontakty klientov s rodinou v prípade izolácie alebo karantény a podobne.

Podrobnosti o výsledkoch mimoriadneho grantového programu Nadácie SPP „Pomáhame SPPolu“ sú uverejnené na webovej stránke www.nadaciaspp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *