Kategórie
Humanizmus

Letter to the Brights (Slovak version)

List zaslaný brajťanom do ústredia v USA.

Slovensko je rozlohou malá krajina v strede Európy (vravíme, že je srdcom Európy). Susedí na severe s Poľskom, na západe s Českom a Rakúskom, na juhu s Maďarskom, a na východe má spoločné hranice s Ukrajinou. Hlavným mestom je Bratislava.
Pozri odkazy v anglickom jazyku: Slovakia a Wikipedia.

Lokalizácia Slovenska na mape Európy
Lokalizácia Slovenska na mape Európy (zvýraznená tmavozelenou farbou).

Na Slovensku je približne 16 percent občanov, ktorí sa nehlásia k tradičným náboženstvám. V roku 2011 sa uskutoční ďalšie sčítanie ľudu, a tak aj my (ateisti, brajťania, humanisti, naturalisti, racionalisti) sme zvedaví, koľko ľudí tentoraz vyznačí kolónku „bez náboženského vierovyznania“.

V roku 2001 sa pri sčítaní ľudu zistilo, že z celkového počtu obyvateľov 5 379 455 uviedlo:

  • bez vyznania: 697 308 občanov (čo je 13 percent),
  • nezistené: 160 598 (čo sú 3 percentá),
  • ostatné: 6 294 občanov.

Po veriacich patriacich do Rímskokatolíckej cirkvi (katolíci), ktorých je 3 708 120, sú tak neveriaci druhou najpočetnejšou skupinou občanov na Slovensku. Treťou skupinou v poradí s počtom 372 858 sú veriaci hlásiaci sa k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (evanjelici).

Humanisti na Slovensku sa dnes nachádzajú v zložitej situácii rovnako ako v minulosti. Je tomu tak preto, lebo je ich málo. Tvrdé jadro humanistov tvoria zvyčajne vedci, odborníci, vysokoškolsky vzdelaní občania, ale nedarí sa osloviť pospolitý ľud. Ten majú zatiaľ pod kontrolou rôzne náboženské konfesie, ku ktorým sa občania zvyčajne hlásia pri sčítaní ľudu, vo vianočnom období a počas veľkonočných sviatkov. Z toho je zrejmé, že väčšinou ide o kresťanské denominácie.

Na prvý pohľad sa zdá, že humanizmus kladie veľké nároky na bežných občanov, preto mnoho ľudí po spoznaní humanizmu radšej ostáva v osídlách známych náboženských organizácií, ktorých je hojne po celom Slovensku. Čiastočne je to dané tým, že na Slovensku ešte nie je vypestovaná tradícia u humanistov, podobne ako sa už dá hovoriť o dlhodobej tradícii u kresťanov. Tá siaha až do obdobia Veľkej Moravy (9. storočie n. l.).

Najznámejšou organizáciou je Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov (po anglicky Prometheus Society). Vznikla v roku 1990 a ústredie má v Banskej Bystrici. Ďalším občianskym združením registrovaným od 7. 7. 2006 je Národný Inštitút Francois Marie Voltaire (po anglicky National Institute of F. M. Voltaire) so sídlom v Košiciach. 3. 12. 2008 vzniklo občianske združenie Humanisti Slovenska – spolok racionalistov, skeptikov a svetských humanistov so sídlom v Bratislave.

Spoločnosť Prometheus v roku 2010 oslávila 20. výročie a už tretí rok organizuje slávnostné odovzdávanie Cien humanistov. Koná sa pri príležitosti Svetového dňa humanistov (World Humanist Day), v čase letného slnovratu. Udeľujú sa dve ceny: Veľvyslanec humanizmu a Humanista roka.

Spoločnosť Prometheus združuje občanov Slovenskej republiky s cieľom usilovať sa o otvorenú občiansku spoločnosť propagovaním a presadzovaním ľudských práv a základných slobôd všeobecne, ako aj s osobitným zreteľom na slobodu myslenia, svedomia a prejavov svetského humanizmu, rozvoj etickej humanistickej výchovy. Organizácia je členom Európskej humanistickej federácie (European Humanist Federation, EHF) a celosvetovej organizácie Humanists International (pôvodne mala názov Medzinárodná humanistická a etická únia, IHEU).

Od roku 1998 vydáva Rastislav Škoda dvojmesačník Zošity humanistov. Okrem iných aktivít preložil aj knihy od autorov: Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell, Ellen Keyová, Paul Kurtz, Richard Dawkins, Dan Barker, Fernando Savater, Stephen Law, Albert Jacquard, Jacques Carrière, Tryntsje de Grootová, Emma Klaarenbeeková a mnohých ďalších.

Práve vďaka láskavému prekladu Rastislava Škodu mali humanisti možnosť už v roku 2007 prečítať si svetoznáme dielo od Richarda Dawkinsa Delúzia boha v slovenskom jazyku.

Medzi významných aktivistov patrí aj vedec-fyzik, známy ako Adam Roman, a čitatelia bulletinu si môžu v anglickom jazyku prečítať zopár jeho esejí: Aims of this site, God’s existence a Remarkable attitude of Max Planck to religion.

O doméne Humanisti.sk:
Ide o internetový komunitný portál, ktorý vznikol v roku 2006 ako ohlas na požiadavky nadšencov z diskusného fóra Polemika o viere, ktorého správcom bol spomínaný Adam Roman. Niektorým diskutujúcim vadili rôzne reklamné bannery, ktoré sa tam objavujú, a navrhovali vytvoriť nový server s označením „server pre všetkých humanistov“, ktorý by bol nezávislý od rôznych reklám.

Na Slovensku majú ľudia možnosť pochopiť význam slova brajt alebo brajťan, pretože do slovenčiny bola preložená kniha Záhada ľudského vedomia (The mystery of consciousness) od Daniela C. Dennetta. Úryvok z knihy bol pôvodne uverejnený v NY Times v anglickom jazyku.

V slovenskom jazyku znie výraz brajt [bright] skoro ako brat [brother]. Kresťania sa oslovujú bratia, a my im môžeme pokojne kontrovať oslovením brajťania.

emotikon

Archív:

The Brights Bulletin
The Brights‘ Bulletin.
Letter to the Brights
“Letter to the Brights” (from Slovakia).

Pôvodne uverejnené 4. 7. 2010.

Jedna odpoveď na “Letter to the Brights (Slovak version)”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *