Kategórie
Tlačové správy

Absolventi v praxi

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., robí všetko pre to, aby ste boli vy, naši zákazníci, spokojní. Staráme sa o to, aby sme mali dostatok odborníkov, ktorí do vašich domovov zabezpečia kvalitnú vodu.

V uplynulých rokoch sme sa podieľali na vytvorení experimentálnemu odboru technik vodár vodohospodár na stredných školách v Košiciach a v Trebišove, a tak máme možnosť získavať kvalifikovaných ľudí. Odbor má poskytnúť vodárňam vyprofilovaného absolventa, ktorý v praxi zvládne náročnejšie i menej náročné úlohy.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ktorá sa podieľala na vytvorení experimentálnemu odboru na stredných školách v Košiciach a v Trebišove, získala kvalifikovaných ľudí, ktorých mohla plnohodnotne zamestnať.

Študenti odboru technik vodár vodohospodár dostali už na začiatku svojho štúdia prísľub istého pracovného miesta vo VVS. Po štyroch rokoch na Strednej odbornej škole Kukučínova v Košiciach a Súkromnej strednej odbornej školy v Trebišove ponúkla VVS miesto doteraz ôsmim uchádzačom z radov týchto absolventov. Závody v Košiciach, Rožňave, Trebišove a Svidníku tak získali mladých šikovných vodárov.

VVS považuje spoluprácu so školami za zaujímavú a obojstranne prínosnú.

„Absolventi sú naši nasledovníci a preto ich plnohodnotné vzdelanie podporujeme istotou práce, ktorú im ponúkame po ukončení štúdia,“ zdôraznil Ing. Stanislav Hreha, PhD., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VVS.

Dodal, že VVS už dlhodobo rieši nedostatok manuálne zručných odborníkov.

Mladí vodári sú so svojou prvou prácou vo VVS veľmi spokojní. Zamestnali sa ako prevádzkoví montéri vodovodov a kanalizácií a odčítači. Zhodli sa, že svoju budúcnosť vidia vo vodárňach.

„S prácou vo VVS som veľmi spokojný a viem si predstaviť, že túto prácu budem robiť v budúcnosti,“ zhodnotil Dávid Čík z košického závodu.

Jeho kolegu Kristiána Liptáka oslovil počas štúdia predmet vodohospodárske technológie, takže po škole dlho neváhal.

„Počas praxe vo štvrtom ročníku sme chodili po strediskách, ale ja som v tom mal jasno. Chcel som ísť na stredisko kanál. Chcel som to mať pestré a tu každý deň zažívam a riešim niečo iné, nie je to nudná práca.“

Vladimír Dubovan odporúča mladším študentom odboru veľa sa vzdelávať: „Dosť veľa vecí viem zo školy, tie mi pomáhajú.“

Mladí muži oceňujú aj tímovú prácu a pomoc služobne starších kolegov.

„Som vďačný za svojich kolegov, pri ktorých sa učím veľmi rýchlo, ktorí mi vždy poradia a vysvetlia mi, čomu nerozumiem,“ konštatoval Matej Pásztor.

Nádejní vodári majú na školách odbornú učebňu, vybavenú potrebnými pomôckami, ktorá vznikla v spolupráci s VVS, a.s. Začínajú praxovať v treťom ročníku. VVS im zabezpečuje exkurzie po svojich zariadeniach. Oboznámia sa s vodohospodárskymi objektmi VVS, prevádzkou vodovodov, kanalizácií, vidia zblízka prácu vodárov, úpravu vody a odvoz odpadových vôd. V štvrtom ročníku nastupujú budúci maturanti na praktické cvičenia do pridelených prevádzok v mieste svojho bydliska.

SOŠ technická vytvorila úspešný model nového učebného odboru, ktorý bude po schválení odbornou komisiou, Ministerstvom školstva SR a inými úradmi zaradený natrvalo do siete odborov. Odbor má poskytnúť vodárňam vyprofilovaného absolventa, ktorý v praxi zvládne náročnejšie i menej náročné úlohy.

„Uvedomujeme si nielen vzácnosť vody, s ktorou sa spája naša činnosť, ale aj dôležitosť podpory mladej generácie. Pozornosť a starostlivosť, v spojení s odovzdávaním skúseností, to je presne to, čo im musíme a chceme poskytnúť. Oni sú naši nasledovníci a preto ich plnohodnotné vzdelanie podporujeme istotou práce, ktorú im ponúkame po ukončení štúdia. Tento prístup je zároveň aj predpokladom zníženia nedostatku našich odborných pracovníkov v budúcnosti,“ zdôraznil generálny riaditeľ VVS.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. má deväť závodov, v ktorých zamestnáva vyše 2 000 ľudí.

Po skončení štúdia nastúpilo do našich závodov osem mladých mužov. O tom, ako sa darí dvom z nich, Petrovi Darvašovi v Závode Rožňava a Dávidovi Číkovi v Závode Košice, sa dozviete z videa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *