Kategórie
Osobné

Nezábudka

Prečo je na Slovensku symbolom starostlivosti o duševné zdravie malý krehký kvietok nezábudky?