Kategórie
Tlačové správy

Predaje fairtradového kakaa a bavlny medziročne rástli

Fairtradová káva zaznamenala v roku 2023 pokles.

Suman Badari (Fairtrade International)
Suman Badari, pestovateľka biobavlny v indickom fairtra­do­vom družstve Pra­tibha-Va­sudha.
Foto: Fairtrade International.

Na Slovensku v minulom roku rástli predaje väčšiny ka­te­gó­rií fairtradového tovaru. Fairtradový príplatok za tovar predaný v SR, teda peniaze navyše, ktoré pestovatelia vynakladajú na rozvoj komunít a zlepšenie efektivity pestovania, v minulom roku stúpol a bol 710 000 eur. Najväčší, takmer se­dem­de­siat­per­cen­tný podiel na tom majú predaje fairtra­do­vého kakaa, ktorého sa v SR predalo 2 129 ton. Pokles predajov zaznamenala len fairtradová káva, a to zhruba o štvrtinu.

Minulý rok sa charakterizoval výnimočným obdobím extrémnej inflácie spojenej s ekonomickým poklesom, rastom cien potravín a zvyšujúcimi sa nákladmi na pestovanie. To pocítili aj predajcovia fairtradových potravín.

„Predaje fairtradovej kávy poklesli medziročne o 26 percent. Boom však, naopak, zaznamenala fairtradová bavlna, ktorej predaj vzrástol o 109 percent, a to hlavne vďaka tomu, že bavlnené nákupné tašky v reťazci Lidl sú fairtradové. Predaje fairtradového kakaa rástli v dôsledku toho, že obchodné reťazce používajú fairtradové kakao do výrobkov svojich privátnych značiek,“ vysvetľuje Kristina Hajníková, koor­di­ná­torka slo­ven­ského obchodu a marke­tingu Fairtrade Česko a Slovensko.

Fairtradový príplatok, ktorý získali pestovatelia z Latinskej Ameriky, Ázie a Afriky za tovar predaný v SR, teda peniaze navyše, ktoré pestovateľské družstvá a zamestnanecké organizácie vynakladajú na rozvoj komunít a zlepšenie efektivity pestovania, dosiahol výšku 710 000 eur.

Z fairtradových komodít sa tradične najviac predalo fairtradového kakaa, skokovo vzrástli predaje fairtradovej bavlny

Predaj fairtradového kakaa na slovenskom trhu 2022 – 2023
Predaj fairtradového kakaa na slovenskom trhu 2022 – 2023.

O viac než 40 % vzrástla v roku 2023 na slovenskom trhu spotreba fairtradového kakaa. Predalo sa ho celkovo 2 129 ton, prevažne vo forme čokolády, cukroviniek, zmrzlín a raňajkových cereálií. Lídrom v predaji fairtradového kakaa je spoločnosť Lidl. Ďalšia je spoločnosť Kaufland a nasleduje ich tretia spoločnosť Gunz. Z konkrétnych produktov sa najviac predávali tabuľkové čokolády spoločnosti Lidl.

Skokovo rástli predaje fairtradovej bavlny. Po mi­nu­lo­roč­ných 151 tonách tohto roku vidíme nárast o 109 percent na 315 ton. V tomto roku je najväčším predajcom spoločnosť Lidl, ktorá ponúka svojim zákazníkom nákupné tašky z fairtradovej bavlny. Nasleduje spoločnosť Brands Fashion, ktorá dodáva pracovné oblečenie z tejto suroviny. Tretím najväčším predajcom fairtradovej bavlny sa stal nováčik, výrobca pracovného oblečenia, Mid Ocean Brands.

Podiel fairtradovej kávy na celkovej spotrebe klesol na 2,2 percenta

Fairtradovej kávy, ktorá je akousi vlajkovou loďou Fairtrade, sa minulého roku na našom trhu predalo 376 ton, teda o 26 % menej než v roku 2022. Ide o hmotnosť nepražených zŕn, ktorá zodpovedá zhruba 301 tonám praženej zrnkovej kávy. Z tohto množstva fairtradovej kávy by sa dalo pripraviť viac než 43 miliónov šálok espressa. To pre lepšiu predstavu znamená, že každý obyvateľ SR vrátane nemluvniat vypil v roku 2023 osem šálok fairtradovej kávy (v roku 2022 to bolo 10 šálok kávy). V pomere k celkovej spotrebe kávy v SR, ktorú udáva Slovenský štatistický úrad (2,8 kg na osobu a rok), je podiel fairtradovej kávy 2,2 % (v roku 2022 to bolo zhruba 2,5 %).

Medzi najväčších predajcov fairtradovej kávy v SR patria Tchibo, OMV Slovenská republika v rámci konceptu Viva cafe a spoločnosť Miko káva. Fairtradovú kávu však ponúka aj celý rad kaviarní a lokálnych pražiarní, napríklad pražiareň Cafezia.

Tretinový nárast pri fairtradových ružiach, 144% nárast predajov fairtradových banánov a pokles o 7 % predaja trstinového cukru

Rezaných fairtradových ruží sa v roku 2023 predalo 644 000 stoniek, čo predstavuje medziročný nárast o 34 %. Naj­väčší podiel na tomto objeme má reťazec Kaufland.

Rástli aj predaje fairtradových banánov, ktorých sa v SR a v ČR predalo v minulom roku 1 768 ton, ide o 144% nárast. Najviac sa na tomto objeme podieľa na Slovensku opäť reťazec Kaufland. Ďalej ich zákazníci nájdu v banánových džúsoch Pfanner.

Fairtradového trstinového cukru sa minulého roku v SR spotrebovalo 162 ton (pokles o 7 % z minuloročných 173 ton). Lídrom v tejto oblasti je nováčik, spoločnosť Agrana, ktorá vstúpila na trh s baleným trstinovým cukrom pod značkou Sugars of the World. Nasleduje spoločnosť Lidl, ktorá používa fairtradový cukor pri výrobe niektorých svojich tabuľkových čokolád. Tretiu priečku obsadila spoločnosť Unilever, ktorá v SR predáva zmrzlinu Ben & Jerry’s s obsahom fairtradových surovín (okrem cukru ide napríklad o kakao a vanilku).


Známku FAIRTRADE poznajú dve tretiny obyvateľov SR

Nezisková organizácia Fairtrade Česko a Slovensko si v apríli tohto roku nechala od spoločnosti Median opäť po roku spracovať prieskum, v ktorom zisťovala znalosť certifikácie Fairtrade a známky FAIRTRADE. Pokiaľ ide o povedomie o známke FAIRTRADE, podľa prieskumu ju pozná 66 % slovenských spotrebiteľov. Z toho 28 % respondentov uviedlo, že presne vie, čo toto označenie znamená, a podiel respondentov, ktorí známku aspoň videli, sa zvýšil o 4 % na 38 %. Pre porovnanie v roku 2015 celková znalosť známky FAIRTRADE v SR podľa prieskumu spoločnosti Globescan bola 28 %.

Spontánnu znalosť tohto označenia tohoročný prieskum zistil u 14 percent respondentov. Išlo o 2% nárast a opäť o prvé najčastejšie spontánne uvádzané označenie informujúce o pôvode tovaru alebo zaručujúce naplnenie určitých podmienok pri výrobe (nižšiu znalosť zaznamenalo označenie Slovenský výrobok a na treťom mieste sa umiestnila známka Rainforest Alliance). Otázka mapujúca spontánnu znalosť označení a certifikátov zameraných na zlepšovanie pracovných podmienok v rozvojových krajinách tohto roku opäť potvrdzuje dominantnú pozíciu známky Fairtrade, v tomto segmente ju uviedla takmer pätina opýtaných (18 %).

Systém Fairtrade a známka FAIRTRADE®

Známka Fairtrade

Známka FAIRTRADE označuje výrobky, ktoré spĺňajú so­ciálne, eko­no­mické a envi­ron­men­tálne štandardy nastavené medzi­ná­rod­nou orga­ni­zá­ciou Fairtrade International. Zákazníkov informuje o tom, že pestovatelia dostali za svoju prácu spravodlivú a stabilnú výkupnú cenu, ktorá pokrýva náklady na udržateľné pestovanie. Nákupom výrobkov s označením FAIRTRADE tak zákazníci prispievajú k zlepšovaniu životných podmienok drobných pestovateľov v krajinách Ázie, Latinskej Ameriky a Afriky. Okrem zodpovedajúcej výkupnej ceny dostávajú pestovatelia zapojení do systému Fairtrade ešte fairtradový príplatok, ktorý môžu použiť na investície do rozvoja svojich fariem a komunít, a to na základe demokratického rozhodovania členov komunity.

Fairtrade Česko a Slovensko, z. s., je platformou organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sa zaoberajú etikou obchodu, globálnym rozvojom, udržateľnou spotrebou, ochranou životného prostredia a ľudských práv. Už od roku 2004 pracujeme na zvyšovaní informovanosti o princípoch a zmysle systému Fairtrade. V Česku a na Slovensku zastupujeme globálnu organizáciu Fairtrade International, sme garantom vysokej kvality a dôveryhodnosti ochrannej známky FAIRTRADE. Monitorujeme český a slovenský trh s fairtradovými výrobkami a podporou uvedomelej spotreby pomáhame k tomu, aby sa fairtradové výrobky v čo najvyššej miere dostávali do obchodnej siete v Česku a na Slovensku.


Autor: Lubomír Kadaně, riaditeľ Fairtrade Česko a Slovensko.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *