Kategórie
Humanizmus

Protest: Prepustite Assangea!

Uverejniť pravdu o zločinoch nie je zločin!

Uverejniť pravdu o zločinoch nie je zločin!

Dovoľujeme si vás pozvať na protestné zhro­maž­de­nie pred britskou am­ba­sá­dou v Bra­tislave (Panská 16), ktorú orga­ni­zu­je­me bu­dú­ci uto­rok 20. feb­ru­ára 2024 o 18.00 h.

V dňoch 20. a 21. februára 2024 sa v Londýne usku­toč­ní za­sad­nu­tie Naj­vyš­šieho súdu (Supreme Court) o tom, či do­vo­lí Julianovi Assangeovi sa od­vo­lať voči roz­hod­nu­tiu britskej vlády ho vydať do USA. Assange je zakla­da­teľ a vy­da­va­teľ WikiLeaks. USA ho dlho­do­bo pre­nasle­dujú, pre­tože odhalil vojnové zločiny ich armády v Iraku a Afganistane. Ak by bol vydaný, hrozí mu až 175 rokov väzenia. Už skoro 5 rokov je na žia­dosť vlády USA väznený v Belmarsh prison, pre­zý­va­nej „britské Guantánamo“. Ak môžete, príďte osobne! Ak ne­mô­že­te, tak pod­píšte aspoň on­line petíciu za pre­puste­nie.

Prepustite Assangea! (Petícia.)

Viac informácií nájdete na našej stránke Prepustite Assangea – pro­test v Bra­tislave, uto­rok 20. 2. 2024 o 18.00 h.


Autorka: Bc. Zuzana Slamená.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *