Kategórie
Tlačové správy

Chystáte sa na jar sadiť stromy?

Iniciatíva Sadíme budúcnosť opäť otvára grantovú výzvu! So svojím projektom sa môžete uchádzať o podporu do polovice januára.

Sadíme budúcnosť

V programe Sadíme budúcnosť, ktorý už druhý rok organizuje Nadácia Ekopolis, majú aktívni dobrovoľníci opäť možnosť žiadať o finančnú podporu na svoje výsadbové projekty do výšky až štyri tisíc eur. Výzva je otvorená do 13. januára 2023 a všetky detaily jarnej výzvy ponúka web Sadíme budúcnosť.

Program Sadíme budúcnosť sa zameriava na výsadby v krajine mimo les, ktorá je najviac poznačená ľudskou činnosťou. Podporuje výsadby správnych stromov na správnych miestach, najmä tam, kde chýbajú. Grantový program, ktorý je po tretíkrát otvorený verejnosti, ponúka pokrytie výsadbového i doplnkového materiálu, jeho dopravy a následnej starostlivosti po dobu 3 rokov, no zafinancuje aj nevyhnutné úpravy terénu, náradie, či odborné poradenstvo.

„Veľmi vítanými sú výsadby vetrolamov a remízok na poliach, ktoré budú brániť vysychaniu krajiny, spomalia pôdnu eróziu, zadržia vodu a poskytnú útočisko pre živočíchy. Cennými výsadbami sú i parčíky na sídliskách, ktoré ich robia najmä v letnom období znesiteľnejšími pre miestnych obyvateľov a zároveň skrášľujú okolie,“ upresňuje zámer výzvy Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Počas roka 2022 bolo z iniciatívy podporených 30 komunít naprieč Slovenskom.

„Tento rok sme vysádzali od Lozorna až po Sninu. S obľubou sa sadili najmä ovocné sady a aleje. Budeme sa veľmi tešiť všetkým novým projektom, ktoré nám záujemcovia prihlásia do novej výzvy v roku 2023. Zároveň veríme, že sa nám podarí získať čo najviac zdrojov od stálych aj nových partnerov, aby sme ich o to viac vedeli podporiť,“ uzatvára Medveď.

O grant je možné požiadať iba prostredníctvom online formulára. Uzávierka jarného grantového kola je naplánovaná na 13. januára 2023.

„Komisia hodnotí projekty na základe vopred stanovených kritérií, akými sú miera zapojenia komunity, kvalita výsadby a následnej starostlivosti, ale aj efektívnosť rozpočtu. Zároveň sa pri výbere prihliada i na celkové geografické rozloženie projektov, aby sme pokryli opäť celé Slovensko,“ uvádza Milan Hronec, člen výberovej komisie z Nadácie Ekopolis.

Ukážky z realizovaných projektov:

Sadíme budúcnosť
Sadíme budúcnosť

Generálnym partnerom iniciatívy Sadíme budúcnosť je spoločnosť GLS General Logistics System Slovakia s.r.o. Záštitu nad iniciatívou prebralo Ministerstvo životného prostredia SR a odborným garantom je Slovenská agentúra životného prostredia.

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Autor: Nadácia Ekopolis.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *