Kategórie
Tlačové správy

Zdravotná a sociálna starostlivosť predstavujú dôležité služby župy

Tlačová správa kandidáta koalície strán ZA ĽUDÍ, KDH, SME RODINA a Maďarské fórum – Magyar Forum, na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, profesora Dušana Veliča.

Na tlačovej konferencii 25. 10. 2022 Dušan Velič predstavil členov svojho tímu pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť, ako i riešenia pre vypuklé problémy v týchto oblastiach v Bratislavskom kraji.

Bratislavský kraj trpí nedostatkom sociálnych a zdravotníckych pracovníkov, pričom tieto oblasti považujeme za jedny z kľúčových pre udržanie životne dôležitých služieb, ktoré župa musí poskytovať obyvateľom kraja.

„Zdravotná a sociálna starostlivosť predstavujú dôležité služby župy a som presvedčený o tom, že ich je potrebné poskytovať, čo možno v najväčšej miere spolu. Celková registrácia sa musí zelektronizovať, ako základ pre prihlasovanie sa k lekárovi, ktoré musí byť bezplatné. V prvom rade potrebujeme rozširovať priestorové kapacity, na ktoré vieme použiť Plán obnovy a odolnosti a intenzívne špecializovať starostlivosť. Najdôležitejšia investícia je však investícia do zamestnancov. Týmto pracovníkov chceme prinavrátiť status, ktorý si zaslúžia (VIP – verejne impaktové povolania) a budú čerpať benefity. Dostanú VIP karty, ktoré im zabezpečia lacnejšiu dopravu, športové a kultúrne podujatia a kredit na školenia a vzdelávanie. Spravím všetko preto, aby pre nich v najbližšom období vyrástli na župe služobné byty, nie nájomné a nie sociálne. Súčasťou systému budú aj štipendiá, napríklad pre študentov stredných zdravotníckych škôl, aby po skončení ostali pracovať pre župu. Zriadime Centrum pomoci, kde bude aj Linka pomoci, aby sme vedeli operatívne pomáhať,“ vysvetlil profesor Velič.

Ladislav Ontko tvrdí, že:„Zdravotné obmedzenia majú zvyčajne aj sociálny dosah, čiže, človek, ktorý sa potýka so zhoršeným zdravotným stavom, zvyčajne potrebuje aj vylepšiť sociálne zázemie. V zahraničí je to bežná prax. Župa sa musí sústrediť na všetky ohrozené skupiny. Jej úlohou je aj dohliadať na kvalitu zariadení a poskytovaných služieb, teda kontrolovať ich, ale i motivovať ostatné ku kvalitnejším službám.“

„V Domovoch sociálnych služieb potrebujeme predovšetkým špecializovaných a vzdelaných ľudí. Na Zdravotníckych školách musíme vyčleniť špecializované programy pre vzdelávanie pracovníkov pre oblasť sociálnych služieb, ako starostlivosť v paliatívnej liečbe, starostlivosť o pacientov s Alzheimerovou chorobou a inými. Potrebujeme využiť aj pracovníkov zo zahraničia, ktorí už sídlia na Slovensku alebo majú záujem pracovať na Slovensku, akreditovať ich, aby tak dokázali doplniť počty tých profesií, ktoré nám v kraji akútne chýbajú,“ dodal Peter Beck.

Kto sú skutoční V.I.P.?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *