Kategórie
Tlačové správy

Osem komunít bude sadiť budúcnosť na jar

Program teraz hľadá i návrhy na jesenné výsadbové projekty.

Sadíme budúcnosť

V programe Sadíme budúcnosť, ktorý od jesene 2021 organizuje Nadácia Ekopolis spolu s partnermi, sú známe výsledky prvej grantovej výzvy. Spomedzi viac ako 80 prijatých žiadostí sa osem návrhov na výsadby stromov zrealizuje už túto jar. Nové grantové kolo na zbieranie nápadov na jesenné výsadby je otvorené od 8. apríla 2022 na SadimeBuducnost.sk.

Do 15. februára 2022 bolo možné prihlásiť svoj zámer do jarného kola novej grantovej výzvy Sadíme budúcnosť. Podporených je osem výsadieb, ktorých realizácia je plánovaná na obdobie mesiacov marca až mája 2022 a prerozdelených na ne bolo 19 600 eur. Program teraz umožňuje uchádzať sa o financie, ktoré majú pomôcť komunitám pri zmysluplných výsadbách v otvorenej krajine či sídelnom prostredí, aj v druhom vyhlásenom grantovom kole a to do konca mája 2022.

Sadíme budúcnosť

Jarné projekty, ktoré vybrali odborní hodnotitelia, sú paletou dobrých príkladov, ako sadiť stromy a meniť tvar krajiny s citom, úctou a ohľadom na budúcnosť. Hodnotitelia dbali na komunitný rozmer výsadieb, výber drevín a ich pôvod, na význam výsadieb pre krajinu či spoluprácu s odborníkmi. Pri hodnotení sa tiež prihliadalo na rozpočtové východiská žiadostí, efektívne vynakladanie zdrojov grantu a tiež udržateľnosť projektu, respektíve následnú starostlivosť o stromy, ktorá je v prvých rokoch zásadná.

Patrícia Krausová, manažérka programu Sadíme budúcnosť spomenula výsadbu v Rimavskej Sobote:

„Zámerom je doplniť sad historických odrôd ovocných stromov ďalšími 138 odrodami a vytvoriť unikátnu zbierku ovocných drevín s európskym významom. Výsadbou, pestovaním a ďalším rozširovaním historických (krajových) odrôd chce združenie prispieť k popularizácii ovocinárstva a výskumu adaptabilnosti nových odrôd na miestne podmienky.“

Zaujímavou je tiež výsadba v areáli Senianskeho kaštieľa v okrese Michalovce, ktorý je vstupnou bránou do Vtáčieho raja – CHVÚ Senianske rybníky. Ako hovorí Krausová:

„Miestni majú naplánovaných viacero aktivít: vysadiť nové stromoradie pozdĺž turistického chodníka popri Čiernej vode, založiť orechový sad, obnoviť a dosadiť pôvodné moruše a vŕby v areáli kaštieľa. Celkovo plánujú vysadiť 42 stromov a 50 kríkov.“

Krausová tiež dodáva: „Podporené budú komunity naprieč celým Slovenskom a výsadby pribudnú v Pezinku, Leviciach, v obci Slopná pri Považskej Bystrici, v obci Badín pri Banskej Bystrici, v obci Bajany a tiež v Spišských Vlachoch. V ôsmich výsadbách má byť vysadených spolu okolo 400 stromov.“

Nadácia Ekopolis ako organizátor iniciatívy Sadíme budúcnosť vďačí za podporu partnerom ako GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nespresso, Nadácia Veolia Slovensko, Východoslovenská energetika Holding a.s., Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, ktorí do iniciatívy vstúpili finančne a podporujú zmysluplné a užitočné aktivity lokálnych združení či obcí, ktorým záleží na budúcnosti a kvalite životného prostredia. Dôležitým partnerom iniciatívy Sadíme budúcnosť je tiež spoločnosť SLOVNAFT a.s., ktorá prostredníctvom grantového programu Zelené oázy v roku 2022 podporila v 24 projektoch výsadby stoviek stromov.

Zelené oázy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *