Kategórie
Tlačové správy

„Skrotenie“ plastovej fľaše: Kľúčová je efektívna čistá slučka recyklácie

PET fľaše sú ľahké, tvárne, dobre spracovateľné a zároveň dostatočne pevné a bezpečné. PET fľaše sú natoľko obľúbené a komerčne úspešné, že od ich zavedenia sa ich už vyrobili bilióny. Ich efektívne spracovanie je však veľká výzva, ktorej je možné zdolávať iba spoluprácou na rôznych úrovniach našej spoločnosti.

Podľa agentúry Reuters sa len za desaťročie medzi rokmi 2009 a 2018 na svete objavili 4 bilióny PET fliaš a ročná produkcia sa aktuálne pohybuje okolo 500 miliárd. Každý obyvateľ zemegule má tak v priemere za rok pre seba k dispozícii asi 60 plastových fliaš. Hneď po použití sa ich zbavíme, čo predstavuje základ všeobecne známeho problému. PET fľaše po použití zaberajú priestor na skládkach, zaťažujú spaľovne a – čo vidno najmä ak skončia voľne pohodené v prostredí – kontaminujú našu prírodu.

Každá fľaša sa počíta

Aby sa ľudstvo, obrazne povedané, neutopilo v záplave plastových fliaš, musí byť ich recyklácia čo najdôslednejšia. Každá fľaša, ktorú sa podarí správne nasmerovať do recyklačného procesu, sa preto počíta.

Podľa aktuálnej analýzy konzultačnej spoločnosti Eunomia a asociácie Zero Waste Europe sa v súčasnosti v Európe dostáva do recyklačného procesu asi 60 % celkovej hmotnosti PET fliaš umiestnených na trh. Časť materiálu z nich v tomto procese ešte smeruje do odpadu (napríklad vrchnáky, etikety, ale aj odpad vytvorený rozdrobovaním a manipuláciou), takže na reálne využitie zostane nie 60, ale 50 % pôvodného hmotnostného množstva použitých fliaš.

Z pohľadu ambícií vyspelých krajín je uvedený podiel zberu PET fliaš na recykláciu príliš nízky. Tým, že iba 50 % pôvodnej hmotnosti použitých fliaš zostáva na reálne použitie, sa zlé správy nekončia. Ide o to, že väčšina hmoty PET fliaš sa nerecykluje naspäť do nových PET fliaš, ale využíva sa na výrobu iných polymérových produktov – predovšetkým textilných vlákien a plastových obalov na potraviny (ako sú take away tácky a pod.). Vo výsledku je v každej novovyrobenej PET fľaši v Európe zastúpený materiál zo starších recyklovaných fliaš na úrovni 17 % hmotnosti. Zvyšok sa musí dodať spracovaním základných surovín, najmä ropných derivátov.

Predovšetkým Európska únia považuje súčasný stav recyklácie a podielu recyklovaných surovín v produktoch za neuspokojivý z hľadiska jej environmentálnych cieľov a smerovania k cirkulárnej ekonomike. V prípade, ak iba 17 % materiálu fľaše pochádza z recyklovaných PET fliaš, tak ako je to dnes, po recyklácii z nich v ďalšom výrobku zostane len 2,9 % a v treťom kole iba 0,5 %. Zvyšná časť uniká do nespracovávaného odpadu. Ideálny stav by bol taký, že plast by sa recykloval bez úbytku donekonečna a z recyklačnej slučky nikdy neodchádzal.

Stručne o Čistá slučka recyklácie

Vloženie nápojových obalov do domáceho koša na recykláciu je jedným zo spôsobov, ako prispieť k čistejšej planéte, a je oveľa lepšie, ako ich vyhodiť do bežného odpadkového koša. Ale veľa obalov, ktoré vyhodíme týmto spôsobom, je príliš špinavých na to, aby sa dali premeniť na nové obaly, a tak klesnú v recyklačnej kaskáde (downcycling) a vyrobia sa z nich produkty, ktoré sa následne ťažšie recyklovateľné, ako plastové stoličky, hračky a súčiastky do áut. Okrem toho, keď obal klesne v recyklačnej kaskáde (downcycling) namiesto toho, aby bol recyklovaný (recycling), musí sa vytvoriť nový obal z nových surovín – čím sa pripojí k neustále rastúcej svetovej produkcii plastov. Nápojové obaly recyklované prostredníctvom zálohomatov (recyklomatov) sa však zbierajú a triedia bez kontaminácie inými druhmi odpadu. To zaisťuje, že ich možno znova a znova recyklovať, a to do nových fliaš a plechoviek. Toto je proces, ktorý nazývame čistá slučka recyklácie.

Riešením je čistá slučka recyklácie

Európska únia v smernici 2019/904 „o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie“ určila pre členské krajiny cieľ dosiahnuť do roku 2029 zber plastových fliaš na recykláciu na úrovni 90 % vyrobeného množstva – teda namiesto dnešných asi 60 %. Priebežný cieľ na rok 2025 je stanovený na 77 percent. Zároveň sa má v roku 2025 v každej PET fľaši nachádzať priemerný podiel aspoň 25 % recyklovaných plastov a do roku 2030 až 30 percent.

Správa, ktorú vo februári 2022 vydali organizácie Eunomia a Zero Waste Europe, konštatuje, že na dosiahnutie cieľov EÚ bude nevyhnutné, aby krajiny mali zavedený dobre fungujúci systém zálohovania nápojových obalov. Teda podobný, aký od 1. januára 2022 zaviedlo Slovensko a ktorý už úspešne funguje aj v ďalších krajinách EÚ. Len za prvé 2 mesiace od spustenia systému sa vyzbieralo viac ako 4 milióny nápojových obalov. Cieľom pre rok 2022 (prvý rok zavedenia zálohového systému) je vyzbierať 60 % nápojových obalov. Do konca roku 2025 si Slovensko stanovilo za cieľ vyzbierať 90 % nápojových obalov, recyklátori tak dostanú viac materiálu na efektívnu recykláciu, aby sme mohli recyklovať z fľaše do fľaše a z plechovky do plechovky. Týmto spôsobom si materiály znovu a znovu zachovávajú svoju kvalitu a účel.

Po štvrtom kole recyklácie sa z danej úrovne zníži až pod 1 %. Perspektívnym riešením by podľa autorov správy bolo v budúcnosti podstatne zvýšiť tento podiel, v ideálnom prípade na 75 %. Potom by sa aj po desiatich cykloch recyklácie udržal v PET fľašiach nadpolovičný podiel recyklovanej zložky. Takéto parametre zálohového systému sa už dosiahli v lokálnom meradle v Nemecku, pričom návratnosť plastových fliaš na recykláciu v ňom bola až 99 percent.

Na to, aby sa podstatne zväčšil rozsah recyklácie miliárd PET fliaš, treba vyladiť ďalšie parametre zberových systémov. V súčasnej praxi napríklad platí, že ak sa recyklovaný PET materiál neobjaví v rámci spomínaných 17 % hmotnostného príspevku v novej fľaši, už sa v žiadnej PET fľaši neobjaví ani nikdy neskôr. Recyklovaný materiál z iných plastových výrobkov sa už na fľaše nehodí. Klesol v recyklačnej kaskáde (downcycling) a jeho návrat do produktu s vyšším stupňom kvality nie je ekonomicky rentabilný.

Zálohový systém: Cesta k čistej slučke recyklácie a cirkulárnej ekonomike

Pri lineárnom type ekonomiky platí, že spoločnosť využíva pri výrobe produktov prírodné zdroje. Odpad, ktorý pri procese a spotrebe vzniká, je vyhodený a nespracovaný. Tento postup však vedie k plytvaniu, je nešetrný k prírode, neefektívny a dlhodobo neudržateľný.

Cieľom cirkulárnej ekonomiky je pozerať sa na výrobky z celkom iného pohľadu. Keď produkt dosiahne koniec svojho životného cyklu, nevyhodí sa, ale obaly sa opätovne použijú, alebo recyklujú. Takýmto spôsobom môžeme zachovať hodnotu výrobkov a materiálov čo najdlhšie, či dokonca im vytvárať nové hodnoty.

Zálohový systém je jeden z najefektívnejších spôsobov ako dosiahnuť tzv. čistú slučku recyklácie. Jeho zavedením od 1. januára 2022 sa na Slovensko začal písať nový príbeh. Len za prvé 2 mesiace od spustenia systému sa vyzbieralo viac ako 4 milióny nápojových obalov! Prioritou, ktorá by mala spájať všetkých zúčastnených, je práve recyklácia zozbieraných obalov. Vďaka nej sa prázdne fľaše a plechovky budú môcť spracovať a opätovne využiť. Práve takouto cirkuláciou môžeme dosiahnuť výrazný úbytok objemu odpadu, ktorý dennodenne končí v prírode a budovať aj na Slovensku model funkčnej cirkulárnej ekonomiky.

Foto:

Plastové fľaše
Zálohomat
Zdroj: TOMRA

Zdroj: TOMRA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *