Kategórie
Humanizmus

Stomatológovia – pomoc pre Ukrajinu

Стоматологи – допомога для України.

Stomatológovia – pomoc pre Ukrajinu

Slovenská komora zubných lekárov vyjadruje plnú podporu a úprimnú solidaritu ukrajinskému ľudu, kolegom a zdravotníkom na Ukrajine. Zároveň sa pripája k výzvam všetkých zodpovedných ľudí k okamžitému ukončeniu útokov voči Ukrajine.

My, zubní lekári na Slovensku, pomáhame ukrajinským utečencom bezplatnou neodkladnou zdravotnou starostlivosťou.

Словацька асоціація стоматологів висловлює повну підтримку та щиру солідарність українському народу, колегам та медикам в Україні. Одночасно приєднуємося до вимоги всіх відповідальних людей до негайного закінчення атак щодо України.

Ми, стоматологи Словаччини, допомагаємо українським біженцям безплатною невідкладною медичною допомогою.

The Slovak Chamber of Dentists expresses its full support and sincere solidarity with the Ukrainian people, colleagues and health professionals in Ukraine. At the same time, it joins in the calls of all those responsible for an immediate end to the attacks on Ukraine. We, dentists in Slovakia, help Ukrainian refugees with free emergency health care.

Pozri: Slovenská komora zubných lekárov a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *