Kategórie
Tlačové správy

LZ VLK navrhuje riešenie finančného zabezpečenia rozširovania bezzásahových území

Našli sme zdroj na financovanie 10 % bezzásahových území Slovenska.

Príroda

LZ VLK navrhuje finančne zabezpečiť rozširovanie bezzásahových území úpravou zákona o obchodovaní s emisnými kvótami.

Bezzásahové lesy sú prirodzené úložiská uhlíka, pričom ukladanie uhlíka prostredníctvom týchto lesov je efektívne, okamžité a nízkonákladové.

Preto VLK navrhuje 10 % z výnosu z dražieb emisných kvót použiť na rozširovanie bezzásahových území.

Celý text a možnosť podpísať hromadnú pripomienku je na stránke Ekoforum.

V hromadnej pripomienke VLK navrhuje riešenie financovania rozširovania rozlohy bezzásahových území a starostlivosti o takéto územia úpravou v zákone o obchodovaní s emisnými kvótami.

Bezzásahové územia sú prirodzenými úložiskami uhlíka a jediným efektívnym, okamžitým a nízkonákladovým riešením jeho ukladania vo významnom množstve. Peniaze budú využité na výkup pozemkov do vlastníctva štátu, na vyplatenie ujmy za obmedzenie hospodárenia pre tých, ktorý svoj majetok predať nechcú a na financovanie odbornej organizácie ochrany prírody, ktorá sa bezzásahové územia už aj v súčasnosti stará.

Juraj Lukáč
Juraj Lukáč.

Pozri: Lesoochranárske zoskupenie VLK.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *