Kategórie
Tlačové správy

Výzva konzília odborníkov politikom

Delta variant vírusu SARS-CoV-2 sa už rozšíril v mnohých európskych krajinách. Bude sa naďalej rozširovať a je takmer isté, že vytlačí v súčasnosti prevažujúci Alfa variant a spôsobí tretiu vlnu pandémie aj na Slovensku.

Je vedecky dokázané, že očkovanie chráni zdravie a bráni šíreniu nákazy COVID-19, znižuje počet osôb, ktoré potrebujú nemocničnú liečbu, majú dlhodobé až trvalé následky po prekonaní ochorenia a znižuje počet osôb, ktoré na COVID-19 zomrú.

Túto skutočnosť zobrali na vedomie vlády mnohých štátov a prijímajú opatrenia na zvýšenie zaočkovanosti a tým aj na zvýšenie ochrany zdravia svojich obyvateľov.

Delta variant vírusu SARS-CoV-2 je o 60 % infekčnejší v porovnaní s doteraz prevažujúcim variantom Alfa. Šíri sa ako „oheň po suchej tráve“. Dáva nám jedine dve možnosti:

 1. Dať sa zaočkovať a tak sa pred nákazou ochrániť.
 2. Ochorieť s rizikom ťažkého priebehu, dlhodobých až trvalých následkov po ochorení COVID-19, v najhoršom prípade s rizikom úmrtia.

Pri nízkej zaočkovanosti, aká je v mnohých oblastiach Slovenska, bude priebeh tretej vlny veľmi vážny.

Následky, ktorým ešte stále môžeme predísť, budú desivé a nezvrátiteľné.

V snahe zmierniť dopady tretej vlny pandémie na Slovensku Konzílium odborníkov vyzýva politikov aby:

 • nepoužívali boj s pandémiou na dosahovanie politických cieľov,
 • prijali novelu zákona č. 355/2007 Z. z., ktorá umožní zvýšiť ochranu zdravia obyvateľov Slovenska.

V opačnom prípade budú priamo zodpovední za:

✓ Vážny priebeh tretej vlny pandémie.
✓ Zaťaženie zdravotného systému, ktorý nebude schopný poskytovať inú, bežnú zdravotnú starostlivosť, pri akútnych stavoch, úrazoch, ale aj ťažko chorým pacientom, ako sú onkologickí, s ochoreniami srdca, ciev a pod.
✓ Vznik ľudských tragédii po zbytočných úmrtiach, po ochoreniach s dlhodobými až trvalými následkami.
✓ Prehĺbi psychickú traumu obyvateľov spôsobenú pandémiou, ktorá zasahuje mnohé oblasti nášho života.
✓ Zatváranie prevádzok, rušenie spoločenských, kultúrnych, športových a duchovných podujatí a ohrozenie ekonomiky.

Ak je k dispozícii očkovacia látka, je každé úmrtie na COVID-19 zbytočné. Testovanie pred nákazou nechráni, očkovanie áno. Obeťami pandémie môžu byť voliči všetkých politických strán.

Členovia konzília odborníkov:

 1. doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. – epidemiológ, RÚVZ Banská Bystrica
 2. prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH – epidemiológ, JLF UK, Hlavný odborník MZ SR pre epidemiológiu
 3. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. – infektológ, UNLP a LF UPJŠ, prezident Slovenskej spoločnosti infektológov
 4. prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH – epidemiológ, vedúca katedry epidemiológie FVZ, SZU, prezident Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS
 5. MUDr. Alena Koščálová, MSc. – infektológ, KIGM LF UK
 6. MUDr. Elena Prokopová – pediater, Hlavný odborník MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast
 7. prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH epidemiológ, RÚVZ Trenčín, hlavná odborníčka Hlavného hygienika SR pre epidemiológiu
 8. prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, expert WHO a odborný garant národných projektov prevencie, štandardných klinických postupov a bezpečnosti pacienta

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *