Kategórie
Humanizmus Tlačové správy

Podarila sa nám veľká vec

Zákaz chovu pre tyranov (nielen v osadách) je konečne realitou. Zákaz chovu bude platiť na 5 rokov.

Zvierací ombudsman – S výraznou pomocou slovenských zákonodarcov, prešla 28. januára 2021 hlasovaním NR SR malá novela zákona, ktorá od 15. marca 2021 umožní orgánom veterinárnej správy obmedziť alebo zakázať chov aj jedného zvieraťa v prípadoch preukázateľného zanedbania starostlivosti alebo týrania. Na základe tejto reformy tak môžu predmetné orgány veterinárnej správy udeliť zákaz chovu až na 5 rokov aj v prípade týrania, či zanedbania starostlivosti psa, mačky, či jedného koňa, nie len viacerých hospodárskych zvierat, tak ako tomu bolo doteraz. Teraz už čaká len na podpis prezidentky.

V júni tohto roka, kedy sa často objavovali prípady týrania (nielen) v rómskych komunitách, sme ako možné riešenie označili zákaz chovu v prípade akéhokoľvek týrania alebo zanedbania starostlivosti zvieraťa bez ohľadu na miesto, kde k nemu dochádza. Teraz, necelý polrok po oznámení našej iniciatívy, sa táto zmena stala skutočnosťou. Ide o neviditeľnú prácu mnohých ľudí, ochranárov a aj zapálených politikov, ktorá prináša dôležitý krok pre efektívnejšiu ochranu zvierat a zamedzenie týrania a množenia psov.

Takéto zmeny, aj keď často pomalé, sú výsledkom množstva práce, vyjednávania a rokovaní, ktoré vám nemáme ako sprostredkovať. Prinášajú však reálne a praktické riešenia, vďaka ktorým môžeme výrazne znížiť množstvo týraných a trpiacich zvierat.

Zdroj: Zvierací ombudsman.

2 odpovede na “Podarila sa nám veľká vec”

V § 51 ods. 3 sa za slová „chovu hospodárskych zvierat alebo zakázať chov hospodárskych zvierat“ nahrádzajú slovami „chovu zvierat alebo držby zvierat alebo zakázať chov zvierat alebo držbu zvierat“. Zdroj: NR SR.

§ 22 Ochrana zvierat

(1) Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvierat alebo držaní zvierat zabezpečiť ich ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručí jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické a etologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania…
(2) Zakazuje sa týranie zvierat… Zdroj: Zákon 39/2007 Z. z.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *