Kategórie
Tlačové správy

NASES: Zvyšujeme bezpečnosť vládnej siete Govnet a obnovujeme jej technológie

Dva centrálne uzly sa presunú do nových dátových centier.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) bude od budúceho roku zásadným spôsobom modernizovať vládnu sieť Govnet. Cieľom je zvýšenie bezpečnosti a obnova technológie, vďaka ktorej sa zvýši aj prenosová kapacita siete. Projekt pozostáva z dvoch častí, ktoré budú realizované súbežne.

„Na jednej strane ide o výmenu technológie v dvoch centrálnych uzloch siete, s čím súvisí aj ich presťahovanie do iných dátových centier. Na strane druhej vymeníme technológie v približne 200 koncových uzloch,“ uviedol generálny riaditeľ NASES-u Pavel Karel.

Jeden centrálny uzol sa presťahuje do dátového centra spravovaného ministerstvom financií. Pre druhý centrálny uzol pokračujú rokovania o jeho umiestnení. Po ukončení technologickej obmeny sa tak stane sieť nezávislá na poskytovateľovi komunikačných pripojení.

Dodávka zariadení je naplánovaná na začiatok roku 2021, výmena technológie v centrálnych uzloch na 1. polovicu roku 2021 a výmena všetkých koncových uzlov do konca roka 2022.

„Obnova Govnetu je nevyhnutná, pretože už dnes je väčšina zariadení po dobe technickej a morálnej životnosti,“ uviedol riaditeľ Karel.

Po nástupe novej vlády projekt prešiel auditom všetkých IT projektov v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a boli odstránené nadbytočné komponenty v hodnote viac ako 1,5 milióna €.

„V rámci tohto auditu sme odstránili veci, ktoré s Govnetom nijako nesúviseli a kritizovali ich aj mimovládne organizácie a IT experti,“ skonštatoval riaditeľ Karel.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *