Kategórie
Tlačové správy

Medzinárodný festival kresleného humoru

6. ročník Medzinárodného festivalu kresleného humoru vo Františkových Lázňach sa uskutoční od 5. do 10. 7. 2021.

Téma: História (od lovcov mamutov cez pyramídy, bitky, obdobie hradov a zámkov, panovníkov atď.)

 1. Prijímame kreslené vtipy len podľa zadania témy.
 2. Celkový počet vtipov od jedného autora je 3 kusy.
 3. Vtipy nesmú byť už predtým ocenené v inej súťaži.
 4. Preferované vtipy sú bez slov.
 5. Vtipy sa posielajú len elektronicky na e-mail: mfkh@email.cz.
 6. Termín dodania vtipov je najneskôr do 30. 4. 2021.
 7. Technické parametre kresieb musia byť minimálne 300 DPI, formát JPG, PNG alebo PDF.
 8. Autor zaslaním vtipov súhlasí, že:
  a) usporiadateľ smie použiť vtipy pre potrebu propagácie podujatia;
  b) vtipy môžu byť použité v humoristickom magazíne Tapír.

Ocenenie víťazných prác:

1. miesto15 000 Kč
2. miesto10 000 Kč
3. miesto5 000 Kč

Ubytovanie:

Vystavujúci autori majú ubytovanie zadarmo. Ubytovanie zaisťujeme len v termíne od 9. 7. do 11. 7. 2021. Zaisťujeme ubytovanie maximálne pre 2 osoby, to je autora a sprievod. Výnimku tvoria malé deti. Pokiaľ príde autor i so svojimi deťmi, tak ubytovanie zabezpečíme i pre ne. Záväznú rezerváciu pošlite najneskôr do 30. 3. 2021 na e-mailovú adresu mfkh@email.cz.

Podporujeme myšlienku: Pomáhaj onkologicky chorým deťom formou kresby! Viac na www.klicovadirka.cz.

Pozri: Facebook.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *