www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVAAteisti Českej republikyVoľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @827
Počítadlo


Spam poison

Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 5. časť

Detaily návrhu zákona

146. V § 315 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky
a) vydá skupinu nenarodených detí do nebezpečenstva ukončenia života, ťažkej ujmy na zdraví nenarodeného dieťaťa alebo majetok nenarodeného dieťaťa do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar, povodeň alebo poruchu, či haváriu prostriedku hromadnej prepravy, alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny, rádioaktivity alebo iných podobne nebezpečných látok alebo síl, alebo nebezpečenstvo zvýši, alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, alebo
b) dopustí sa iného podobného nebezpečného konania,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov.“
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

147. V § 315 ods. 4 uvádzacej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo 2“.

148. V § 315 ods. 4 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

149. V § 315 ods. 5 uvádzacej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo 2“.

150. V § 315 ods. 5 písm. a) sa slová „alebo smrť viacerých osôb“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví viacerých nenarodených detí, smrť viacerých osôb alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

151. V § 317 ods. 2 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

152. V § 317 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť viacerých osôb“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví viacerých nenarodených detí, smrť viacerých osôb alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

153. V § 321 ods. 3 sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

154. V § 321 ods. 4 písm. a) sa slová „alebo smrť viacerých osôb“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví viacerých nenarodených detí, smrť viacerých osôb alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

155. V § 323 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa“.

156. V § 323 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

157. V § 323 ods. 4 písm. a) sa za slovo „osôb“ vkladajú slová „alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

158. V § 326 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

159. V § 326 ods. 4 písm. a) sa slová „alebo smrť viacerých osôb“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví viacerých nenarodených detí, smrť viacerých osôb alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

160. V § 327a písm. b) sa slová „alebo smrť viacerých osôb“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví viacerých nenarodených detí, smrť viacerých osôb alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

161. V § 339 ods. 3 sa za slovo „zdraví“ vkladajú čiarka a slová „ukončenia života nenarodeného dieťaťa, spôsobenia ujmy na zdraví nenarodeného dieťaťa“.

162. V § 340 ods. 2 sa za slovo „zdraví“ vkladajú čiarka a slová „ukončenia života nenarodeného dieťaťa, spôsobenia ujmy na zdraví nenarodeného dieťaťa,“.

163. V § 341 ods. 2 prvej vete sa za slovo „zdraví“ vkladajú čiarka a slová „ukončenia života nenarodeného dieťaťa, spôsobenia ujmy na zdraví nenarodeného dieťaťa,“.

164. V § 354 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

165. V § 354 ods. 4 písm. a) sa slová „alebo smrť viacerých osôb“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví viacerých nenarodených detí, smrť viacerých osôb alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

166. V § 355 ods. 3 písm. c) sa za slová „prevádzaných osôb“ v oboch prípadoch vkladajú slová „alebo ich nenarodených detí“.

167. V § 355 ods. 4 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

168. V § 355 ods. 5 písm. a) sa slová „alebo smrť viacerých osôb“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví viacerých nenarodených detí, smrť viacerých osôb alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

169. V § 359 ods. 1 sa za slová „ťažkou ujmou na zdraví“ vkladajú čiarka a slová „ukončením života ich nenarodených detí alebo ťažkou ujmou na zdraví ich nenarodených detí“ a za slová „proti skupine obyvateľov“ sa vkladajú slová „alebo proti ich nenarodeným deťom“.

170. V § 360 ods. 1 sa za slovo „zdraví“ vkladajú čiarka a slová „ukončením života jeho nenarodeného dieťaťa, ťažkou ujmou na zdraví jeho nenarodeného dieťaťa“.

171. V § 360a ods. 1 písm. a) sa za slovo „zdraví“ vkladajú slová „spôsobením ujmy na zdraví nenarodeného dieťaťa“.

172. V § 367 ods. 5 sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

173. V § 368 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

174. V § 368 ods. 4 písm. a) sa slová „alebo smrť viacerých osôb“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví viacerých nenarodených detí, smrť viacerých osôb alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

175. V § 376 sa za slová „a inému“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“.

176. V § 393 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

177. V § 394 ods. 2 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

178. V § 395 ods. 2 písm. a) sa za slovo „zdraví“ vkladajú čiarka a slová „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa“.

179. V § 395 ods. 3 písm. a) sa za slovo „smrť“ vkladajú slová „alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

180. V § 397 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa“.

181. V § 397 ods. 3 písm. a) sa za slovo „smrť“ vkladajú slová „alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

182. V § 398 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa“.

183. V § 398 ods. 3 písm. a) sa za slovo „smrť“ vkladajú slová „alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

184. V § 399 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa“.

185. V § 399 ods. 3 písm. a) sa za slovo „smrť“ vkladajú slová „alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

186. V § 400 ods. 4 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

187. V § 418 ods. 1 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

188. V § 418 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

189. V § 419 ods. 1 písm. a) sa za slovo „ohrozujúci“ vkladajú slová „život, zdravie alebo majetok nenarodených detí alebo“.

190. V § 419 ods. 1 písm. b) sa slová „alebo vážnu ujmu na zdraví“ nahrádzajú čiarkou a slovami „vážnu ujmu na zdraví, ukončenie života nenarodeného dieťaťa alebo ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa“ a za slová „smrť, vážnu ujmu na zdraví“ sa vkladajú čiarka a slová „ukončenie života nenarodeného dieťaťa alebo ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa“.

191. V § 419 ods. 1 písm. c) sa slová „alebo vážnu ujmu na zdraví“ nahrádzajú čiarkou a slovami „vážnu ujmu na zdraví, ukončenie života nenarodeného dieťaťa alebo ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa“ a za slová „smrť, vážnu ujmu na zdraví“ sa vkladajú čiarka a slová „ukončenie života nenarodeného dieťaťa alebo ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa“.

192. V § 419 ods. 1 písm. d) sa za slovo „zdraví“ vkladajú čiarka a slová „ukončenie života nenarodeného dieťaťa alebo ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa“.

193. V § 419 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť viacerých osôb“ nahrádzajú čiarkou a slovami „smrť viacerých osôb, ťažkú ujmu na zdraví viacerých nenarodených detí alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

194. V § 420 ods. 4 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

195. V § 420 ods. 5 sa slová „alebo smrť viacerých osôb“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví viacerých nenarodených detí, smrť viacerých osôb alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

196. V § 420a ods. 4 písm. b) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

197. V § 421 ods. 1 sa za slová „slobôd osôb“ vkladajú slová „alebo nenarodených detí“.

198. V § 422 ods. 1 sa za slovo „osôb“ vkladajú slová „alebo nenarodených detí“.

199. V § 422d sa za slovo „osôb“ vkladajú slová „alebo nenarodených detí“.

200. V § 423 ods. 1 písm. b) sa na začiatku vkladajú slová „nenarodené dieťa alebo najmenej tri nenarodené deti pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, farbe pleti, alebo pôvodu rodu alebo“.

201. V § 424 ods. 1 sa za slová „spáchaním zločinu,“ vkladajú slová „spáchaním zločinu na jeho nenarodenom dieťati alebo na ich nenarodených deťoch“, za slovo „slobôd“ sa vkladajú čiarka a slová „obmedzovaním práv a slobôd ich nenarodených detí“ a za slovo „skupiny“ sa vkladajú slová „vrátane nenarodených detí“.

202. V § 424a ods. 1 písm. a) sa za slová „skupine osôb“ vkladajú čiarka a slová „skupine nenarodených detí, nenarodenému dieťaťu“.

203. V § 424a ods. 1 písm. b) sa za slovo „skupinu“ vkladajú čiarka a slovo „nenarodené dieťa“.

204. V § 425 ods. 1 sa za slovo „ľudskosti“ vkladajú slová „alebo obdobný čin voči nenarodeným deťom“.

205. V § 425 ods. 2 písm. a) sa slová „alebo smrť viacerých osôb“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví viacerých nenarodených detí, smrť viacerých osôb alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

206. V § 426 ods. 2 písm. a) sa za slovo „osoby“ vkladajú slová „alebo nenarodené deti“.

207. V § 426 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť viacerých osôb“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví viacerých nenarodených detí, smrť viacerých osôb alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

208. V § 427 ods. 3 písm. a) sa za slovo „zdraví“ vkladajú slová „alebo ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa“.

209. V § 427 ods. 4 písm. a) sa za slovo „smrť“ vkladajú slová „alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

210. V § 428 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

211. V § 429 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ich nenarodeným deťom ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa“.

212. V § 429 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ukončenie života ich nenarodených detí“.

213. V § 431 ods. 1 sa za slovo „obyvateľstvom,“ vkladajú slová „nenarodenými deťmi,“.

214. V § 431 ods. 2 písm. a) sa za slovo „ochranu“ vkladajú slová „nenarodených detí alebo,“.

215. V § 431 ods. 3 sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

216. V § 432 ods. 1 sa za slovo „obyvateľstvo“ vkladajú slová „vrátane nenarodených detí“.

217. V § 432 ods. 2 písm. a) sa za slovo „obyvateľstvu“ vkladajú slová „vrátane nenarodených detí“.

218. V § 432 ods. 3 sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

219. V § 433 ods. 2 písm. a) sa slová „alebo smrť viacerých osôb“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví viacerých nenarodených detí, smrť viacerých osôb alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

NR SRNárodná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1
Čerpané z: Návrhy zákonov predložené Národnej rade Slovenskej republiky, novela zákona, parlamentná tlač 1842, 23. 10. 2015

Súhlasíte, aby si ženy mohli dať umelo predčasne ukončiť svoje tehotenstvo bez zdravotných dôvodov?

Áno, podľa súčasného platného zákona (Počet hlasov: 148)
(57.59 %)

Áno, ale súhlasím aj s úpravami súčasného zákona (Počet hlasov: 20)
(7.78 %)

Nie, ale nemám vážne výhrady k súčasnému zákonu (Počet hlasov: 11)
(4.28 %)

Nie, ale súčasný zákon by sa mohol sprísniť (Počet hlasov: 19)
(7.39 %)

Nie, som za úplný zákaz interrupcií (Počet hlasov: 59)
(22.96 %)Celkom hlasovalo: 257
Súvisiace články:
SaS: Sprísnenie interrupcií nepodporíme (18.05.2018)
Návrh zákona o umelom prerušení tehotenstva (02.05.2018)
Erika Jurinová je politička bez hanby (25.03.2016)
Stop politickým a náboženským extrémistom! (20.02.2016)
Voliči, dávajte si veľký pozor na hnutia OĽANO – NOVA a KDH (03.02.2016)
Stop bigotnému fanatizmu na Slovensku! (29.12.2015)
19 poslancov parlamentu pri plnom vedomí hlasovalo za to, aby žena, ktorá chce mať deti a ide na umelé oplodnenie, dostala 5 až 12 rokov basy! (14.12.2015)
Zmena zákona o umelom prerušení tehotenstva nebola schválená (11.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 6. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 5. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 4. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 3. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 2. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 1. časť (06.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 6. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 4. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 3. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 2. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 1. časť (05.12.2015)

NR SR, 05. 12. 2015 | Prečítané: 927 | Rubrika: Polemika o…

Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s trvalým zatvorením obchodov v nedeľu?

Áno (12 hl.)
 
Nie (10 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 22
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Pokrytectvo
21-05-20 * 20:41
 Re: Confirmation bias
21-05-20 * 16:10
 Stretne Mars planétu Zem
21-05-20 * 00:01
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore