www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @577
Počítadlo


Spam poison

V Petržalke rastie záujem o domácu opatrovateľskú službu

Z rozpočtu Petržalky bolo v roku 2014 na tento druh sociálnej služby vyčlenených takmer 378 000 eur

Domáca opatrovateľská služba je jednou z možností ako pomôcť rodinám, odbremeniť najbližších a zvýšiť kvalitu života seniorov. Petržalka každoročne eviduje nárast počtu seniorom, ktorým túto pomoc cez Stredisko sociálnych služieb Petržalka poskytuje.

Jeho riaditeľka Soňa Chanečková hovorí, že: „Domáca opatrovateľská služba je pravidelná starostlivosť určená pre podporu samostatného života občanov odkázaných na pomoc inej osoby.“

Domáca opatrovateľská služba v praxi znamená poskytovanie úkonov zameraných napríklad na osobnú hygienu, starostlivosť o domácnosť, sprievod na lekárske vyšetrenie, ale aj dovoz obedov. Zároveň zahŕňa sociálne poradenstvo, ktoré sa týka informácií legislatívnoprávneho zamerania aj vecného charakteru.

S každoročným nárastom počtu klientom, ktorým je poskytovaná domáca opatrovateľská služba, sa zvyšuje aj počet opatrovateliek a zároveň aj objem financií vyčlenených z rozpočtu mestskej časti. Kým napríklad v roku 2012 bola táto forma pomoci zabezpečovaná 36 opatrovateľkami pre 146 klientov, v minulom roku pomáhalo 43 opatrovateliek 198 klientom. Z rozpočtu Petržalky bolo v roku 2014 na tento druh sociálnej služby vyčlenených takmer 378 000 eur.

Prínos tejto formy pomoci vidí starosta Vladimír Bajan v tom, že: „Táto služba umožňuje seniorom žiť pokojným životom v prirodzenom a dôverne známom domácom prostredí s blízkymi, pričom poskytuje pocit istoty a umožňuje žiť nezávislý život.“

Detaily – podmienky pre poskytovanie sociálnej služby, ako aj informácie o tom komu nemožno túto pomoc poskytovať a čo všetko zahŕňa domáca opatrovateľská služba – spracovala mestská časť Bratislava-Petržalka do informačného letáka, ktorý je prístupný na webovej stránke a sociálnej sieti mestskej časti. Všetky letáky sú na požiadanie zasielané obyvateľom, ktorí sa zaslaním e-mailu na tlacove@petrzalka.sk prihlásili k ich odberu.

Bratislava 12. 5. 2015
Michal Kaliňák

Pod čiarou

Domáca opatrovateľská služba

Domáca opatrovateľská služba je jednou z foriem sociálnej starostlivosti, ktorú samospráva zabezpečuje v úzkej spolupráci so Strediskom sociálnych služieb Petržalka.

Pravidelná starostlivosť určená na podporu samostatného života tých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

V súčasnosti Stredisko sociálnych služieb Petržalka poskytuje domácu opatrovateľskú službu v 159 domácnostiach, ktorú poskytuje 40 opatrovateliek. Dovoz obedov do domácnosti zabezpečujeme 75 občanom denne dvomi autami opatrovateľskej služby. Túto prácu koordinujú dve sociálne pracovníčky.

Komu nemožno poskytovať domácu opatrovateľskú službu?

Obyvateľom, ktorým sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, sú opatrovaní fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie (zákon č. 447/2008) ani obyvateľom, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok za osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu (zákon č. 447/2008) a tým, ktorým je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Ako vybaviť domácu opatrovateľskú službu?

Váš prvý krok bude smerovať na miestny úrad Petržalka, Kutlíkova 17 – Technopol, na 5. poschodie číslo dverí 519, kde si vyzdvihnete formulár Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorú vyplníte a priložíte všetky lekárske správy. Po sociálnom šetrení, kedy si zamestnanci preveria všetky skutočnosti, a po vypracovaní správy nášho posudkového lekára vydá právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. To je prílohou k Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby. Formulár žiadosti si vyzdvihnete osobne v Stredisku sociálnych služieb Petržalka, Vavilovova 18, na úseku domácej opatrovateľskej služby alebo si ho stiahnete na webovej stránke www.ssspetrzalka.sk v oddelení „Formuláre“. Žiadosť musí potvrdiť:

– Správca nehnuteľnosti, ktorý potvrdí vzťahu k bytu, ktorý sa uvádza ako trvalý pobyt,
– ÚPSVaR, Kutlíkova 17, 2. posch. o neposkytovaní peňažného príspevku na opatrovanie, osobnú asistenciu.

Prílohy k žiadosti:

– právoplatne rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu + posudok (originál),
– rozhodnutie o výške aktuálnych dôchodkových dávok (k 1. 1. daného roka každému poberateľovi dôchodkových dávok zasiela poštou Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava (tel. kontakt v prípade straty: 0800 123 123 – doručenie poštou), u manželov obidvaja,
– lekárska správa o zdravotnom stave žiadateľa (kópia),
– vyhlásenie o majetku (podpis žiadateľa musí úradne osvedčiť notár alebo matrika). Imobilný žiadateľ požiada o návštevu matrikárky v domácnosti na tel. čísle 02/68288804,
– občiansky preukaz žiadateľa o sociálnu službu (k nahliadnutiu pri odovzdaní žiadosti).

V prípade krízovej intervencie (bezodkladnej pomoci) sa poskytuje sociálna služba pri ohrození života alebo zdravia fyzickej osoby ak ide o osamelú fyzickú osobu, ktorá vyžaduje okamžitú pomoc. Písomné náležitosti sa predkladajú v tomto prípade dodatočne.

Ak obyvateľ nemá právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu alebo nie je obyvateľom mestskej časti Bratislava-Petržalka bude platiť úhradu za sociálnu službu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby.

Ako požiadať o donášku obeda?

Podmienky pre poskytovanie donášky obeda do domácnosti sú tie isté, ako pri začatí poskytovania sociálnej služby. Je to jeden z poskytovaných úkonov opatrovateľskej služby v domácnosti.

Je potrebné si podať žiadosť o peňažný príspevok na stravovanie (len pri dôchodku menej ako 500 €) na mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava, 5. poschodie.

Ak neviete ako ďalej, s dôverou sa obráťte na:

Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Vavilovova 18, 851 01 Bratislava
ikonaTelefón: 02/625 20 415
ikonaMobil: 0910 176 405
ikonaE-mail: eva.pikusova@ssspetrzalka.sk
ikonaWeb: www.ssspetrzalka.sk

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

PetržalkaMestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
– nositeľ titulu Efektívny používateľ modelu CAF
Čerpané z: www.petrzalka.sk a Viem byť Petržalčan

Súvisiace články:
Už od apríla zvýšime kapacity materskej školy o ďalších 40 miest (11.12.2015)
Spoločnosť EEI si nebude od Petržalky nárokovať žiadne náklady (03.12.2015)
Komuniké z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 1. decembra 2015 (01.12.2015)
Posledné zasadnutie zastupiteľstva v tomto roku (30.11.2015)
Zbierka na pomoc ľuďom bez domova (16.11.2015)
V Petržalke začína zimná pohotovosť 15. novembra (13.11.2015)
Sociálna výdajňa pokračuje v trende. Skvalitňuje služby (12.11.2015)
Život mnohých Petržalčanov prešiel jej rukami (10.11.2015)
Keď sa sily spoja, dielo sa podarí (04.11.2015)
Záškoláctvo je vizitkou rodičov (29.10.2015)
Petržalčania dnes dostali dve správy (27.10.2015)
Októbrové zasadnutie petržalského zastupiteľstva (26.10.2015)
Petržalka: EEI dostane za parkovacie karty menej (21.10.2015)
Naplňte zásobník dobrých nápadov (20.10.2015)
Petržalka chce regulovať parkovanie (19.10.2015)
Poslanci kritizujú parkovanie, pripomienky však neposlali (15.10.2015)
Petržalka má nové pravidlá pre poskytovanie dotácií (15.10.2015)
Stále zadarmo (09.10.2015)
Pre seniorov robíme viac ako prikazuje zákon (08.10.2015)
Septembrové rokovanie miestneho zastupiteľstva (18.09.2015)
Starosta: Musíme počúvať Vaše názory, lebo Vaša práca je pre ľudí mimoriadna (18.09.2015)
Školy sú inkubátormi športových talentov (17.09.2015)
Aj túto jeseň bude Petržalka zelená (14.09.2015)
Záhadná kampaň s autami chce upozorniť na katastrofálnu situáciu s parkovaním (10.09.2015)
Petržalka je on-line (21.08.2015)
Rozhodnutie presunúť daňové pracoviská do Petržalky považuje Bajan za najhlúpejší daňový čin roka (18.08.2015)
Na matrike s upravenými tlačivami (17.08.2015)
Investície do budúcnosti (12.08.2015)
Dvojdňová spoločná kontrola najmä o dohováraní (07.08.2015)
Petržalka opravuje výtlky na cestách a chodníkoch (05.08.2015)
Zelená Petržalka (03.08.2015)
Od septembra viac zábavy, humoru (31.07.2015)
Nenávratný príspevok na vzdelávanie detí v súkromných MŠ (29.07.2015)
Investor „zacvakal“ viac (28.07.2015)
Petržalka prijíma nominácie na Kultúrno-osvetového pracovníka Petržalky 2015 (27.07.2015)
V školách to vrie! (22.07.2015)
Petržalka má elektronickú knihu návštev (20.07.2015)
V Petržalke zaznelo „ÁNO“ 860-krát (10.07.2015)
Petržalský web ponúka nové služby (07.07.2015)
Chceme byť lídri v parkovaní (07.07.2015)
Jednotkári valcujú Petržalku (07.07.2015)
Petržalská škola je super (07.07.2015)
Tisícka kníh čaká na nových čitateľov, alebo akú požičaj, takú vráť (07.07.2015)
MHD počas prázdnin (30.06.2015)
Vladimír Bajan: Pán primátor, nepodpíšte uznesenie a rešpektuje zákon! (29.06.2015)
Starostlivosť o zeleň dá Petržalke „zabrať“ (29.06.2015)
Cyklostojany zvyšujú atraktivitu cyklodopravy (26.06.2015)
Knihy ani v lete neoddychujú (22.06.2015)
Petržalská opekačka na štyri spôsoby (19.06.2015)
Program júnového rokovania zastupiteľstva (19.06.2015)
Petržalská právna poradňa bude prázdninovať (16.06.2015)
Leto v petržalských materských školách (12.06.2015)
Už len hodiny (11.06.2015)
Dni Petržalky vo finále (10.06.2015)
Osobnosť Petržalky 2015 (09.06.2015)
Súčasťou domácej opatrovateľskej služby je aj dovoz obedov (09.06.2015)
Galaprogram pre deti (07.06.2015)
Sladké Petržalské leto (05.06.2015)
Mamina: „Zachránil si mi syna a ja Ti veľmi pekne ďakujem!“ (04.06.2015)
Päťsto príležitostí na oddych (04.06.2015)
Jarné upratovanie nám vystavilo účet v stovkách ton (02.06.2015)
Detská výjazdová pohotovosť v Petržalke (01.06.2015)
Domáce prostredie nahrádzajú zariadenia opatrovateľskej služby (30.05.2015)
Stovky podujatí pre tisícky návštevníkov (25.05.2015)
Ste na ťahu (22.05.2015)
Detské ihriská získavajú atraktívnosť a bezpečie (18.05.2015)
Druhý domov pre havkáčov sa osvedčil (15.05.2015)
Dni Petržalky – deti a mládež (06.05.2015)
Poslanci odsúhlasia priority (30.04.2015)
Inšpektori verejného poriadku sú našimi očami na stopkách (21.04.2015)
Sama sa nezašpinila, sama sa nevyčistí… (20.04.2015)
Krízový štáb je aj o prevencii (17.04.2015)
Najkrajšie starosti 2 (17.04.2015)
V Petržalke otestujú 330 deviatakov (15.04.2015)
Najkrajšie starosti (14.04.2015)
Podporujeme sociálne ohrozené deti (10.04.2015)
Učiteľ, na ktorého sa nezabúda (25.03.2015)
Chránime zdravie, bránime majetok a vysádzame stromy (25.03.2015)
Modrú školu podporí Meky Žbirka (24.03.2015)
Šesť šancí na každý deň (23.03.2015)
Najlepším kritikom je detská úprimnosť (19.03.2015)
Nové pravidlá pre petície (17.03.2015)
Hľadači pokladov (16.03.2015)
Radšej zberný dvor ako čierne skládky (12.03.2015)
Návrh dotačných pravidiel počíta so štedrou podporou (10.03.2015)
Informačný systém sa mimoriadne osvedčil (04.03.2015)
Knihy robia človeka (03.03.2015)
Petržalskí milionári (03.03.2015)
Všetky peniaze pôjdu deťom v našich školách (24.02.2015)
Februárové rokovanie petržalského zastupiteľstva už v priamom prenose (23.02.2015)
Prijímanie detí do materských škôl (20.02.2015)
Petržalke záleží na spokojnosti obyvateľov (17.02.2015)
Sedieť doma je pohroma (16.02.2015)

Petržalka, 12. 05. 2015 | Prečítané: 2377 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (701 hl.)
 
Viac áno, ako nie (180 hl.)
 
Viac nie, ako áno (166 hl.)
 
Rozhodne nie (175 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1222
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Pokrytectvo
18-09-20 * 15:59
 Re: Trump sa správa ako Hitler
15-09-20 * 10:00
 Ktorí?
15-09-20 * 09:33
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore