www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @823
Počítadlo


Spam poison

V Petržalke ocenili Junior – osobnosť 2012

Ocenenie Junior osobnosť Petržalky 2012 si prevzalo 11 žiakov

V Petržalke dnes po siedmy raz ocenili žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Som hrdý na tú našu mládež, ktorá sa popri škole dokáže venovať veľkému množstvu voľnočasových aktivít, ale dojala ma obetavosť žiačky Janky Kulovej, ktorá sa dokázala postarať o nepočujúcich rodičov. Toto sú tie silné príbehy, ktorými presviedčam verejnosť, že Petržalka nie je anonymné sídlisko ľudí, ktorí tam len bývajú alebo prebývajú, ale predovšetkým miesto kde bývajú tisíce slušných aj mladých ľud, so srdcom na pravom mieste,“ povedal starosta Vladimír Bajan po udelení ocenení Junior osobnosť Petržalky a Detský čin roka.

Ocenenie Junior osobnosť Petržalky 2012 si prevzalo 11 žiakov.

Lea Začková je žiačkou 9. ročníka v ZŠ, Lachova 1.

Svoje štúdium na ZŠ zavŕšila mimoriadnymi a vynikajúcimi výsledkami v celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka, kde v matematike získala stopercentný úspech a v slovenskom jazyku 92 %, čím sa zaradila medzi najúspešnejších žiakov nielen našej mestskej časti ale aj v rámci Slovenskej republiky a aj týmito vynikajúcimi výsledkami a úspechmi Lea reprezentovala svoju školu a našu mestskú časť, za čo jej patrí veľké uznanie. Najvýraznejšie výsledky dosahovala v matematickej olympiáde, je aj jazykovo nadaná. V tomto školskom roku obsadila 2. miesto v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry a niekoľkokrát sa úspešne zúčastnila okresných kôl v anglickom jazyku.

Miroslava Janišová, žiačka 9. A triedy v ZŠ, Černyševského 8.

Počas celej školskej dochádzky dosahuje vynikajúce vzdelávacie výsledky, čo potvrdila aj v tohtoročnom celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka, kde v matematike dosiahla 100%-nú úspešnosť. Každý rok reprezentuje svoju školu na okresných olympiádach. V geografickej olympiáde získala 1. miesto, v biologickej olympiáde 1., 2., a 3. miesto a 2. miesto v dejepisnej olympiáde. Dlžná neostala nič ani športu. V streľbe zo vzduchovky školské družstvo, ktorého je členkou, získalo 2. miesto v okresnom kole. Je predsedníčkou školského parlamentu.

Jaroslav Kuchárik je žiakom 9. B triedy v ZŠ, Dudova 2.

Je všestranne nadaný a talentovaný, o čom svedčia jeho výsledky a úspechy už od 5. ročníka v olympiáde zo slovenského jazyka, v súťaži Hviezdoslav Kubín. V okresnom kole technickej olympiády tohto roku dosiahol 1. miesto a následne v krajskom kole tejto súťaže sa umiestnil na 2. mieste, v okresnom kole chemickej olympiády získal 2. miesto a úspešný bol aj v krajskom kole tejto olympiády.

Dominik Orth, je žiakom 9. A triedy v ZŠ, Budatínska 61.

Nepozná slová nemôžem, nechcem, nedá sa. Pomáha spolužiakom s matematikou, fyzikou, svetovými dejinami či v slohových prácach, v ktorých mimoriadne vyniká. Ocenenie si osobitne zaslúži za úspešnú reprezentáciu školy a mestskej časti v dejepisnej a biblickej olympiáde, jazykových a literárnych súťažiach aj v rétorickej súťaži Štúrov Zvolen.

Jakub David Malina je žiakom 8. A triedy v ZŠ, Gessayova 2.

Za výborné výsledky v geografickej olympiáde, kde získal v okresnom kole 1. miesto a postúpil do krajského kola. V biologickej olympiáde získal v okresnom kole 1. miesto a v krajskom kole skončil na 2. mieste. V chemickej olympiáde sa v okresnom aj v krajskom kole umiestnil na 1. mieste. Rovnako úspešný bol aj vo fyzikálnej olympiáde, kde sa umiestnil na 2. mieste. V kolektíve svojich spolužiakov je Jakub prirodzenou autoritou a preukazuje svoje výborné organizačné schopnosti napríklad aj v projektovej súťaže Modrá planéta, kde družstvo ZŠ Gessayova aj vďaka Jakubovi získalo 2. miesto.

Lukáš Horváth je výborným a úspešným žiakom 9. ročníka v ZŠ, Holíčska 50.

Najvýraznejšie úspechy dosiahol v matematike. Posledné 4 školské roky sa Lukáš umiestnil v okresnom kole matematickej olympiády vždy na 1. alebo 2. mieste, v tomto roku to bolo opäť 1. miesto. Takéto vynikajúce umiestnenie dosiahol aj okresnom kole Pytagoriády, kde dosiahol opäť vynikajúce 1. miesto.

Adriana Martišková – žiačka 9. A triedy ZŠ Nobelovo námestie 6.

Okrem vysokej úspešnosti v monitoringu, v tomto školskom roku bola opäť mimoriadne úspešná v olympiáde zo slovenského jazyku a literatúry, kde obsadila v krajskom kole 1. miesto a v celoštátnom kole tejto súťaže spečatila nádherným 3. miestom. V súťaži Rozprávkové vretienko získala v okresnom kole za prednes rozprávky 3. miesto. V literárnej súťaži Európa v škole jej vlastná práca postúpila do celoštátneho kola. Svoje úspechy v tomto školskom roku zavŕšila l. miestom v celoštátnej súťaži v rétorike Štúrov Zvolen, kde tiež obsadila 1. miesto. Aktívne sa podieľala na príprave a prezentácii žiackej vedeckej konferencie pod názvom Festival vody.

Michaela Mocková je žiačkou 9. A triedy v ZŠ, Pankúchova 4.

Počas celej školskej dochádzky dosahovala a dosahuje vynikajúce vzdelávacie výsledky. Je iniciatívna, spoločenská a ústretová k svojim spolužiakom. Tieto svoje vlastnosti každodenne vyjadruje aj svojej spolužiačke, ktorá sa pohybuje na invalidnom vozíku. Michaela je pre svoju kamarátku nielen fyzickou oporou, ale vľúdnym a láskavým slovom a osobným priateľstvom jej pomáha prekonávať nepriazeň osudu. V tomto školskom roku sa Miška úspešne zapojila do dejepisnej olympiády a olympiády v slovenskom jazyku, kde získala pekné ocenenie. Osobitne je však potrebné vyzdvihnúť jej úspechy v športových súťažiach v atletike a plaveckých disciplínach. Doteraz vlastní viac ako 80 medailí z plaveckých súťaží zo Slovenska aj zo zahraničia.

Eva Mazúrová je žiačkou 8. ročníka v ZŠ, Prokofievova 5.

Okrem toho, že dosahuje vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky vo všetkých predmetoch, pravidelne sa zúčastňuje na vedomostných súťažiach a olympiádach. Úspešne reprezentovala školu a našu mestskú časť v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry, v súťaži v prednese poézie a prózy. Svojimi vedomosťami z oblasti zdravotníctva, civilnej ochrany, topografie, ale aj zručnosťou v streľbe na cieľ dopomohla k umiestneniu školského družstva na 3. mieste v rámci Bratislavy v súťaži mladých záchranárov CO.

Miroslava Vangorová, žiačka 9. A triedy v ZŠ, Tupolevova 20.

Mirka vyniká najmä v recitačných súťažiach. V minulom školskom roku obsadila 1. miesto v okresnom kole súťaže Novodobo so Shakespearom v anglickej poézii. Dva roky za sebou vyhrala 1. miesto v prednese poézie v súťaži Hviezdoslavov Kubín a v krajskom kole osadila 3. miesto. Tento rok postúpila z 2. miesta okresného kola do krajského kola. Úspešne sa zúčastnila zemepisnej, anglickej, chemickej olympiády aj olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Mirka od 5. ročníka aktívne pracuje v školskom parlamente a už 2 roky je jeho predsedníčkou. Rada organizuje školské podujatia a vždy rozvážne prezentuje vlastný názor.

Lucia Kissová je žiačkou 9. A triedy v ZŠ, Turnianska 10.

Je úspešnou účastníčkou projektovej súťaže Festival vody v rámci vzdelávacieho programu Modrá škola. V rámci dejepisnej súťaže Historia magistra vitae ocenili jej vlastnoručne vyrobené modely Rímske koloseum a Mlyn pri potoku. Zapájala sa do biologických a environmentálnych súťaží. Najväčší úspech dosiahla v biologickej olympiáde, keď z okresného kola postúpila do krajského a potom do celoštátneho kola, kde v silnej konkurencii obsadila 9. miesto. Lucka je rozvážna a zodpovedná a rada pomáha svojim spolužiakom, hoci sama je po vážnej operácii chrbtice.

Osobitnou kategóriou oceňovaných žiakov bola dnes kategória „Detský čin roka“.

Do tejto kategórie bola nominovaná žiačka, ktorá sa svojim konaním stala príkladom pre svojich vrstovníkov, ale aj pre dospelých Petržalčanov. Ocenenie starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka v kategórii „Detský čin roka“ si prevzala Janka Kulová zo ZŠ, Černyševského 8. Janka je žiačkou 7. A triedy. Janka oveľa skôr, ako jej rovesníci, prevzala na seba veľmi náročnú a zodpovednú úlohu. Janka sa narodila nepočujúcim rodičom. Širšia rodina sa postarala o to, aby sa Janka vedela od malička zaradiť do bežnej mladej populácie. Ona im nezostáva nič dlžná a poskytnutú pomoc vracia vo forme starostlivosti o svojich nepočujúcich rodičov, ktorých veľmi miluje. Rodičia často potrebujú Jankinu pomoc pri komunikácii s verejnosťou a musí byť všade tam, kde je potrebná návšteva jej rodičov či ich vyjadrenia. Vybavuje za rodičov všetko, čo je v ich kompetencií. Naučila sa posunkovú reč, aby mohla obojstranne vybavovať všetky dôležité a nevyhnutné záležitosti potrebné pre chod domácnosti, na úradoch, v zdravotníckych zariadeniach a všade, kde je to potrebné.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
Čerpané z: www.petrzalka.sk

Súvisiace články:
Petržalka bude hospodáriť v roku 2013 so sumou viac ako 27,3 milióna eur (19.12.2012)
Petržalka vydáva vianočnú sociálnu výpomoc (13.12.2012)
Reťaz skúseností – most generácií vonia aj medovníkmi (12.12.2012)
Petržalka obnovila športoviská pre staršiu mládež (12.12.2012)
Petržalka patrí v transparentnosti k top samosprávam na Slovensku (11.12.2012)
Vyhlásenie – školstvo (10.12.2012)
V Petržalke chcú odstrániť nelegálne predajné stánky (06.12.2012)
Otvorenie nového denného centra seniorov v Petržalke (03.12.2012)
Petržalská samospráva na ceste k výnimočnosti (29.11.2012)
Katarínska kvapka krvi má prvých darcov (28.11.2012)
Starostlivosť o miestne komunikácie v zime (23.11.2012)
Predvianočná Petržalka (23.11.2012)
Vianočná sociálna výpomoc (23.11.2012)
Petržalka získava i odovzdáva skúsenosti u zahraničných partnerov (05.10.2012)
Petržalský Seniorfest 2012 (02.10.2012)
Petržalčania sa môžu tešiť na ďalší nový športový stánok! (28.09.2012)
Rokovania petržalských poslancov budú v televízii aj na webe (27.09.2012)
Žiaci petržalskej školy vytvorili maketu prvého slovenského gymnázia (27.09.2012)
Aby pes bol aj naďalej najlepším priateľom človeka… (21.09.2012)
V Petržalke vyhlásia všeobecnú mobilizáciu (20.09.2012)
Kyberšikana (05.09.2012)
Petržalka umožní svojim obyvateľom bezplatné právne poradenstvo (28.08.2012)
V Petržalke majú deti pestré krstné mená (24.08.2012)
Petržalské bunkre plné života (23.08.2012)
Petržalský knižný kolotoč ide do finále (21.08.2012)
Rok prevádzky potvrdil opodstatnenie petržalskej Sociálnej výdajne (17.08.2012)
Na čo nezabudnúť pred sobášom? (03.08.2012)
Transparentná Petržalka (03.08.2012)
V Petržalke rozširujú kapacity v škôlkach (03.08.2012)
Projekt Životné prostredie a relax v záverečnej fáze (01.08.2012)
História štetcom moderného umenia alebo ako Napoleon ožíva v rukách sprejerov (25.07.2012)
Britskí študenti pomáhajú pri obnove petržalských bunkrov (23.07.2012)
Petržalka pokračuje v oprave terás, ktoré má vo svojej správe (20.07.2012)
V lete bezplatná pomoc pre Petržalčanov (17.07.2012)
Pomôžme petržalským deťom vyhrať! (12.07.2012)
Petržalka prehodnocuje pravidlá prevádzky nielen pre letné terasy (10.07.2012)
„Bezprizorné pozemky“ na webe aj s ich vlastníkmi (10.07.2012)
Požiarom musia predchádzať občania aj správcovia pozemkov (03.07.2012)
Záverečný účet Petržalky (28.06.2012)
Kultúrne leto – júl 2012 (27.06.2012)
Deň rozhodnutia Sanatória AT (27.06.2012)
Petržalka posiela neplatičom za psa predvolania (21.06.2012)
Na detských ihriskách v útlmovom režime je hranie na vlastné riziko (21.06.2012)
Deti zo sociálne slabších rodín z Petržalky budú prázdninovať pod Vysokými Tatrami (21.06.2012)
Petržalský miestny úrad začne ponúkať elektronické služby (20.06.2012)
Čaj o piatej so starostom (19.06.2012)
Veľký Draždiak kvalitou vody na kúpanie vyhovuje (18.06.2012)
Leto v petržalskej knižnici (18.06.2012)
Stovky firemných dobrovoľníkov pomáhajú dobrej veci oddnes do zajtra v Petržalke (15.06.2012)
V Petržalke majú maturitu už na základnej škole (14.06.2012)
Dni Petržalky (13.06.2012)
V lete pre dezinfekciu petržalské deti o škôlky neprídu (13.06.2012)
Dudováčik na súťaži školských časopisov bodoval (12.06.2012)
Ako sme oslávili MDD (06.06.2012)
Osobnosti Petržalky (05.06.2012)
Petržalka oslovuje psičkárov aj na chodníku (04.06.2012)
Petržalka v pohybe vyvrcholí v sobotu (31.05.2012)
Vyhodnotenie Petržalskej kvapky krvi (29.05.2012)
Sú známi víťazi 12. ročníka HISTORIA MAGISTRA VITAE (15.05.2012)
Bajkeri lietali nad Petržalkou (14.05.2012)
Historia magistra vitae (11.05.2012)
Dnešné čistenie Chorvátskeho ramena presúvame na iný termín (04.05.2012)
16. ročník dobrovoľníckej aktivity „Čistenie Chorvátskeho ramena“ (25.04.2012)
Deň zeme a Reťaz skúsenosti – most generácií (21.04.2012)
Koncepcia parkovania v Petržalke (21.04.2012)
Komu prekážali nové lavičky a koše? (05.04.2012)
Veľká noc v Petržalke (04.04.2012)
Nehoráznosť! Krajský stavebný úrad rozhodol v neprospech samosprávy i Petržalčanov! (03.04.2012)
Polyfunkčný objekt Fedinova v prieluke (03.04.2012)
Zodpovední psičkári sú prekvapení, že mnohí neplatia (31.03.2012)
Reťaz skúseností – most generácií (28.03.2012)
Deň učiteľov 2012 (26.03.2012)
Fakty a mýty o stavbe pri Sade Janka Kráľa (22.03.2012)
Jarný maratón s knihou (22.03.2012)
Účelové dotácie v Petržalke v roku 2012 (12.03.2012)
Petržalka chce mať po zime na svojom území čisto (07.03.2012)
Neporiadok na Klokočovej nemá konca kraja (02.03.2012)
Pes nie je len zábava ale najmä zodpovednosť (01.03.2012)
Andersenove knižné šaty (29.02.2012)
Na ktorého učiteľa nikdy nezabudnete? (22.02.2012)
Zápisy žiakov do 1. ročníka ZŠ v Petržalke (16.02.2012)
Železničná história v petržalskej knižnici (16.02.2012)
Daň za psa máte uhradenú? (15.02.2012)
Nový stroj na čistenie snehu sa v Petržalke osvedčuje (15.02.2012)
Valentínska kvapka krvi v Petržalke (15.02.2012)
Petržalka rozdá poslednú časť potravinovej pomoci EÚ (13.02.2012)
Bezdomovci aj v krutých mrazoch ostávajú vo svojich provizórnych prístreškoch (08.02.2012)
Partnerov budeme hľadať aj v Srbsku (08.02.2012)
Pracovný program starostu Vladimíra Bajana a primátora M. Ftáčnika v Petržalke (03.02.2012)
Život našimi očami (26.01.2012)
Starosta Vladimír Bajan tlmočil pripomienky Petržalčanov primátorovi (26.01.2012)
Rok 2012 v Petržalke (17.01.2012)
Marcové parlamentné voľby pre voličov mimo územia Slovenskej republiky (04.01.2012)
Vlastenecké námestie odovzdané do užívania verejnosti (29.12.2011)
Z monitoringu ľudí bez prístrešia na území Petržalky (16.12.2011)
Bohatý predvianočný petržalský štvrtok (06.12.2011)
Petržalská Mikulášska paráda (05.12.2011)
Vianočná sociálna výpomoc (02.12.2011)
Vianočná kvapka krvi (02.12.2011)
Stretnutia s občanmi posúvajú veci dopredu (01.12.2011)
Identity Petržalky (15.11.2011)
Návraty k novembru ’89 – 17. november (10.11.2011)
Memorandum o spolupráci na projekte Hokejovej haly v Petržalke (10.11.2011)
Pozvánka na spomienkové podujatie (28.10.2011)
Riešenie havárie plynovodu SPP v Petržalke (27.10.2011)
Od novembra petržalskú Železničnú stanicu a podchod v noci zamknú (26.10.2011)
Mix daní nie je šetrenie (18.10.2011)
Pôjde električka do Petržalky? (17.10.2011)
Dôverčivosť starších ľudí sa nevypláca (13.10.2011)
Rada seniorov (13.10.2011)
Cyklo-kuriér Nikodým u starostu Bajana (07.10.2011)
Študentov zaujímajú petržalské bunkre (05.10.2011)
Senior Fest 2011 (04.10.2011)

Petržalka, 07. 06. 2012 | Prečítané: 3144 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (712 hl.)
 
Viac áno, ako nie (183 hl.)
 
Viac nie, ako áno (168 hl.)
 
Rozhodne nie (179 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1242
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 RE: Niečo tu nie je v poriadku
22-09-20 * 16:42
 Re: Veď rozmýšľaj!
22-09-20 * 16:36
 Re: Pokrytectvo
18-09-20 * 15:59
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore