www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @365
Počítadlo


Spam poison

Starosta ocenil najlepších pedagógov

Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov

Svetový deň učiteľov, ktorý si celý svet pripomína 5. októbra, je svedectvom o tom, že prínos pedagógov vo vzdelávacom procese a pre rozvoj spoločnosti je dôležitý. Práve to treba v každej spoločnosti viac pochopiť, uznať a doceniť. Učiteľ popritom, že odovzdáva znalosti, sa podieľa na výchove novej generácie. Aj to je dôvod, prečo sme si už po štvrtýkrát uctili a ocenili najlepších a najaktívnejších učiteľov a aj odborných zamestnancov našich škôl.

Ocenení učitelia

Po kliknutí na fotografiu sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení o rozmeroch 3 968 × 2 976 bodov (≅ 3 MB).

Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov sa od roku 2014, z iniciatívy starostu Vladimíra Bajana, každoročne oceňujú najlepší pedagogickí a odborní zamestnanci základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti. Oceňovanie je spojené aj s finančnou odmenou.

„Chcem vám zaželať veľa trpezlivosti, nie len s deťmi, ale aj ich rodičmi. Odviedli ste kus dobrej práce, aj napriek tomu, že často nie je adekvátne ohodnotená a za to vám patrí veľká vďaka,“ povedal oceneným starosta Vladimír Bajan.

Tento rok to nebolo inak a z rúk starostu si prevzalo kytice a 1 000-eurovú odmenu deväť pedagogičiek z petržalských základných a materských škôl:

  1. Katarína Betáková – triedna učiteľka 7. A a výchovná poradkyňa v ZŠ Nobelovo námestie za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2018, za trvalé dlhoročné mimoriadne výsledky dosahované v práci triednej učiteľky a výchovnej poradkyne v ZŠ Nobelovo nám. 6, s osobitným zreteľom na realizáciu kariérneho poradenstva, výchove k ľudským právam a prevencie sociálno-patologických javov medzi žiakmi.
  2. Iveta Bosnyáková – učiteľka predprimárneho vzdelávania v MŠ Bohrova za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2018 a za mimoriadny osobný prínos v rozvoji predprimárneho vzdelávania s osobitným dôrazom na environmentálnu výchovu zameranú na zážitkové učenie detí materskej školy, za vynikajúce výsledky v práci vedúcej metodického združenia a za prípravu študentov pedagogických škôl a Pedagogickej fakulty UK na ich budúce povolanie.
  3. Iryna Dankanyč – triedna učiteľka 3. B triedy v ZŠ Holíčska za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2018 a za mimoriadny osobný prínos v oblasti rozvoja multikultúrnej výchovy a vzdelávania, spolupráce so základnou školou v Zakarpatskej oblasti, mimoriadne úspešnú spoluprácu s rodičmi a tvorbu vlastných projektov na skvalitnenie hudobnej výchovy a umeleckého vzdelávania žiakov.
  4. Mária Gibejová – zástupkyňa riaditeľa ZŠ Pankúchova 4, učiteľka predmetov dejepis, nemecký a rusky jazyk za vynikajúce výsledky v pedagogickej, organizátorskej a riadiacej práci za rok 2018 s osobitným zreteľom za mimoriadne výsledky v práci vedúcej projektového tímu Externé hodnotenia kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy, za aktívnu spoluprácu so zriaďovateľom pri organizovaní odborných seminárov pre projektové tímy ZŠ, za tvorbu učebných pomôcok a osobný prínos pri rozvíjaní kompetencií žiakov tvorivo a aktívne prezentovať svoju prácu.
  5. Oľga Horváthová – triedna učiteľka 9. A triedy ZŠ Turnianska za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2018 a za mimoriadny osobný prínos v environmentálnej výchove, realizácii medzinárodného projektu Zelená škola a ďalších medzinárodných projektov, vynikajúcu spoluprácu s vysokými školami pri príprave budúcich pedagógov, za tvorbu vlastných učebných a didaktických pomôcok a testov, za vynikajúcu prácu vedúcej predmetovej komisie prírodovedných predmetov a ďalšie aktivity prezentujúce výsledky práce ZŠ Turnianska.
  6. Zuzana Hubinová – triedna učiteľka 1. A triedy a učiteľka výtvarnej výchovy na II. stupni v ZŠ Tupolevova za vynikajúce výsledky vo výchove a vzdelávaní žiakov mladšieho školského veku, realizáciu projektov školy a spoluprácu pri realizácii projektov mestskej časti Petržalka v pohybe a Olympijský festival nádejí Petržalka, za vynikajúce výsledky v práci s nadanými žiakmi, výborné výsledky v spolupráci s Miestnou knižnicou Petržalka a za mimoriadny osobný prínos v environmentálnej a pohybovej výchove žiakov I. stupňa za rok 2018.
  7. Janka Loišová – špeciálna pedagogička, v triede pre žiakov s autizmom bez mentálneho postihu a žiakov s aspergerovým syndrómom za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2018, za mimoriadny osobný prínos a pedagogické majstrovstvo v náročnej práci triednej učiteľky v triede so žiakmi s autizmom a aspergerovým syndrómom, za realizáciu projektov Environprojekt, Olompiáda, Dievčenské laboratórium, Odstráňme šikanovanie a ďalšie s osobitným zreteľom za prácu v projektovom tíme národného projektu Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy.
  8. Marcela Szabóová – učiteľka v MŠ Búlikova za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2018, za mimoriadny osobný prínos v rozvoji predprimárneho vzdelávania za realizáciu eTwinningového autorského projektu „Princezná Bee Bot“ oceneného certifikátom kvality na Slovensku a v Česku, za realizáciu ďalších medzinárodných eTwinngových projektov v spolupráci so školami v Španielsku, Estónsku, Poľsku, Arménsku, Slovinsku a ďalšími zahraničnými materskými školami.
  9. Tatiana Šišková – triedna učiteľka v triede 3. ročných detí v MŠ Röntgenova za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2018, za mimoriadny osobný prínos v rozvoji predprimárneho vzdelávania najmladších detí materskej školy, za realizáciu projektov so zameraním na zdravý fyzický a psychický rozvoj osobnosti detí predškolského veku, za prípravu učebných pomôcok a za nezištnú odbornú a metodickú pomoc a podporu začínajúcim pedagogickým zamestnancom materskej školy.

Oceneným učiteľkám gratulujeme!

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

PetržalkaMiestny úrad Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
– nositeľ titulu Efektívny používateľ modelu CAF
Čerpané z: www.petrzalka.sk a Viem byť Petržalčan

Súvisiace články:
Petržalka vyplatila sociálne slabším takmer 15 000 € (21.12.2018)
Pozvánka na štedrovečernú kapustnicu (19.12.2018)
Zimná údržba v Petržalke aj po novom zabezpečená (11.12.2018)
Vicestarostkami v Petržalke sú Ovečková a Hrehorová (10.12.2018)
Vianoce prídu aj do Petržalky (22.11.2018)
Petržalka bola ocenená za kvalitu (22.11.2018)
Jazdíme nazeleno (16.11.2018)
Pomáhame deťom s diabetom (14.11.2018)
Petržalka má jednu z najlepších web stránok spomedzi miest (14.11.2018)
Z Gessayovej sa stane športovo-relaxačná zóna (30.10.2018)
Petržalka je víťazom Národnej ceny SR za kvalitu za rok 2018 (25.10.2018)
Petržalka je pripravená na zimnú údržbu chodníkov (22.10.2018)
Odštartoval šiesty ročník Petržalskej super školy (16.10.2018)
Svetový deň výživy si pripomenú aj v niektorých školských jedálňach (15.10.2018)
Elektromobil aj ihrisko pre hendikepované deti (05.10.2018)
Petržalka svojich seniorov rozhodne nezanedbáva (03.10.2018)
Plaváreň je súčasťou Petržalky už dva roky (01.10.2018)
Materské školy majú nové cyklostojany (21.09.2018)
Rekonštrukcie ZŠ a MŠ takmer za milión (06.09.2018)
Máme novú škôlku na Vyšehradskej (03.09.2018)
Petržalská super škola opäť otvorí svoje brány (28.08.2018)
Podpísali sme memorandum o ochrane lesov (18.08.2018)
Vyhrali sme! Petržalka bude mať nové učebne (09.08.2018)
Máme doma prváka. Čo s tým? (08.08.2018)
Gessayova má nové ihrisko (07.08.2018)
Novinky z Petržalky vo vašej SMS (03.08.2018)
Rekonštrukcie komunikácií v Petržalke (28.07.2018)
Zamestnancom ZŠ a MŠ poskytujeme ubytovanie aj náborový príspevok (27.07.2018)
Petržalka si váži históriu (27.07.2018)
Na Draždiaku prezliekacie kabíny a toalety zadarmo (20.07.2018)
Revitalizácia detských verejných ihrísk (04.07.2018)
Vyjadrenie starostu Vladimíra Bajana k výstavbe ďalšej etapy nosného dopravného systému (28.06.2018)
Aj tento rok dostanú rodičia príspevok na súkromné materské školy (28.06.2018)
Ďalšia knižnica dostala novú tvár (22.06.2018)
Tartanová dráha už aj na Nobelovom námestí (21.06.2018)
V Petržalke prijali do škôlok o takmer 200 detí viac ako vlani (13.06.2018)
Run Fest Petržalka 2018 (12.06.2018)
Petržalka zaplnila Hlavné námestie (08.06.2018)
Do práce na bicykli jazdilo 15 zamestnancov (07.06.2018)
Súťaž na nový názov novín (06.06.2018)
Petržalka a šport vždy patrili k sebe (02.06.2018)
Podpora projektom v oblasti životného prostredia (31.05.2018)
Petržalka na Hlavnom námestí (28.05.2018)
Deň detí v Psom parku (25.05.2018)
V Petržalke evidujeme takmer 4 600 psov (23.05.2018)
Stromy sa nebudú rúbať, ale ošetrovať (18.05.2018)
Starosta gratuloval 150 jubilantom (17.05.2018)
Petržalka na plavárni prekonala minuloročný rekord (15.05.2018)
Petržalka čistila okolie Chorvátskeho ramena (12.05.2018)
Príbehy ľudí bez domova mávajú aj šťastné konce (07.05.2018)
Pozvánka na plaveckú dvanásťhodinovku (06.05.2018)
Petržalka bude znovu o niečo čistejšia (02.05.2018)
Zaspomínali sme si na 90. roky (01.05.2018)
Nájdime spoločnú reč (27.04.2018)
Poslanci rozhodovali aj o dotáciách (25.04.2018)
Dopravné ihriská pre škôlkarov (21.04.2018)
Petržalka sa opäť stretne na plavárni (17.04.2018)
Petržalka už aj na Instagrame (13.04.2018)
Do základných škôl sa zapísalo vyše tisíc detí (10.04.2018)
Ďalšia vynovená pobočka petržalskej knižnice (06.04.2018)
Aby autizmus nebol tabu (31.03.2018)
Petržalka opäť oceňovala pedagógov (28.03.2018)
Jarné motívy v paličkovanej čipke (24.03.2018)
Petržalka nečaká so založenými rukami (18.03.2018)
Chcete zlepšiť svoje prostredie? Využite grant (08.03.2018)
Petržalské školy otvárajú svoje brány (06.03.2018)
Pomohli sme ľuďom bez domova (02.03.2018)
Kam pochovávame zvieratká? (26.02.2018)
Stromy máme pod kontrolou (24.02.2018)
Dopravný podnik obmedzil petržalské spoje (20.02.2018)
Prepravná služba má za sebou stovku výjazdov (20.02.2018)
Petržalská kvapka krvi opäť úspešná (14.02.2018)
Petržalská kvapka krvi (14.02.2018)
Petržalskí piataci sú nadpriemerní (14.02.2018)
Starosta Petržalky sa zaujímal o petržalskú hrádzu (07.02.2018)
Nové ihrisko na Tyršovom nábreží (29.01.2018)
Na zaplatenie dane za psa vás mestská časť upozorní (26.01.2018)
Starostovi Petržalky dnes poslanci zvýšili plat (23.01.2018)

Petržalka, 18. 10. 2018 | Prečítané: 372 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (701 hl.)
 
Viac áno, ako nie (181 hl.)
 
Viac nie, ako áno (166 hl.)
 
Rozhodne nie (175 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1223
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Pokrytectvo
18-09-20 * 15:59
 Re: Trump sa správa ako Hitler
15-09-20 * 10:00
 Ktorí?
15-09-20 * 09:33
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore