www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
Quasars Ensemble
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @531
Počítadlo


Spam poison

Spomienka za profesorom Jaroslavom Čelkom

„Myslením som ateista, spôsobom života svetský humanista“

Vysokoškolský učiteľ, kultúrno-osvetový a vedecký pracovník, účastník protifašistického odboja v SNP, iniciátor a zakladajúci vedúci organizátor hnutia svetských humanistov na Slovensku, Jaroslav Čelko sa narodil 17. apríla 1923 v Sádočnom (okres Považská Bystrica) v rodine murára a poľnohospodárskej stavebnej robotníčky.

Profesor Čelko patrí k povojnovej generácii marxistickej slovenskej inteligencie. Táto generácia sa formovala z radov mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili protifašistického odboja v Slovenskom národnom povstaní (SNP, 1944), a potom aj obnovy vojnou zničeného Slovenska. Práve predvojnová sociálna skúsenosť a životná skúsenosť z boja proti fašizmu boli pravdepodobne najmocnejšími zdrojmi a podnetmi inklinácie k teórii a praxi socializmu. Marxistické vízie a plány sociálneho rozvoja Komunistickej strany Československa (KSČ) priťahovali stovky mladých ľudí, ktorí sa chceli teoreticky vzdelávať a vedecky pracovať v prospech, v tej dobe veľmi progresívnych programových projektov sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja. V tomto kontexte nazeráme aj na osobný vzdelanostný rozvoj profesora Čelka, ktorý začal v roku 1946 na Vysokej škole sociálnej v Brne. Svoje vedecké ambície a schopnosti naplnil, rozšíril a potvrdil získaním vedeckej hodnosti kandidáta historických vied v roku 1960, a v roku 1982 získaním vedeckej hodnosti doktora filozofických vied. V roku 1964 sa habilitoval a získal docentúru, v septembri 1970 ho vymenovali za profesora.

Ako vedecký pracovník sa realizoval jednak vo vlastnej vedecko-výskumnej práci, ale aj v jej organizácii a riadení. Pracoval vo Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied (SAV), v Osvetovom ústave, v Kabinete pre výskum verejnej mienky, v Múzeu vývoja spoločenského vedomia, pôsobil na Ministerstve kultúry SR, kde pracoval vo funkcii poradcu ministra pre vedu a výskum, a nakoniec v Ústave vedeckého ateizmu SAV, najskôr ako radový pracovník, potom vedúci oddelenia a neskôr ako jeho riaditeľ až do roku 1989. Bol členom viacerých vedeckých orgánov – kolégií, vedeckých rád, národných, celoštátnych i medzinárodných komisií, riešiteľských tímov a pracovných skupín, ako aj skúšobných komisií. Pôsobil vo viacerých komisiách pre obhajoby kandidátskych a doktorských dizertácií, i v Slovenskej komisii pre vedecké hodnosti.

Vedecko-výskumné a organizátorské aktivity priviedli profesora Čelka aj do oblasti edičnej a vydavateľskej, najmä ako člena redakčných rád vedeckých a osvetových časopisov. Počas vychádzania časopisu Ateizmus bol členom jeho redakčnej rady, a v rokoch 1986 – 1990 bol jeho hlavným redaktorom. Okrem toho bol členom edičných rád vo vydavateľstvách. Niekoľko rokov bol členom Edičnej rady Predsedníctva SAV, členom lexikálnej skupiny „náboženstvo“ pre Encyklopédia Slovenska a podpredsedom Hlavnej redakcie Encyklopédie vedeckého ateizmu Slovenska.

Veľmi bohatá je aj pedagogická činnosť prof. Čelka. Ako vysokoškolský učiteľ, neskôr docent a univerzitný profesor, prednášal spoločenské vedy, filozofiu, kultúrnu politiku, vedecký ateizmus, teóriu kultúry a verejnej mienky na Univerzite Komenského v Bratislave, i na iných vysokých školách.

Hlavnou oblasťou jeho vedecko-výskumného záujmu bola filozofia a vedecký ateizmus.

Publikoval samostatné knižné publikácie, početné štúdie v zborníkoch i vedeckých časopisoch, preklady a články v rôznych periodikách. Okrem toho vystúpil v mnohých rozhlasových a televíznych reláciách, spolupracoval s Československým filmom na tvorbe krátkych vedecko-náučných filmov z oblasti vedeckého svetonázoru, je autorom hesiel s vedecko-ateistickou problematikou v slovníkoch a encyklopédiách.

Inicioval a organizoval vznik Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov na Slovensku. Bol zakladajúcim predsedom Prípravného výboru Spoločnosti Prometheus (SP), predsedom Dočasnej ústrednej rady SP, predsedom Ústrednej rady SP, a až do konca života čestným predsedom Spoločnosti Prometheus a členom Predsedníctva Ústrednej rady tejto spoločnosti. V roku 2007 založil v rámci Spoločnosti Prometheus záujmový Klub teórie a histórie slobodomyseľnosti.

Svoje nesporné vedomosti a poznatky pravidelne využíval pri publikovaní v časopise Prometheus, a pri spracovaní historického prehľadu o 150 protagonistoch dejín slobodomyseľnosti v brožúre Protagonisti dejín slobodomyseľnosti, ktorú vydal v roku 2009. Spracoval tiež brožúru o svojom ujovi pod názvom František Čelko – slovenský novinár a literát v Amerike (2013). V roku 2014 vydal September 1944 v údolí Rajčanky, Domanižskej a Pružinskej doline, v roku 2015 vydal Spomínanie, a v roku 2016 Obrázky z môjho života.

Prvý predseda a čestný predseda Spoločnosti Prometheus profesor Jaroslav Čelko bol v roku 2009 ocenený hneď ako druhý (v poradí) čestným titulom Veľvyslanec humanizmu. Prvýkrát bol udelený čestný titul Veľvyslanec humanizmu profesorovi Alexandrovi Rehákovi v roku 2008.

Uvedený text sa nachádza na 12. a 13. strane v publikácii Dvorana slovenského humanizmu s podtitulom Ceny humanistov 2008 – 2017.

Pri príležitosti 90. narodenín profesora Čelka spravil šéfredaktor časopisu Prometheus Matej Beňo rozhovor s profesorom Čelkom. Pod názvom „Myslením som ateista, spôsobom života svetský humanista“ bol uverejnený v časopise Prometheus 1/2013 na 8. strane.

Matej Beňo sa počas rozhovoru opýtal Jaroslava Čelka:

„Ako by si charakterizoval svoj svetonázor?“

Profesor Čelko odpovedal:

„Myslením som ateista a spôsobom života svetský humanista.“

Profesor PhDr. Ing. Jaroslav Čelko, DrSc. zomrel 9. augusta 2017. Posledná rozlúčka so zosnulým bola v utorok 15. augusta 2017 v obradnej sieni bratislavského krematória.

Česť jeho pamiatke!

Fotografie z pohrebu:Po kliknutí na fotografie sa v novom okne zobrazia v lepšom rozlíšení. Na pohrebe fotografovala Alena Mižíková, ktorá bola v roku 2017 ocenená čestným titulom Humanistka roka.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Ján ParadaJán Parada
laik s celoživotným vzdelávaním
Čerpané z:
vlastný zdroj

Súvisiace články:
Humanista roka 2019 – prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D. (14.07.2019)
Rozhovor s prof. PhDr. Jozefom Leikertom, PhD., Litt.D. (11.07.2019)
Ceny humanistov 2019 (07.06.2019)
Posledná rozlúčka s Veľvyslancom humanizmu za rok 2008 (21.09.2018)
Otvorený list spoločenstvu Prometheus: Prečo som vrátila cenu Veľvyslankyňa humanizmu (13.08.2018)
Oceňovanie humanistov 2018 (02.08.2018)
Ján Chudík – Veľvyslanec humanizmu 2018 (19.06.2018)
Gustáv Murín – Humanista roka 2018 (19.06.2018)
Deň humanistov 2018 (19.06.2018)
11. ročník sme oslavovali v Banskej Bystrici (17.06.2018)
Navrhnite nositeľov Cien humanistov 2018! (01.05.2018)
Zomrel Veľvyslanec humanizmu profesor Jaroslav Čelko (11.08.2017)
Fotografie z Cien humanistov 2017 (03.08.2017)
Ceny humanistov 2017 (20.06.2017)
Ceny humanistov 2017 (02.06.2017)
Fotografie z Dňa humanistov 2016 (02.07.2016)
Deň humanistov 2016 (20.06.2016)
Ceny humanistov 2016 (05.06.2016)
Kto je humanista? (01.07.2015)
Ceny humanistov 2015 – 8. ročník (22.06.2015)
Ceny humanistov 2015 (15.06.2015)
Ceny humanistov 2014 (13.06.2014)
Ceny humanistov 2013 (10.06.2013)
Ceny humanistov pre niektorých neočakávane, no zaslúžene (17.06.2012)
Ceny humanistov 2012 (01.06.2012)
Budeme udržiavať tradíciu Cien a Dní humanistov (21.12.2011)
Humanistka roka 2011 (20.06.2011)
Veľvyslanec humanizmu 2011 (20.06.2011)
Humanizmus a politika (20.06.2011)
Ceny humanistov 2011 (20.06.2011)
Ceny humanistov 2011 (29.05.2011)
Ceny humanistov (19.06.2010)
Ceny humanistov na Slovensku už druhýkrát (21.06.2009)
Cena humanistov – humanistická osobnosť roka (30.04.2007)

Ján Parada, 21. 08. 2017 | Prečítané: 874 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Ktorý vtáčik z týchto fotografií sa vám najviac páči?

Kolibkárik čipčavý (26 hl.)
 
Sýkorka belasá (17 hl.)
 
Stehlík obyčajný (11 hl.)
 
Sokol myšiar (9 hl.)
 
Drozd plavý (6 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 69
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore