www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @302
Počítadlo


Spam poison

SNS bojuje proti náboženským menšinám

Vyzývam poslancov NR SR, aby hlasovali proti návrhu zákona z dielne SNS

Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podala 23. septembra 2016 v 7. volebnom období návrh (novelu) na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov. Návrh predložili poslanci za Slovenskú národnú stranu (SNS): Tibor Bernaťák, Andrej Danko, Anton Hrnko, Stanislav Kmec, Eva Smolíková a Dušan Tittel.

Čl. I

Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z., zákona č. 201/2007 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 11 sa číslovka „20 000“ nahrádza číslovkou „50 000“.
  2. V § 12 písm. d) sa číslovka „20 000“ nahrádza číslovkou „50 000“.
  3. Za § 22 sa vkladá § 23, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠23

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

Konania o registrácii cirkví alebo náboženských spoločností začaté do 31. decembra 2016 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016.“.

Ak bude zákon schválený, účinnosť nadobudne 1. januára 2017.

Poslanci z SNS argumentujú, že „cirkvi a náboženské spoločnosti môžu v Slovenskej republike de iure aj de facto slobodne pôsobiť, pričom štát obmedzuje ich pôsobenie jedine rešpektovaním právneho poriadku“.

Ďalej tvrdia, že „registráciou získava náboženský subjekt značné množstvo výhod, ako je najmä možnosť žiadať štát o finančné príspevky na platové náležitosti svojich duchovných a cirkevných ústredí, na prevádzku cirkevných škôl, vyučovanie náboženstva na štátnych školách, a preto má štát legitímne právo určiť registračné podmienky, ktoré spĺňajú tie náboženské subjekty, ktorých vieru vyznáva nie zanedbateľný počet občanov SR. Ako však už bolo uvedené registračné podmienky neznamenajú obmedzenie náboženskej slobody, pretože základné ľudské práva majú v súlade s Ústavou SR a medzinárodnými záväzkami SR zaručené všetkým bez rozdielu“.

20 000 občanov sa im vadí málo. Poslanci z SNS si myslia, že 20 000 ľudí je zanedbateľný počet občanov.

Poslanci tiež tvrdia, že „predložený návrh zákona nemá negatívny sociálny vplyv“. O tom veľmi pochybujem. Keď bude na Slovensku vyznávať nejaké náboženstvo povedzme 47 000 ľudí, a týmto ľuďom štát zákonom nedovolí mať cirkev, tak si ani nechcem predstaviť ten silný a nebezpečný sociálny vplyv na túto menšinu. Tie takzvané veľké cirkvi, ako aj veľmi malé cirkevné organizácie, ktoré už sú zaregistrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, sa môžu „posmievať“ tejto menšine, že sú len „sektou“, lebo budú argumentovať, že nie sú riadne registrovanou cirkvou.

Napríklad v roku 2011, keď sa uskutočnilo sčítanie, tak sa k Pravoslávnej cirkvi prihlásilo 49 133 občanov. Čiže menej ako 50 000, o čo sa snažia novelou zákona poslanci zo Slovenskej národnej strany. Vyradia túto cirkev z registra? K Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia sa prihlásilo 17 222 občanov. K Evanjelickej cirkvi metodistickej 10 328 občanov. Kresťanské zbory majú 7 720 členov (podľa tohto sčítania). 5 831 občanov sa hlási k Apoštolskej cirkvi. Bratská jednota baptistov (3 486), Cirkev bratská (3 396), Cirkev adventistov siedmeho dňa (2 915), Ústredný zväz židovských náboženských obcí (1 999), Cirkev československá husitská (1 782), Starokatolícka cirkev (1 687), Bahájske spoločenstvo (1 065), Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní (972) a Novoapoštolská cirkev má 166 členov (podľa sčítania z roku 2011).

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti Počet obyvateľov podľa sčítania v roku 2011 (pod hranicou 50 000) Podiel obyvateľov
v %
Pravoslávna cirkev na Slovensku 49 133 0,9
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike 17 222 0,3
Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť 10 328 0,2
Kresťanské zbory na Slovensku 7 720 0,1
Apoštolská cirkev na Slovensku 5 831 0,1
Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike 3 486 0,1
Cirkev bratská v Slovenskej republike 3 396 0,1
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie 2 915 0,1
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike 1 999 0,1
Cirkev československá husitská na Slovensku 1 782 0,0
Starokatolícka cirkev na Slovensku 1 687 0,0
Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike 1 065 0,0
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike 972 0,0
Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike 166 0,0

Čo s nimi? Vláda ich po schválení zákona zakáže? Čo je to za politický režim, v ktorom podľa staršieho zákona môže pôsobiť cirkev so 166 členmi, ale nemôže vzniknúť nová cirkev so 49 000 členmi? (Ak bude platiť „kvórum“ 50 000.)

Udelí vláda pokryteckú výnimku?

Slovenská národná strana získala 225 386 hlasov vo voľbách do parlamentu v roku 2016. Tibor Bernaťák získal 3 159 prednostných hlasov (1,40 %). Andrej Danko získal 126 141 prednostných hlasov (55,96 %). Anton Hrnko získal 19 251 prednostných hlasov (8,54 %). Stanislav Kmec získal 3 475 prednostných hlasov (1,54 %). Eva Smolíková získala 21 600 prednostných hlasov (9,58 %) a Dušan Tittel získal 8 291 prednostných hlasov (3,67 %).

Meno a priezvisko Počet prednostných hlasov Podiel prednostných hlasov v %
Andrej Danko 126 141 55,96
Eva Smolíková 21 600 9,58
Anton Hrnko 19 251 8,54
Dušan Tittel 8 291 3,67
Stanislav Kmec 3 475 1,54
Tibor Bernaťák 3 159 1,40

Bernaťákovi stačilo, aby výslovne za neho hlasovalo 3 159 občanov, a Kmecovi stačilo, aby výslovne za neho hlasovalo 3 475 občanov; z celej republiky. Zo 4 426 760 občanov Slovenskej republiky, ktorí boli zapísaní v zozname voličov vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili 5. marca 2016.

Viem, SNS je vo vládnej koalícii, takže má svoj politický vplyv. Dúfam, že ostatní poslanci budú proti tejto úprave zákona. Pre demokraciu bude zle, ak sa uzákoní takáto úprava v zákone.

20 000 občanov SR je dosť podstatná menšina. Je to podstatne viac než 166 členov Novoapoštolskej cirkvi, ktorá je riadne registrovaná na ministerstve.

Myslím si, že Dankovi a spol. ide o zabetónovanie kléru, najmä katolíckeho. O upevnenie vplyvu katolíckeho kléru, aby nemohli vznikať nové náboženské menšinové cirkvi.

Zľava: Zvolenský, Danko

Zdroj fotografie: Aktuality.sk.

Fotografia, na ktorej druhý najvyšší ústavný činiteľ, predseda Národnej rady Slovenskej republiky, Andrej Danko, je v predklone voči najvyššiemu predstaviteľovi katolíckeho kléru, predsedovi Konferencie biskupov Slovenska, Stanislavovi Zvolenskému, veľa vypovedá. Vypovedá o tom, že „štát“ (rozumej vplyvní politici) sa ideologicky podriaďuje náboženskému svetonázoru. V prípade Zvolenského a Danka ide o katolícku ideológiu.

K Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike (RKC) sa pri sčítaní prihlásilo 3 347 277 občanov (62,0 %). Spolu s Gréckokatolíckou cirkvou na Slovensku, ku ktorej sa prihlásilo 206 871 občanov (3,8), ide o väčšinovú svetonázorovú ideológiu (katolicizmus).

Poslanci pri hlasovaní o tomto návrhu zákona by mali mať na pamäti Ústavu Slovenskej republiky, v ktorej sa uvádza:

„Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“

„Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.“

„Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie. Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní. Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy, najmä zriaďujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných, zabezpečujú vyučovanie náboženstva a zakladajú rehoľné a iné cirkevné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov. Podmienky výkonu práv… možno obmedziť iba zákonom, ak ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných.“

Takže: Ak Danko a spol. chce uzákonením podmienky 50 000 dospelých členov obmedziť náboženské menšiny, tak o aké nevyhnutné opatrenie ide? Ochranu verejného poriadku? Nie! Zdravia a mravnosti? Nie! Práv a slobôd iných? Začínam tušiť, že asi toto je kameň úrazu. „Práv“ dominantnej katolíckej ideológie, „práv“ väčšinovej RKC.

Demokracia kríva, ak väčšina bráni menšinám slobodne prejavovať svoj svetonázor, v tomto prípade svoje náboženstvo. Náboženská väčšina sa zrazu cíti ohrozená náboženskými menšinami, a tlačí na politikov, ktorí im „bozkávajú“ ruky, aby zabránili náboženskej konkurencii. RKC, ktorá tak veľmi bojovala proti jednej totalitnej politickej ideológii (komunizmus), má dlhodobý záujem totalitne zakoreniť v spoločnosti svoju náboženskú ideológiu (katolicizmus).

Predseda KBS Stanislav Zvolenský 8. septembra 2016 v Bratislave na stretnutí predsedov biskupských konferencií strednej a východnej Európy povedal:

„Nateraz sa zdá, že cirkvi sú v európskom sekularizovanom priestore nedocenené. Je to tak pravdepodobne preto, lebo v Európe je rozhodujúcou ideou tolerancia, ktorá však vychádza zo všadeprítomného relativizmu a agnosticizmu. Buďme si vedomí, že demokracia žije z hodnôt, ktoré sama vytvoriť nedokáže.“

Zvukový záznam, 31 s:

Mne sa vidí, že Zvolenský naznačuje, že v zápase o hegemóniu katolicizmu v spoločnosti, katolíkom najviac vadí idea tolerancie v sekulárnej spoločnosti. Vyhovára sa na všadeprítomný relativizmus. Len čo to znamená? Prezradím: Katolík považuje len svoju ideológiu za správnu, ostatné sú (ako sa vyjadrujú) „od Satana“, čiže zlé, nesprávne. RKC má totalitnú ideológiu. Je žalostné, že mnohí občania SR tolerujú Zvolenského, ktorý sa vyjadril, že „demokracia žije z hodnôt, ktoré sama vytvoriť nedokáže“. Akože kto ich vytvára? Katolícke fluidum?

Čestní demokrati presadia dôslednú odluku cirkví od štátu, a nejaké číselné hranice, či už 20 000 alebo 50 000, nebudú vôbec potrebné.

Apelujem na poslancov NR SR, aby mali záujem byť čestnými demokratmi. Nedovoľte, aby sa tento návrh zákona schválil.

Dávajme si veľký pozor na hrozbu katolíckej totality!

Archív:

Návrh poslancov NR SRRegistrované cirkvi a náboženské spoločnosti v SRAktuality.sk: Danko sľúbil biskupom, že nebude presadzovať…

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Ján ParadaJán Parada
laik s celoživotným vzdelávaním
Čerpané z:
vlastný zdroj

Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (Počet hlasov: 661)
(57.23 %)

Viac áno, ako nie (Počet hlasov: 172)
(14.89 %)

Viac nie, ako áno (Počet hlasov: 155)
(13.42 %)

Rozhodne nie (Počet hlasov: 167)
(14.46 %)Celkom hlasovalo: 1155
Súvisiace články:
Financovanie náboženských organizácií na Slovensku za rok 2020 (16.05.2020)
Nemecké cirkvi stratili 660 000 členov (01.08.2018)
Cirkev si ide svoje (15.07.2018)
Budú cirkevníci uverejňovať čísla ponožiek? (24.06.2018)
Odluka cirkví od štátu je typická téma pre ľavicu? (09.06.2018)
Z prvej ruky: Financovanie a odluka cirkví (04.03.2017)
Fanatizmus nikdy neviedol k šťastnej spoločnosti (04.12.2016)
Kapitalistická vláda strany SaS bude v konflikte záujmov (19.11.2016)
Presaďme lepšie a moderné Slovensko! (01.03.2016)
Zdena Studenková – osobnosť medzi ženami (06.02.2016)
Pakt medzi Smerom-SD a cirkvou ide proti ústave (08.01.2016)
Zákon o finančnej odluke cirkví od štátu poslanci NR SR neschválili (07.10.2015)
Zákon o finančnej odluke cirkví od štátu (01.09.2015)
ODLUKA s Havranom (14.04.2015)
Klerikom nevadí, že sú financovaní komunistickým zákonom (07.04.2015)
Kde sa píše, že strana SMER – SD išla v roku 2006 do volieb s témou o odluke? (16.03.2015)
Financovanie cirkví a náboženských spoločností v SR za rok 2014 (02.03.2015)
Petícia za schválenie finančnej odluky cirkví a politických strán od štátu v Slovenskej republike (03.02.2015)
Vulgárni kapitalisti škodia odluke cirkví od štátu (02.02.2015)
Referendum o odluke (24.01.2015)
Prezident Kiska ma sklamal (20.01.2015)
Sociálni demokrati očividne nechcú odluku cirkví od štátu (14.10.2014)
Demokratickosť a občania na Slovensku (11.08.2014)
Nový model nezávislého financovania cirkví a občianskej spoločnosti (29.05.2014)
Diskusia pri okrúhlom stole (13.05.2014)
Kedy a kde môžete podpísať petíciu za odluku? (08.05.2014)
Odštartovala sa petícia za odluku cirkví od štátu (06.05.2014)

Ján Parada, 28. 09. 2016 | Prečítané: 1454 | Rubrika: Polemika o…

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 12:17
 Re: Moje poznámky
08-08-20 * 09:55
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 09:39
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore