www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @631
Počítadlo


Spam poison

Otvorený list sekulárnej komunite

Od Amerických ateistov

Je niečo úžasné byť členom sekulárneho hnutia. Pozrite len, čo sa stalo v roku 2012. Usporiadali sme Stretnutie rozumu a bola to najväčšia udalosť v dejinách našej spoločnosti. Na Národnej triede vo Washingtone sa zišlo vyše 20 000 ateistov, humanistov a iných sekularistov. Rastieme, priťahujeme ľudí, upozorňujeme na seba tak ako nikdy doteraz. Veľká časť tohto rastu ide na konto našej šíriacej sa a dynamickej online komunity. Online sekulárne krúžky pomáhajú ľuďom stretnúť sa s novými myšlienkami, prehĺbiť a rozvinúť svoje myslenie, ba niekedy aj zmeniť svoj názor.

Problémy s online komunikáciou

Táto skutočnosť však nesie so sebou aj určité výzvy. Ak sa komunikuje len online, sťažuje to spoznať osobnosť partnerov. Pri styku online nemáme k dispozícii hlasové a fyzické znaky, ktoré by nám pomohli zistiť, čo si partner myslí svojím komentárom a tak môže ľahlo dôjsť k nedorozumeniu. Momentálna a neosobná povaha komunikácie online uľahčuje a zvyšuje nedorozumenia a bežný hovor sa niekedy mení na ostré súboje. Tak ako v iných online krúžkoch, aj naše fóra sa stávajú miestami osobných urážok a dokonca hrozieb, hoci by mali byť čestnými dialógmi na podklade vzájomného rešpektu. Prítomnosť malého počtu hlasne urážajúcich účastníkov, často nazývaných trollmi (otravami), a prehriata rétorika inakšie priateľských a rozumných ľudí hrozí, že sa naše online diskusie stanú jedovatými. Ešte šťastie, že nám naše sekulárne hodnoty rozumu a súcitu umožňujú nájsť najmenšieho spoločného menovateľa online komunikácie.

Naše stanovisko a náš sľub

Ako vedúci predstavitelia podpísaných národných sekulárnych organizácií sľubujeme, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sa tón a podstata online diskusií zlepšila. Sekulárne hnutie je vo svojej väčšine priateľské, ústretové a otvorené pre použitie rozumu a dôkazov ako prostriedku pre riešenie rozporov. Odmietame pripúšťanie poľutovaniahodného správania sa niekoľkých málo, ktorí sa snažia vykoľajiť rozumné, správne a zdvorilé správanie prevažnej väčšiny našej komunity.

Naším cieľom je podporovať produktívny rozhovor a diskusiu. Sme pevne presvedčení, že otvorená a slušná diskusia je najlepší spôsob riešenia rozdielnych názorov a dosahovania potrebných zmien.

Urážky, hanobenia, nenávisť a hrozby podrývajú naše spoločné hodnoty otvorenej a slušnej diskusie, pretože nás odvádzajú od výmeny názorov, podporovaných rozumom.

Samozrejme sa medzi sebou nezhodneme na niektorých veciach, ale urobíme dobre, ak si to povieme. Môžeme sa rozhodnúť, že sa vyhneme falošným charakteristikám, založeným na povestiach a nesprávnych taktikách, ako je napr. vina následkom spoluúčasti. Namiesto toho si môžeme dať navzájom výhodu pochybnosti, snažiť sa pochopiť celú historku a zmierniť rečnícky zápal v prospech produktívnej diskusie. Pri nesúhlase sa dostaneme ďalej, ak sa budeme navzájom správať ako rozumné ľudské bytosti.

Na výchovu ľudí treba trpezlivosť, a konštruktívnym dialógom sa dá dosiahnuť zmena zmýšľania ľudí. Keby to tak nebolo, nebol by tu taký záujem o komunikáciu online o dôležitých témach.

Diskusia o sexizme a feminizme

Prv než sa pozrieme na niektoré špecifické odporúčania týkajúce sa zlepšenia online komunikácie, predkladáme svoje pozorovania o osobitnom súbore posplietaných problémov, ktorým sa vlani zaoberala väčšina sekulárneho hnutia, a to sexizmom v sekulárnom hnutí, vhodným spôsobom interpretácie feminizmu a hranice, až po ktorú má feminizmus, nech je akokoľvek interpretovaný, vplývať na činnosť, ciele a politiku miestnych organizácií. Tento súbor problémov si zaslúži starostlivé posúdenie, ale niektoré naše stanoviská by mali byť veľmi jasné.

Princíp, že ženy a muži majú mať rovnaké práva, vyplýva z našich centrálnych hodnôt. V dejinách ľudstva bol úzky vzťah medzi tradičnými náboženstvami a utláčaním žien; dogmy a povery poskytovali dôvody pre zbavenie žien základných práv. Podporujúc vedu a sekularizmus súčasne zabezpečujeme dôstojnosť všetkých jednotlivcov. Naším cieľom je nielen občianska rovnosť všetkých bez ohľadu na pohlavie, ale aj koniec diskriminujúcich sociálnych štruktúr a konvencií – často napriek zvykom nášho náboženského dedičstva – ktoré obmedzujú možnosti mužov aj žien.

Nanešťastie trpí diskusia o týchto problémoch tou istou chorobou ako online diskusie vo všeobecnosti, a to pravdepodobne ešte vo zvýšenej miere. Niektoré blogy a komentáre sú plné nenávisti, vrátane hrozieb znásilnenia a urážlivého ohovárania žien. V našom hnutí nemá nenávisť miesto. Jednoznačne a bezvýhradne odsudzujeme tých, čo siahajú po takých hnusných a hanebných spôsoboch komunikácie.

Náš prístup

Tu sú niektoré opatrenia, ktoré plánujeme urobiť, aby sa naša online komunita stala miestom, kde sa budú vymieňať mienky a názory miesto urážok. Dúfame, že aj iní posúdia náš prístup ako osožný.

• Moderované/Umiernené blogy a fóra.

Každá organizácia a každý jednotlivec, angažovaní do blogovania, alebo spravujúci nejaké fórum, má povinnosť moderovať/zmierňovať došlé komentáre. Nadávky, hrozby atď. toho vyžadujú ešte viac. Držať online priestor čistý od takých elementov vytvára občiansku klímu, ktorá uľahčuje ľuďom zapojiť sa produktívne do rozhovoru.

• Choď offline pred online: siahni po telefóne.

Keď sa dozvieš, že nejaká organizácia alebo niektorý člen nášho hnutia robí niečo, čo škodí našej komunite, zavolaj ho a pohovor si s ním; zisti, čo robí a prečo to robí. Ak nemáš jeho telefónne číslo, pošli mu súkromný email a dohodni sa s ním na čase rozhovoru. Často je historka dlhšia a pohovor s osobou na druhom konci spojenia pomôže lepšie pochopiť situáciu. Okrem toho telefonický rozhovor uľahčí tomu, kto sa pomýlil, zmeniť názor, pretože nie je v defenzíve, ako by bol, keby bol napadnutý verejne.

• Ochotne počúvaj.

Ak už došlo k polarizácii problému, chýbajú nám podrobnosti a rozdielnosti vzhľadom k „druhej stránke“, pretože vidíme svoju stránku plnú podrobností a rozdielností. Naraz je tu tendencia prestať počúvať a v každom spojencovi opačného stanoviska vidieť jednoznačného nepriateľa. Ľuďom sa zvyknú pripisovať názory, ktoré nemajú, len z toho dôvodu, že nesúhlasia len s niektorými aspektmi tvojho stanoviska. Mali by sme viac počúvať, aby sme videli jemné rozdiely medzi jednotlivými opozičnými názormi a aby sme sa pohli smerom k lepšiemu pochopeniu jednotlivých problémov, miesto toho, aby sme sa dostali do slepej uličky dvoch nepriateľských zákopov.

• Stíš drámu.

Prehnať to ohnivým a pohŕdavým rečníctvom zvádza. Vyvolá to pozornosť. Mali by sme byť opatrní pri používaní tejto taktiky v našej komunite, pretože to nakoniec poškodzuje medziľudské vzťahy a morálku. Keď kritizujeme členov našej komunity, musíme pamätať, že naším cieľom je presvedčiť našich spojencov o správnosti našej perspektívy a upraviť ich názory. Urážky nevedú k zmene názorov; veľmi ju sťažujú.

• Buď zhovievavejším.

Musíme si pamätať, že účelom argumentácie v rámci našej komunity je dohodnúť sa na spoločných správnych záveroch, ktoré nás dovedú dopredu – nie zbierať body v súťaži s protivníkom. Pritom treba aplikovať princíp zhovievavosti, ktorý prikazuje cieliť argumentmi proti najlepšej interpretácii protivníkových argumentov a nie vypichnúť jeho najslabšie verzie. Tým spôsobom sa diskusia povznesie na vyššiu úroveň a hovoríme o skutočných diferenciách miesto púšťania sa do bezvýznamných potýčok.

• Dôveruj, ale preveruj.

Kým niečomu uveríme a pošleme ďalej, čo sme videli či počuli, mali by sme si premyslieť presvedčivosť a súvislosti. Stáva sa, že mnohí hovoria to isté a vyzerá to ako kopa dôkazov, ale ak sa ich údaje zakladajú na tom istom pôvodnom prameni, nepredstavujú nezávislú verifikáciu. Mali by sme pohľadať pôvodné údaje a ich posilnenie nezávislými prameňmi, prv než niečomu uveríme a budeme to šíriť.

• Pomáhaj ostatným pozdĺž cesty.

Mali by sme si pamätať, že sme sa nenarodili s tými vedomosťami, ktoré dnes máme. Učili sme sa čítaním, rozmýšľaním a rozhovormi s inými, a tak sme prišli k rozumným záverom. Keď stretneme niekoho, kto má podľa našej mienky názory založené na nedostatku vedomostí a skúseností, mali by sme si uvedomiť, že všetci sme raz mali názory, založené na zlej informácii. Mali by sme pestovať trpezlivosť a pokúšať sa vychovávať miesto odsudzovať.

S priateľským pozdravom

David Silverman, prezident, Americkí ateisti
Rebecca Haleová, prezidentka, Americká humanistická asociácia
Roy Speckhardt, výkonný riaditeľ, Americká humanistická asociácia
Chuck VonDerAhe, prezident, Aliancia amerických ateistov
Richard Haynes, prezident, Ateistický zväz
Ayanna Watsonová, výkonná riaditeľka, Čierni ateisti Ameriky, Inc.
Mandisa L. Thomasová, prezidentka, Čierni neverci, Inc.
Mynga Futrellová, za Brajtov na ich nete
Amanda Metskasová, výkonná riaditeľka, Tábor otázok
Ronald Lindsay, prezident a výkonný riaditeľ, Centrum hľadania
Tom Flynn, výkonný riaditeľ, Rada pre sekulárny humanizmus
Jan Meshon, prezident, Akcia voľnej myšlienky
Joseph McDaniel Stewart, viceprezident, Akcia voľnej myšlienky
Margaret Downeyová, zakladateľka a prezidentka, Spoločnosť voľnej myšlienky
D. J. Grothe, prezident, Výchovná nadácia Jamesa Randiho
Stuart Jordan, prezident, Inštitút pre vedu a ľudské hodnoty
Jason Torpy, prezident, Vojenská asociácia ateistov a voľnomyšlienkarov
R. Elisabeth Cornwellová, výkonná riaditeľka, Nadácia Richarda Dawkinsa pre rozum a vedu
Edwina Rogersová, výkonná riaditeľka, Sekulárna koalícia pre Ameriku
August E. Brunsman IV, výkonný riaditeľ, Sekulárna študentská koalícia
Todd Stiefel, prezident, Stiefelova voľnomyšlienkarská nadácia
Fred Edwords, národný riaditeľ, Zjednotená koalícia rozumu

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Dave Muscato
– riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou (public relations)
– spisovateľ, aktivista a hovorca Amerických ateistov (American Atheists)
Čerpané z: American Atheists, An Open Letter to the Secular community, 2. 4. 2013

Dave Muscato, 11. 04. 2013 | Prečítané: 2961 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (702 hl.)
 
Viac áno, ako nie (181 hl.)
 
Viac nie, ako áno (166 hl.)
 
Rozhodne nie (175 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1224
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Pokrytectvo
18-09-20 * 15:59
 Re: Trump sa správa ako Hitler
15-09-20 * 10:00
 Ktorí?
15-09-20 * 09:33
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore