www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @268
Počítadlo


Spam poison

Nadačný fond Živá energia podporil jedenásť ďalších nápadov zameraných na úspory a obnoviteľné zdroje energie

V treťom ročníku podporil Nadačný fond Živá energia ďalších 11 projektov v celkovej sume 30 000 €.

Živá energiaDo uzávierky prijímania žiadostí začiatkom júna 2011 prišlo 30 žiadostí vo výške takmer 150 000 €. Hodnotiaca komisia sa pri výbere zamerala najmä na finančne menej náročné projekty s väčšou pridanou hodnotou, v podobe vyššieho podielu dobrovoľníckej práce alebo netradičného technického riešenia. Za tri roky svojej činnosti Nadačný fond Živá energia podporil spolu 28 investičných i výchovno-vzdelávacích projektov v celkovej sume 149 743 €.

Fond Živá energia je výsledkom spolupráce spoločnosti ZSE Energia, a. s., Nadácie Ekopolis a zákazníkov, ktorí majú záujem podporiť využívanie a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a zároveň vyjadriť svoj zodpovedný postoj k hospodárnemu využívaniu elektriny.

Prehľad podporených projektov v roku 2011:

 1. DAFNÉ – Zariadenie sociálnych služieb Nová Stráž, Komárno a jeho projekt: Nízkoenergetické nočné osvetlenie ZSS Dafné Nová Stráž bol podporený sumou 3 000 €.
  Výsledkom projektu je vybudovanie siete energeticky úsporného osvetlenia spoločných priestorov a izieb LED svietidlami tak, aby bolo využiteľné aj ako núdzové osvetlenie v čase výpadku elektrickej energie.
 2. Obec Poniky, Banská Bystrica, získalo na projekt Kultúrny dom Ponická huta – energia pre nový život, podporu 3 000 €.
  V rámci projektu bude nahradené súčasné elektrické vykurovanie kultúrneho domu kotlom, prispôsobeným na spaľovanie biomasy, vrátane peletiek zo sena. Peletky zo sena budú zabezpečené z lokálnych zdrojov – seno budú dorábať na okolitých lúkach obyvatelia obce a peletky bude dodávať miestny výrobca.
 3. Materské centrum Ráčik, o. z., Bratislava uspelo s projektom V Ráčiku šetríme energie, ktorý bol podporený sumou 3 700 €.
  Materské centrum Ráčik zviedlo v nedávnom období náročný zápas o svoju existenciu. Investícia do priestorov MC bude predstavovať výmenu sklených výkladov za nové okná a ďalšie energeticky úsporné opatrenia. Investícia bude doplnená o pestré sprievodné aktivity – eko-workshopy pre rodičov s deťmi, diskusie rodičov s odborníkmi, výroba informačných tabuliek o šetrení energiou v priestoroch MC.
 4. Obec Háj, Košice – okolie bude realizovať svoj projekt Optimalizácia verejného osvetlenia v záujme zníženia en. náročnosti a nákladov na jeho prevádzku v obci Háj, s podporou 2 100 €.
  V rámci projektu budú nahradené súčasné neefektívne žiarovky verejného osvetlenia za nové – efektívne. Spolu pôjde o 35 nahradených žiaroviek. Projekt predstavuje cenovo a energeticky úsporné riešenie s ročnou úsporou pre rozpočet obce okolo 1 200 € ročne.
 5. Stredisko environmentálnej výchovy Dropie, Zemianska Oľča, Komárno na projekt Energia za menej, získalo 4 400 €.
  Súčasťou ich projektu je viacero aktivít: výroba a inštalácia nízkonákladových praktických ukážok využitia obnoviteľných zdrojov energie – ohradníka pre zvieratá, ktoré sú súčasťou zariadenia na solárnom princípe, realizácia solárnych spŕch, ktoré budú slúžiť návštevníkom centra a realizácia bicyklových nabíjačiek. K inštalovaným zariadeniam bude vydaný informačný materiál obsahujúci podrobný technický popis realizovaných zariadení.
 6. Ochranárske a kultúrne združenie Poiplia, Šahy dostalo príležitosť realizovať projekt TÚV pre Centrum Rybárik riečny z obnoviteľných zdrojov, za 4 800 €.
  Cieľom ich projektu je inštalovať solárny systém, ako pomocný zdroj výroby TÚV pre návštevnícke, vzdelávacie a informačné centrum Rybárik riečny, ktoré bude slúžiť aj na prezentáciu tejto technológie širokej verejnosti. Podľa predbežných odhadov by centrum malo navštíviť 1 500 ľudí ročne.
 7. Občianske združenie DONJON, Sklabinský Podzámok, Martin na projekt Buď svetlo a teplo v múzeu aj v nás, získalo 3 000 €.
  Výsledkom ich projektu bude inštalácia malého fotovoltaického systému na budove múzea hradu Sklabiňa, ktorý bude zabezpečovať zdroj energie na jeho prevádzku. Areál hradu a múzeum sa nachádzajú v navštevovanej prírodnej lokalite. Usporené prostriedky budú využité na skvalitnenie služieb pre návštevníkov areálu hradu a predhradia s múzeom.
 8. SPŠ Komárno bolo úspešné so svojim projektom Šetrenie energiou a obnoviteľné zdroje energie, na ktorý získalo 1 500 €.
  V rámci školských a mimoškolských aktivít zostroja žiaci mini elektráreň – model solárneho a veterného generátora. Meraniami spotreby na klasických a úsporných spotrebičoch si doplnia teoretické vedomosti o praktické poznatky. Realizovaný projekt mini generátora bude v budúcnosti využitý ako zdroj napájania svetelných novín, umiestnených na priečelí školy.
 9. eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, o. z., Bratislava získalo podporu 1 500 € na svoj projekt Maj energiu na šetrenie energiou.
  Uverejnením materiálov o šetrení energiou v časopise Rebrík budú deťom vo veku 6 – 10 rokov poskytnuté nové vedomosti a zručnosti v tejto problematike. Materiál zostavený z článkov, fotoreportáže, pracovných listov, príspevkov od detí a stolovej hry bude obsahovať okrem informácií aj rôzne zadania, úlohy, hlavolamy a výzvy, ktoré budú môcť pedagógovia využiť vo vyučovacom procese aj v ďalších školských rokoch.
 10. Občianske združenie Preles zo Žiliny, zrealizuje za 1 500 € svoj projekt Menej je viac.
  OZ Preles zorganizuje s podporou grantu 24 workshopov na školách, jednu fotografickú súťaž a tri súťažno-vzdelávacie podujatia. Všetky sú zamerané na témy rozumného nakladania s energiami a zisťovanie pôvodu vecí a tovarov okolo nás.
 11. Občianske združenie Strom života z Bratislavy získalo na projekt Zelená energia podporu 1 500 €.
  Projekt Zelená energia je zameraný na vytvorenie učebných materiálov pre Kluby Stromu života, ako napr. interaktívne tabule, zaoberajúce sa témou obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov a ich využitie. Vytvorenie troch učebných okruhov s tridsiatimi cvičeniami bude rozvíjať vedomosti, fantáziu, predstavivosť a záujem detí o environmentálnu problematiku. Pre pochopenie témy budú vytvorené cvičenia vo forme pexesa, kvízov, hádaniek, práce s obrázkami, doplňovanie textu atď. Cieľovou skupinou je najmä 1 800 členov klubov Stromu života do 15 rokov.

Viac o fonde Živá energia

Programové priority fondu Živá energia sú rozdelené do dvoch kategórií. Investičná podpora je určená na výstavbu a inštaláciu nových zdrojov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (OZE), rekonštrukciu zariadení využívajúcich fosílne palivá na OZE a zavádzanie opatrení na úspory energie. Druhou oblasťou sú projekty neinvestičného charakteru zamerané na vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o úsporách energie a obnoviteľných zdrojoch energie, osvetové programy pre školy a verejnosť, aktivity ekocentier a odborné kurzy.

Oprávnenými žiadateľmi na pridelenie prostriedkov Nadačného fondu Živá energia spoločnosti ZSE Energia boli mimovládne neziskové organizácie, mestá, obce, školy a iné vzdelávacie inštitúcie, ústavy sociálnej starostlivosti, domovy dôchodcov, centrá voľného času a podobne. Prostriedky Nadačného fondu Živej energie nemôžu byť použité na komerčné účely.

Nadačný fond je financovaný z predaja ekoproduktu Živá energia spoločnosti ZSE Energia, a. s., ktorého podporený predaj pre širšie spektrum zákazníkov začne v nasledujúcich týždňoch. Z každej predanej MWh v produkte Živá energia odvedie ZSE Energia, a. s., do Nadačného fondu Živá energia 3,30 €.

Viac informácií vám poskytne Peter Medveď, Nadácia Ekopolis, 048/414 52 59, 0903 521 614 alebo ich nájdete na www.ekopolis.sk a www.zivaenergia.sk.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Nadácia Ekopolis
– víziou nadácie je vyspelá občianska spoločnosť, v ktorej si ľudia uvedomujú svoju zodpovednosť za jej vývoj a za stav životného prostredia. Spoločnosť, v ktorej majú občania záujem zapájať sa do správy vecí verejných, majú odvahu zaujať kritický postoj a záleží im na tom, aby rozvoj našej spoločnosti nebol na úkor budúcich generácií.
Čerpané z: www.ekopolis.sk

Súvisiace články:
V pohorí Považského Inovca ožilo vyše 40 km turistických trás (20.12.2012)
V Štiavnických vrchoch a vo Vtáčniku upravili 100 km trás pre turistov (07.12.2012)
Program Pohoda za mestom podporí ďalšie dobré nápady na skrášlenie oddychových miest (05.12.2012)
Skvalitnili vyše 38 km turistických trás vo Veľkej Domaši a Slanských vrchoch (03.12.2012)
Na juhu Slovenského raja preznačili vyše 38 km chodníkov (29.11.2012)
V Devíne oslávia Deň boja za slobodu a demokraciu pri upravenom pamätníku Brána Slobody (15.11.2012)
Nadácia Ekopolis a Slovnaft vyhlasujú už siedmy ročník grantového programu Zelené oázy (01.11.2012)
Stromom roka 2012 sa stal 138-ročný platan z Komjatíc (25.10.2012)
Druhé kolo výziev (15.10.2012)
V Sásovskej doline si upravili zelené miesto pre oddych (10.10.2012)
Martinské Jedľoviny sa stali krajším miestom oddychu (03.10.2012)
V Sásovej bude Leto v háji (25.09.2012)
Cieľom je zostrojiť e-Slnečnicu – robota na fotovoltaiku (18.09.2012)
V ankete Strom roka zatiaľ vedie orech čierny zo Serede (13.09.2012)
V 1. výzve získalo podporu 15 projektov (01.08.2012)
O titul Strom roka súťaží aj lipa zo Zlatých Moraviec, ktorá má 25 kmeňov (05.07.2012)
Ešte do konca mája môžete prihlásiť svoj strom do ankety Strom roka 2012 (17.05.2012)
Novinky z Nadácie Ekopolis (04.05.2012)
Program Think Big podporí 54 projektov z celého Slovenska (26.04.2012)
Máte nápady na využitie obnoviteľných zdrojov energie? (25.04.2012)
Nadácia Ekopolis vyhlásila 10. ročník ankety Strom roka (23.04.2012)
Pozvánka na spoločné plánovanie (21.04.2012)
Projekt Stromy namiesto letákov (04.04.2012)
Ožije 23 zelených oáz po celom Slovensku (29.03.2012)
260 km turistických trás po celom Slovensku obnovia vďaka programu Živé chodníky (26.03.2012)
Z programu Pohoda za mestom ožije ďalších šesť miest pre oddych a zábavu (22.03.2012)
Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce (05.03.2012)
Slovenská lipa na 4. mieste (01.03.2012)
Európsky strom roka 2012 (13.02.2012)
Program Think Big podporí tento rok nápady mladých ľudí celkovou sumou 75 000 eur (09.02.2012)
Pohoda za mestom – 2. ročník (15.12.2011)
Vitajte cyklisti! (07.12.2011)
Nadácia Ekopolis získala ocenenie poroty Rady Európy za krajinu (01.12.2011)
Mesto v krajine, ľudia v meste (24.11.2011)
V Iži otvoria upravený parčík (18.11.2011)
V Prši obnovili parčík zničený povodňami (09.11.2011)
Naše sídlisko – náš priestor (04.11.2011)
Oživme vzťahy v komunite (27.10.2011)
Obnovili turistické značenie vo Veľkej Fatre a Nízkych Tatrách (26.10.2011)
V Bratislave ožil priestor na Mlynoch, aj vďaka Utopii (26.10.2011)
Stromom roka sa stala lipa malolistá z Lipian (20.10.2011)
Získajte grant a žite zelenšie! (14.10.2011)
V Michalovciach upravili okolie jazierka Baňa (11.10.2011)
Trenčianske nábrežie oživí Zátoka pokoja (28.09.2011)
V Liptovskom Mikuláši ožil park pátra Linčovského (22.09.2011)
Cyklofest 2011 (22.09.2011)
Novinky z Nadácie Ekopolis (14.09.2011)
Ešte do konca septembra môžete rozhodnúť o Strome roka 2011 (14.09.2011)
Otvoria náučný chodník v Žiarskej doline (02.08.2011)
O titul Strom roka súťaží aj najväčší slovenský gaštan z Častej (07.07.2011)
V Komárne ožila rekreačná zóna (27.06.2011)
Novinky z Nadácie Ekopolis (02.06.2011)
Think Big (10.05.2011)
Strom roka 2011 (09.05.2011)
Fond Živá energia (09.05.2011)

Nadácia Ekopolis, 08. 07. 2011 | Prečítané: 4427 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 12:17
 Re: Moje poznámky
08-08-20 * 09:55
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 09:39
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore