www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @555
Počítadlo


Spam poison

Komunitné služby očami Elsy a Emy

Else a Ema (nezávislý život v komunite), je názov nedávno vydanej publikácie od Miroslava Cangára, Lucie Cangárovej a Denisy Nincovej z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci. Autori v nej čítavým a zaujímavým štýlom porovnávajú komunitné sociálne služby v Nórsku a na Slovensku.

Else a Ema (nezávislý život v komunite)Rada pre poradenstvo v sociálnej práci patrí na Slovensku k najvýznamnejším odborným organizáciám v oblasti komunitných služieb a deinštitucionalizácie na Slovensku. Okrem iných aktivít dlhodobo rozvíja spoluprácu so svojím partnerom – súkromnou vysokou školou Diakonhjemmet Hogskole Rogaland z Nórkeho mesta Sandnes.

V priebehu posledných 40 rokov prebieha vo svete zmena paradigmy v poskytovaní podpory a služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím, a to z inštitucionálnej na komunitnú. Dostatočná a prirodzená podpora prirodzeného prostredia ľudí so zdravotným postihnutím vedie k tomu, že sa problémové situácie zvládajú flexibilne a individualizovane.

Publikácia Else a Ema (nezávislý život v komunite) je hlavným výstupom projektu Komunitné sociálne služby v Nórsku a na Slovensku – komparatívny pohľad. Na Slovensko prináša príklady dobrej praxe z prostredia Nórska a ich sociálneho systému. Autori v nej občanom a odbornej verejnosti predstavujú sociálnu analýzu dvoch príbehov dvoch rodín z rozdielnych krajín – z Rimavskej Soboty a z nórskeho mesta Sola. Z troch rôznych uhlov pohľadu (odborník, poskytovateľ, prijímateľ a jeho rodina) prepájajú a porovnávajú spoločné znaky vyskytujúce sa v oboch krajinách, aj napriek rozdielnosti sociálnych systémov.

V publikácii sú prezentované viaceré príklady dobrej praxe v každej dôležitej oblasti života človeka, kde potrebuje podporu – oblasť včasnej intervencie, vzdelávania, zamestnávania a podpora nezávislého života. Pre efektívne systémové zmeny a podporu ľudí so zdravotným postihnutím sú nevyhnutné partnerstvá a aktívne zapojenie všetkých nevyhnutných aktérov – v prvom rade samotných ľudí s postihnutím, ich rodín a blízkych osôb, odborníkov z verejného a neziskového sektora.

V Nórsku sa ako podpora pre rodičov v tejto situácii vytvorila tzv. koordinačná jednotka na úrovni lokálnej samosprávy, ktorej úlohou je pomôcť koordinovať podporu a služby pre jednotlivcov a rodiny. Na Slovensku je táto služba využívaná cez neformálny dobrovoľnícky projekt Spoločnosti sociálnych sestier – Sára – služby pre rodinu.

Autori uvádzajú, že kľúčovou je podpora samostatného života vo vlastnom bývaní a rôzne modely podporovaného bývania, ktoré sú vhodné pre všetky cieľové skupiny bez rozdielu druhu alebo stupňa zdravotného postihnutia. Dôležitá je tiež miera a intenzita podpory, ktorá je ľuďom v týchto zariadeniach poskytovaná. Pre zabezpečenie kvalitnej pobytovej služby je nevyhnutné, aby neobsahovala znaky inštitucionálnej kultúry, ako sú depersonalizácia, rigidné a stereotypné aktivity, paušalizované liečebné a odborné postupy, sociálny odstup a paternalizmus, segregovanosť lokálnej komunity, naučená pasivita a bezmocnosť.

V oboch krajinách považujú autori za nedostatočne rozvinutú oblasť zamestnávania. Legislatívne podmienky sú v oboch krajinách podobné a poskytujú relatívne dobré možnosti, pričom existujú aj príspevky na podporované zamestnávanie, chránené dielne a podobne. Realita je však taká, že ani v jednej krajine nie sú tieto možnosti naplno využité, najčastejšie kvôli vysokej byrokracii a vysokým očakávaniam na výkon pracovníkov vo firmách. Ľudia so zdravotným postihnutím, ale aj ich príbuzní najviac preferujú uplatnenie sa na otvorenom trhu práce. Rodičia majú často snahu ich sami zamestnať, alebo hľadajú vlastné spôsoby, ako ich aktivizovať a nájsť im prácu. Existujú ale aj príklady dobrej praxe, ako napríklad nórska firma Sandness Pro Service a jej pracovné oddelenie pre ľudí so zdravotným postihnutím, so zameraním na balenie a distribúciu ovocia a zeleniny, priamo vo veľkej potravinárskej firme. Príkladom dobrej praxe na Slovensku je aktivita organizácie Dom Svitania Jakubov, kde časť pracovníkov so zdravotným postihnutím pracuje, okrem vlastných chránených dielní, aj pri montáži kovaní pre veľkú nábytkársku firmu.

Ďalším dôležitým prvkom, ktorý by sa mal v tomto období zapojiť do podpory rodiny, sú pedagogicko-psychologické poradne, kde je pozitívnym príkladom z Nórska pomoc pri vytváraní podporných skupín pre rodiny v danej komunite.

Autori ďalej uvádzajú, že súčasné legislatívne a právne podmienky v oboch krajinách, aj napriek istým rezervám, ponúkajú dostatočné možnosti na základný rozvoj komunitných služieb. Zrovnoprávnenie všetkých aktérov a partnerský prístup je kľúčový pre inklúziu ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti.

Pod čiarou

Projekt Komunitné sociálne služby v Nórsku a na Slovensku – komparatívny pohľad bol podporený v rámci bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými mimovládnymi organizáciami a partnermi z donorských krajín (Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Fond pozostáva z dvoch hlavných programov, ide o Demokraciu a ľudské práva a Aktívne občianstvo a inklúziu. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom – Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Stiahni súborElse a Ema (nezávislý život v komunite) (kniha je vo formáte PDF a má 2,71 MB).

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Nadácia Ekopolis
– víziou nadácie je vyspelá občianska spoločnosť, v ktorej si ľudia uvedomujú svoju zodpovednosť za jej vývoj a za stav životného prostredia. Spoločnosť, v ktorej majú občania záujem zapájať sa do správy vecí verejných, majú odvahu zaujať kritický postoj a záleží im na tom, aby rozvoj našej spoločnosti nebol na úkor budúcich generácií.
Čerpané z: www.ekopolis.sk

Súvisiace články:
Živú učebnicu nájdete na Slovensku zatiaľ len v Banskej Štiavnici (18.12.2014)
Ekopolis završuje projekt Cesty Železnej opony (16.12.2014)
Nadácia Ekopolis zverejnila inšpiratívne videá z konferencie Áno, dá sa to! (15.12.2014)
Banská Bystrica sa pýta: Je demokracia v ohrození? (04.12.2014)
V roku 2014 boli obnovené turistické chodníky v okolí Spišského hradu, Beckova, Čachtíc a Červeného Kláštora (24.11.2014)
Spevák Peter Lipa porozpráva v Banskej Bystrici na tému holokaustu (19.11.2014)
Na Severnom Spiši vznikla cesta minerálnych prameňov (12.11.2014)
V Prievidzi sa uskutočnil seminár na tému Voda a klimatické zmeny (07.11.2014)
Grantový program Zelené oázy v 9. ročníku podporí projekty zamerané aj na komunitné záhrady (06.11.2014)
V Štiavnických vrchoch pribudol nový náučný turistický chodník (24.10.2014)
Obnova turistických chodníkov v okolí Spišského hradu (23.10.2014)
Aj v trenčianskej ZátOKe pOKoja sa uskutoční jesenná slávnosť (23.10.2014)
Titulom Strom roka 2014 sa pýši moruša zo Senice (23.10.2014)
Jesenná slávnosť v Spišskej Novej Vsi (22.10.2014)
Pozvánka na seminár na tému Voda a klimatické zmeny (20.10.2014)
Nadácia Ekopolis podporila Treťohorný park v Považskej Bystrici (17.10.2014)
Z parku kráľa Žigmunda v Dunajskej Strede sa stal vlastivedný park (13.10.2014)
Záhrada-CNK priniesla rôznorodosť tém i aktivít (06.10.2014)
Áno, dá sa to! – inšpiratívne podujatie jediného druhu na Slovensku (01.10.2014)
V Poloninách vznikla ekoučebňa v blízkosti zabudnutého prameňa (30.09.2014)
Mimovládne organizácie z celej Európy vyjadrili svoju podporu maďarským organizáciám prenasledovaným vládou (22.09.2014)
Centrum vzdelávania neziskových organizácií prináša inovatívne vzdelávanie inšpirované Švajčiarskom (18.09.2014)
Režim Viktora Orbána útočí na maďarské mimovládne organizácie (11.09.2014)
Do konca septembra môžete rozhodnúť o Strome roka 2014 (04.09.2014)
Vernisáž o Lesoparku Chrasť v Žiline (02.09.2014)
Otvorenie vinárskeho dvora sv. Urbana v Golianove (28.08.2014)
V Bojniciach zachránili zanikajúce mokrade v centre mesta (12.08.2014)
V Kráľovej pri Senci obnovili arborétum (08.08.2014)
Klenovská kvapka vody pre našu planétu (21.07.2014)
Zrekonštruovaný denný stacionár Svetluška poskytuje nové služby (15.07.2014)
VIA IURIS pomáha implementovať Aarhuský dohovor (07.07.2014)
Živá energia ZSE pomôže obciam a školám (04.07.2014)
Turistické chodníky v okolí štyroch slovenských hradov budú obnovené vďaka podpore oblátok Horalky od Sedity (02.07.2014)
Povedzme si všetko o kompostovaní (16.06.2014)
Banskobystričania sa už po tretíkrát zapojili do súťaže Do práce na bicykli (12.06.2014)
Nový festival téma priniesol netradičné spojenia (12.06.2014)
V júni sú pre pracovníkov a lídrov neziskových organizácií pripravené mnohé vzdelávacie podujatia (09.06.2014)
Otvorenie komunitnej záhradky na najväčšom banskobystrickom sídlisku (05.06.2014)
Na Technickej univerzite vo Zvolene prednášali zahraniční odborníci na lesné ekosystémy (03.06.2014)
Pohoda v Trnavskom parku Kalvárka (03.06.2014)
Do konca mája môžete prihlásiť svoj strom do ankety Strom roka 2014 (20.05.2014)
Vďaka fondu Živá energia vzniklo v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom slnečné laboratórium (13.05.2014)
Nadácia Ekopolis vyhlásila 12. ročník ankety Strom roka (28.04.2014)
Vďaka zákazníkom spoločnosti METRO pribudnú na Slovensku ďalšie tri zelené výsadby (14.04.2014)
Konferencia o sebestačnosti a udržateľnosti vidieckych regiónov (02.04.2014)
V roku 2014 ožije ďalších 24 zelených oáz po celom Slovensku (01.04.2014)
Na podporu aktívneho občianstva, detí a mládeže i ochranu životného prostredia sa prerozdelí takmer 1,5 milióna eur (25.03.2014)
Európskym stromom roka 2014 sa stal tisícročný brest z Bulharska (21.03.2014)
Program Pohoda za mestom podporil oživenie ďalších 6 rekreačných miest (18.03.2014)
Zlepšovanie kvality bývania vďaka programu Zelené bývanie (11.03.2014)
Nadačný fond ZSE Živá energia znova pomohol ušetriť cennú energiu (05.03.2014)
29 000 eur pre projekty z programu Nestlé pre vodu v krajine (03.03.2014)
Témy holokaustu a interkultúrneho učenia nie sú cudzie ani žiakom a študentom v Banskej Bystrici (25.02.2014)
Zvoľte si najsympatickejší strom Európy (18.02.2014)
Študenti Sokratovho inštitútu zaujímavými projektmi pomáhajú deťom, seniorom i životnému prostrediu (12.02.2014)
Trenčín si TY – príklad rozvoja mesta s účasťou občanov (05.02.2014)
Hlasujte za kremnický dub v ankete Európsky strom roka 2014 (03.02.2014)
V Leviciach rozkvitla e-Slnečnica (27.01.2014)
Island a Slovensko na jednej lodi (22.01.2014)

Nadácia Ekopolis, 25. 08. 2014 | Prečítané: 1640 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 12:17
 Re: Moje poznámky
08-08-20 * 09:55
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 09:39
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore