www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @631
Počítadlo


Spam poison

Knižné hody

Svet zachránia rozprávky

Knižné hody

IBBY Inštitút Bratislava

medzinárodný projekt

29. 8. – 31. 8. 2015

je súčasťou Bratislavského kultúrneho leta

Hlavní organizátori: BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
  Slovenská sekcia IBBY
  OZ Fanfáry
  Slovenský rozhlas (RTVS)
  Mama, tata, čítajte s nami

Sú sprievodnou aktivitou Inštitútu Medzinárodnej únie pre detskú knihu v Bratislave (IBBY Institute Bratislava). Sú organizované OZ Fanfáry a Slovenskou sekciou Medzinárodnej únie pre detskú knihu ako open-air festival. Za tohtoročné motto sme si vybrali titul knižky Daniela Heviera: SVET ZACHRÁNIA ROZPRÁVKY.

Cieľ festivalu:

Predstaviť živé spojenie KNIHY s každodenný životom; to, ako nám pomáha spoznávať sa, približuje nás k prostrediu, v ktorom žijeme, k ľuďom, ku komunite. Aj preto sa festival nazýva hodmi. Hody boli totiž aj v minulosti udalosťou, ktorá zbližovala komunitu. Ľudia spoločne tešili z toho, čo dobré získali, čo sa im urodilo. Aj my budeme prezentovať kvalitnú úrodu v kultúre pre deti a mládež.

Tohoročný festival bude zároveň podpornou akciou BIB 2015 (Bienále ilustrácií Bratislava) a bude sa konať za účasti významných domácich a medzinárodných osobností z oblasti knižnej kultúry.

Miesto: v priestranstve Hviezdoslavovho námestia, vo vybraných „zákutiach“ Starého Mesta
Aktivity: na vybraných stanovištiach budú deti počúvať rozhlasové adaptácie rozprávok; živý vstup

Deti s rodinami bude na stanovištia prevážať Prešporáčik.

Hviezdoslavovo námestie (sobota 29. augusta 2015 od 10.00 do 19.00)

Pódium: vystúpenia hercov, spisovateľov, ilustrátorov Daniel Hevier, ktorý zaradil aj naše bratislavské Knižné hody do svojej Hevi tour 60; spisovateľka Toňa Revajová, Ľubomír Feldek s dcérou Katkou, ktorí sa predstavia v hudobnom-slovnom predstavení pre deti, Peter Milčák, Daniel Pastirčák, Juraj Šebesta s dcérou Kamilou, Andrea Gregušová, za hercov Zuzana Kronerová, Zuzana Kapráliková a deti z Rozhlasovej dramatickej družiny, vystúpia aj tanečníci, napríklad tanečný súbor POLENO. So svojimi knižkami však budú prítomní aj iní významní spisovatelia a ilustrátori.

Areál okolo pódia:
– atraktívne formy čítania a happeningové aktivity, tvorivé dielne zamerané na čítanie, vymýšľanie a prácu s knihami, obrazmi a slovom,
– divadelné vystúpenia, bábkové divadlo a nezvyčajné formy dramatizovaného čítania, do ktorého sa budú môcť zapojiť aj návštevníci,
– beh s knihou s maratónskym bežcom Martinom Vráblom, bývalým reprezentantom Slovenska.

Medzinárodné konferencie o význame čítania určené pre širokú verejnosť

Je to po prvýkrát, keď budeme u nás na Slovensku predstavovať čítanie komplexnejšie než len ako zručnosť, ktorú má dieťa vedieť alebo činnosť, pri ktorej sa má zabaviť.

Vidíme rozlične alebo Ako čítať detské obrázkové knižky (hotel TATRA, Kongresová sála 30. 8. 2015)

Cieľ:
– je zameraná na to, ako možno čo najviac vnímať obrázkovú knižku a ako z nej pri čítaní s deťmi najviac vyťažiť pre ich vzťah k čítaniu, pre rozvoj ich osobnosti a pre vzájomné vzťahy v rodine či komunite,
– sprostredkovať vnímanie a formu vizuálneho vyjadrenia rozmanitých kultúr,
– zoznámiť širšiu verejnosť s pohľadom významných domácich a zahra­ničných odborníkov.

9.00 – 10.00 Prezentácia
10.00 – 10.30 Otvorenie
10.30 – 10.50 Úvod projektu: Prečo a načo a začo čítať obrázkové knihy – hrdinovia obrázkových kníh ako role models?
10.55 – 11.35 Valery Coghlan (Írsko) – Show me a Story: Conveying Emotions in Wordless Picturebooks (Ukáž mi príbeh: vyjadrovanie emócií v obrázkových knižkách bez slov)
11.40 – 12.20 Junko Yokota (USA) – Ako nám obrázková knižka v rôznych kultúrach sprostredkuje hrdinu, ako môže prostredie vyjadrovať emocionálny stav hrdinu.
12.30 – 14.00 Obed
14.10 – 14.30 Robin Morrow (Austrália) – OUR PLACES: AUSTRALIAN PICTURE BOOK PLACES OF HOME AND COMMUNITY (Naše miesta: v austrálskych obrázkových knižkách zvyčajne nájdeme znázornené miesta domova a prostredie komunity)
14.35 – 14.55 Markéta Andričíková (Slovensko) – EATING HOLES – A SEEK FOR WHOLENESS? (Pojedanie dier – cesta k celistvosti?)
15.00 – 15.20 Sahar Tarhandeh (Irán) – ONE STORY, MANY PICTURES (Jeden príbeh a mnoho obrázkov)
15.25 – 15.45 Veronika Rot Gabrovec (Slovinsko) – DISTINCTIVE PLACES, DISTINCTIVE VOICES (Dôležité miesta a hlasy)
15.50 – 16.00 Tilka Jamnik (Slovinsko) – THREE DIFFERENT SLOVENE SILENT PICTURE BOOKS (Tri rôznorodé slovinské knižky bez slov)
16.05 – 16.25 Ľuboslav Paľo
16.30 Záver

Stop kríze čítania! (hotel TATRA, Kongresová sála 31. 8. 2015)

Cieľ:
– sprostredkovať najnovšie poznatky o tom, v čom vlastne a ako čítanie rozvíja osobnosť dieťaťa,
– predstaviť proces čítania, ako ho nepoznáme alebo poznáme menej; zameriavame sa rôzne vekové skupiny – deti od 0 až po 16-ročných,
– zoznámiť širšiu verejnosť s pohľadom významných domácich a zahra­ničných odborníkov.

9.00 – 9.10 Úvod
9.15 – 9.35 Kapka Kaneva (Bulharsko) – TO RAISE A READER: THE SPATIAL OBJECT BOOK IN CHILD DEVELOPMENT (Ako vychovať čitateľa: kniha ako priestorový object a jej úloha vo vývine detí)
9.40 – 10.00 Prestávka
10.10 – 10.30 Ľudmila Hrdináková (Slovensko)
10.30 – 10.45 Prestávka
10.50 – 11.10 Ellis Vance (USA) – Rozhodujúce momenty, v ktorých sa u detí čítanie stáva bytostnou aktivitou
11.15 – 11.35 Gunilla Ekman (Švédsko) – O tom, ako čítanie buduje zdravú väzbu s realitou (O symbolickom jazyku srdca, o psychických procesoch, ktoré sa spájajú s čítaním a ako nás čítanie pripravuje do života)
11.40 – 12.00 Timotea Vráblová (Slovensko) – Ako nás kniha číta (O vnútornej interakcii a ako kniha stimuluje deti k emocionálnej inteligencii a k schopnosti „čítať zdravo“ životné situácie)
12.05 – 12.25 Akoss Ofori-Mensah (Ghana) – Kniha, ktorá zachránila chlapcovi život (Skutočný príbeh o nielen o Massawoudovi alebo čo sa deje v procese identifikácie čitateľa s knihou)
12.30 – 12.50 Murti Bunanta (Indonézia) – STORYTELLING IS CARING, NURTURING, HEALING, READING AND EDUCATING (Rozprávanie príbehov je vyjadrením starostlivosti, vnútorné posilňuje, uzdravuje a vzdeláva)
13.00 – 14.00 Obed
14.10 – 14.30 Thomas Van der Walt (Juhoafrická republika) – STORYTELLING AS A WAY TO FORSTER INTERCULTURAL UNDERSTANDING BY CHILDREN (Rozprávanie ako cesta ako rozvinúť v deťoch interkultúrne porozumenie)
14.40 – 15.00 Juan Carlos Alonso (Španielsko) – „BULARRETIK MINTZORA“; DEVELOPMENT OF EARLY READING HABITS AND PSYCHOEMOCIONAL STIMULATION („BULARRETIK MINTZORA“; rozvoj čitateľských návykov a psychoemocionálna stimulácia)
15.05 – 15.25 Aksinja Kermauer (Slovinsko) – READERS ON THE MARGIN (PRINT DISABLED CHILDREN AND YOUNGSTERS) (Čitatelia, ktorí sú na okraji (deti a mládež, ktorí nie sú schopné čítať kvôli rôznym typom postihnutia))
15.30 – 15.50 Eva Barongo (Uganda) – SOCIAL SKILLS AND SOCIAL INTERACTION ARE STIMULATING THROUGH READING (Sociálne zručnosti a sociálna interakcia sú stimulované čítaním)
15.55 – 16.15 Sabina Bukerljca (Slovinsko) – BOOKS ARE MY COMFORT PILLOW: books as medicine and motivation at the same time (Knihy sú mojím vankúšikom a liekom a tiež životnou motiváciou)
16.20 – 16.40 Božena Kolman Finžgar (Slovinsko) – INVENT A FAIRY TALE – MOTIVATION FOR READING AND CREATIVITY (Vytvor si rozprávku – motiváciu pre čítanie a tvorivosť)
16.45 Záver

Hlavní rečníci konferencie:

Valery Coghlan (Írsko) – riaditeľka BOOKBIRD-u, najvýznamnejšieho medzinárodného odborného časopisu pre knižnú kultúru pre deti a mládež

Junko Yokota (USA) – profesorka z Univerzity of Illinois v Chicagu; považovaná za jednu z najvýznamnejších odborníčok na obrázkové knihy na svete; riaditeľka najväčšej zbierky obrázkových kníh na svete v New Yorku

Akoss Ofori-Mensah (Ghana) – viceprezidentka medzinárodného výkonného výboru IBBY, vydavateľka, zakladateľka Subsaharskej siete zameranej na podporu knižnej produkcie pre deti a mládež

Helen Sigeland (Švédsko) – riaditeľka významnej svetovej Ceny Astrid Lindgrenovej (ALMA) udeľovanej každoročne za autorskú, ilustrátorskú tvorbu alebo za najpozoruhodnejšie dielo v oblasti propagácie čítania

Giovanna Margarolli (Taliansko) – zakladateľka a riaditeľka organizácie Nati per legere; jednej z prvých organizácií na svete, kde sa venujú systematickej práci s rodičmi v oblasti výchovy k čitateľstvu, pričom sa špecializujú už na 6-mesačné dojčatá

Gunilla Ekman (Švédsko) – odborníčka v oblasti psychoterapie, konverzačná terapeutka; zameriava sa na psychológiu čítania v rodine

Thomas Van der Walt (Juhoafrická republika) – profesor Juhoafrickej univerzity; významný svetový odborník na storytelling – „umenie rozprávať príbeh“

Robin Morrow (Austrália) – prezidentka Austrálskej sekcie IBBY; vydavateľka a odborníčka na propagáciu čítania cez obrázkové knihy

Murti Bunanta (Indonézia) – spisovateľka, zakladateľka medzinárodného festivalu Rozprávania príbehov (od r. 1987), dlhoročná propagátorka BIB-u a laureátka plakety Ľudmily Podjavorinskej 2013

Timotea Vráblová (Slovensko) – prezidentka Slovenskej sekcie IBBY, literárna vedkyňa, venuje sa psychológii detského čitateľa a diváka; autorka knižných i rozhlasových projektov na podporu čítania

IBBY Inštitút Bratislava (IBBY Institute Bratislava) nie je organizáciou, ale medzinárodnou platformou, ktorú iniciuje Slovenská sekcia Medzinárodnej únie pre detskú knihu (SK IBBY) v spolupráci s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti a OZ Fanfáry. Cieľom platformy je sprostredkovať širokej verejnosti najnovšie informácie, ktoré vychádzajú z výskumu ale aj z praktických skúsenosti z projektov na podporu čítania u nás i v rozličných krajinách sveta. Touto iniciatívou chceme hlbšie načrieť do problému výchovy populácie k čitateľskej gramotnosti a ponúknuť všetkým, ktorí s deťmi a mládežou prichádzajú do kontaktu, nové impulzy, ktoré by mohli zužitkovať v praxi. Platforma zároveň slúži ako priestor výmeny skúseností zahraničných odborníkov. Bratislava je považovaná za jedno z potencionálnych medzinárodných centier detskej kultúry.

OZ Fanfáry – vzniklo v roku 1999 a slúži na podporu umenia, vzdelávania a športu. Je iniciátorom a organizátorom viacerých úspešných domácich a medzinárodných projektov (napríklad Knižné hody, Oratorium Terezín – európske turné (projekt s Detským speváckym zborom z Toronta, Torontským filharmonickým orchestrom, Bratislavským chlapčenským speváckym zborom, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Komorným speváckym zborom Slovenskej filharmónie a sólistami z Metropolitnej opery a Londýnskej kráľovskej opery), alternatívne predstavenie SIGNÁL (baletno-hudobno-poetické džemovanie s maľbou so svetlom – AT, USA, SK), CONFLUENCE (SK, USA, AT)) Významná časť projektov je venovaná propagácii čítania – napr. celoslovenský projekt Cesta ku knihe realizovaný v detských HEVI kluboch od roku 1999.

Projekt „Mama, tata, čítajte s nami“ zastrešuje nezisková organizácia MÚZA n.o. pod osvetovým portálom pre rodinu www.mamatata.sk, ktorý funguje v úzkej spolupráci s lekármi, odborníkmi starostlivosti o dieťa. Je určený všetkým, ktorých zaujíma, ako byť správnymi, vnímavými rodičmi. Všetkým, ktorým záleží na RODINE. Náplňou činnosti MÚZY sú najmä celoslovenské osvetové projekty na podporu tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na najmenšieho adresáta. V rámci projektu „Mama, tata, čítajte s nami“ pripravujeme tvorivo-metodické dielne pre rodičov, knihovníkov, pedagógov a čítania pre deti už od 0 rokov. ČÍTAME, RADÍME, HRÁME SA – S KNIHOU V RUKE!

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Dagmar Valčeková PhDr. Dagmar Valčeková
– organizačná a mediálna manažérka
– BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti, je kultúrna inštitúcia s medzinárodnou pôsobnosťou. Vznikla v roku 1987 ako partner svetoznámeho podujatia s dlhoročnou tradíciou Bienále ilustrácií Bratislava. Spočiatku sa úzko špecializovala ako galerijná ustanovizeň, ktorá podporovala rozvoj úrovne ilustračnej knižnej tvorby pre deti a skvalitňovanie detskej literatúry doma aj v zahraničí. Neskôr sa začali rozširovať možnosti pre rozvíjanie a šírenie umeleckej tvorby pre deti v bohatom spektre druhov a žánrov. Vznikol priestor pre porovnávanie výsledkov domácej tvorby a jej teoretickej reflexie v medzinárodných súvislostiach. Dnes je BIBIANA obsahom svojej činnosti jedinou takouto inštitúciou v Slovenskej republike a jednou z mála podobných v celej Európe.
Čerpané z: www.bibiana.sk

Súvisiace články:
XIII. ročník Medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti BAB 2016 (16.10.2016)
Bienále animácie Bratislava 2016 (04.10.2016)
Najkrajšie a najlepšie detské knihy 2015 (26.06.2016)
Inšpiratívne a kreatívne leto pre deti v BIBIANE (11.06.2016)
Najkrajšie knihy Slovenska 2015 (22.04.2016)
Sám proti Liliputu (22.07.2015)
Súčasná slovenská ilustrácia detskej knihy (01.06.2015)
Cesta do neznáma (24.02.2014)
Tomáš Klepoch – Výber z tvorby (30.08.2013)
24. Bienále ilustrácií Bratislava 2013 (30.08.2013)
Najkrajšie české knihy v BIBIANE (09.07.2013)
Oblečený čas (01.03.2013)
Bienále animácie Bratislava (BAB 2012) (09.10.2012)
MDD 2012 v BIBIANE (25.05.2012)
Najkrajšie knihy Slovenska 2011 (02.05.2012)
Dínom Dánom (12.04.2012)
Hodnoty súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež (03.04.2012)
Z ruky do ruky (23.03.2012)
Výstavy Sme Rómovia a Maľovaná krajina (24.02.2012)
Najkrajšie české a slovenské detské knihy (27.01.2012)
Cena Ľudovíta Fullu a Cena Trojruža (05.12.2011)
Kiwanis bábiky pomáhajú 2011 (24.11.2011)
História Európy – putovanie v obrazoch (14.10.2011)
Dobrodružstvá sardinky (14.10.2011)
Sprievodné výstavy a podujatia BIB 2011 (26.08.2011)
Detská porota časopisu Fifík (26.08.2011)
Bienále ilustrácií Bratislava 2011 (26.08.2011)
Výstava Z depozitára (26.08.2011)
Najkrajšie knihy Slovenska 2010 (02.05.2011)
Hokejovo v BIBIANE (01.04.2011)
Bienále animácie Bratislava (07.10.2010)
X. ročník Bienále animácie Bratislava (07.10.2010)
Hráme pre Vás 2010 (01.07.2010)

Dagmar Valčeková, 27. 08. 2015 | Prečítané: 1157 | Rubrika: Rubrika pána Rubika

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 12:17
 Re: Moje poznámky
08-08-20 * 09:55
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 09:39
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore