www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
Quasars Ensemble
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @388
Počítadlo


Spam poison

Informácie z rokovania petržalských poslancov

Aké sú jeho najdôležitejšie body?

7. 11. 2017 sa uskutočnilo rokovanie petržalských poslancov.

Poslanci schválili Komunitný plán sociálnych služieb

Cieľom komunitného plánovania je, aby zodpovedal aktuálnym potrebám mestskej časti v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Vypracovaniu takéhoto plánu predchádzala analýza existujúcich sociálnych služieb, ako aj zadefinovanie potrieb, ktoré treba naplniť.

Samozrejme, pri jeho tvorbe bolo treba vziať do úvahy aj finančné prostriedky, ktoré mestská časť plánuje na sociálne služby vynaložiť. Preto pracovná skupina zložená z pracovníkov oddelenia sociálnych vecí, z radu poslancov MZ MČ Bratislava-Petržalka, zo zástupcov poskytovateľov sociálnych služieb, zo zástupcov ZŤP občanov a z radov občanov vypracovala plán na ďalšie obdobie.

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 2022 vychádza aj z výsledkov dotazníkového prieskumu, ktorý sme robili nielen medzi širokou verejnosťou, ale aj odborníkmi. A aké sú jeho najdôležitejšie body? Vybudovanie nového zariadenia sociálnych služieb alebo rekonštrukcia súčasného zariadenia na Vavilovovej ulici, rozširovanie sociálnych služieb formou denného stacionára a vzdelávanie pracovníkov v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Na podnet petržalských seniorov sa do plánu dostalo aj vzdelávanie špeciálne zamerané na túto vekovú skupinu obyvateľov.

Štúdia pešieho pohybu dostáva reálne kontúry

Aj v dnešnej dobe je v Petržalke množstvo budov, v okolí ktorých nebola v rámci Komplexnej bytovej výstavby riadne dobudovaná dopravná infraštruktúra a obyvatelia-chodci týchto oblastí sa každodenne stretávajú s problémom bezpečného pohybu. Dlhodobou stagnáciou vyváženého rozvoja všetkých druhov dopravy sa zhoršujú podmienky pre chodcov a pešia doprava sa odsúva do úzadia. Kvalitu dopravného systému nemožno oddeliť od kvality verejného priestranstva a bezbariérovosti mesta. Po odstránení bariér a dobudovaní chodníkov v rámci verejných priestranstiev môžu v mestskej časti znovu ožiť funkčné pešie trasy tak, aby sa rodičia nebáli púšťať deti samé pešo do školy a na ihriská, a aby ich obyvatelia plnohodnotne využívali či už na prechádzky alebo aj na cestu do práce.

Tento stav je potrebné postupne meniť. Ale bez zásadnej koncepcie a bez záväznej vízie to nie je možné. Jedným z podkladov bude odteraz aj Štúdia pešieho pohybu. Z dôvodu rozsahu sa územie Petržalky rozčlenilo na 3 lokality (Háje, Dvory, Lúky).

Začiatkom roku 2016 sme začali s obstarávaním a zbieraním materiálov, ktoré slúžili ako podklad a východiská samotnej štúdie pre lokalitu Háje. V mesiacoch máj až september 2016 sa uskutočnilo verejné obstarávanie, čoho výsledkom bol výber spracovateľa a podpis zmluvy. Koncom novembra 2016 zmluva nadobudla účinnosť a projektant začal na štúdii pracovať. Odovzdal ju v máji tohto roka.

Po rokovaní v odborných komisiách sa ňou zaoberalo aj miestne zastupiteľstvo, ktoré Štúdiu pešieho pohybu pre lokalitu Háje schválilo. Stala sa tak podkladom pre spracovanie realizačných projektov. Cieľom štúdie je definovať podmienky a opatrenia na zvýšenie pohodlia a bezpečnosti chodcov.

Ďalšou lokalitou, ktorú bude štúdia riešiť, sú Dvory. Podklady sa začnú spracovávať už koncom toho roka.

Územný plán zóny Kapitulský dvor „odklepnutý“

Medzi deklarované priority poslancov od začiatku funkčného obdobia patrí medzi iným aj obstarávanie územných plánov zón, tzv. zonáliek. Zonálky prehlbujú a spodrobňujú regulatívy územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy pre potreby územnoplánovacej praxe, pre usmerňovanie vlastníkov nehnuteľností a pre potenciálnu investičnú činnosť. Práve územný plán a jeho stupne – teda aj spomínané zonálky – dokážu v predstihu regulovať výstavbu v tej ktorej oblasti tak, aby čo najviac zohľadňovala potreby územia, hovoria bližšie o funkčnom využití pozemkov, intenzite využitia pozemkov či regulačných prvkoch ochrany prírody a tvorby krajiny. Územnoplánovacia dokumentácia je veľmi silným nástrojom samosprávy, pomocou ktorého môže ovplyvňovať budúcu zástavbu.

V podmienkach Bratislavy územný plán hlavného mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo, územné plány zón – teda určitých logických celkov – môžu schvaľovať aj mestské časti. Samozrejme zonálky nesmú ísť nad rámec územného plánu a nemôžu ho zmeniť, môžu ho len spodrobniť.

V minulosti Petržalka riešila územný plán zóny Matador. Vzhľadom na to, že pripomienky vlastníkov pozemkov v tejto lokalite, ale aj obyvateľov či poslancov presahovali zadanie územného plánu, rozhodli sa poslanci jeho spracovávanie zastaviť a všetky zozbierané podnety posunuli do mesta ako podklad pre zmenu samotného územného plánu.

Petržalskí poslanci v tomto volebnom období každoročne vyčlenili v rozpočte financie na obstaranie územných plánov zón. Snažili sa tak zastaviť či inak ovplyvniť už rozbehnutú výstavbu, čo nie je cieľom územnoplánovacieho konania, ako to priamo z jeho názvu vyplýva. A tak napokon upustili tak od riešenia územia na Einsteinovej ulici či na tzv. pápežskej lúke – tá druhá lokalita je okrem toho aj súčasťou riešenia tzv. centrálnej rozvojovej osi v réžii hlavného mesta. Na svojom júnovom zasadnutí poslanci schválili začatie obstarávania územného plánu zóny, ktorý nazvali Sad Janka Kráľa. Aj toto rozhodnutie predtým viackrát odložili, keďže sa nevedeli dohodnúť na hraniciach riešeného územia. Napokon ho vymedzili ulicami Einsteinova, Jantárova cesta, rieka Dunaj, Most SNP.

Na svojom novembrovom zasadnutí pristúpili na základe odporúčania odbornej komisie k obstarávaniu ďalšej zonálky a to „Kapitulský dvor“ – ide o územie vymedzené komunikáciami diaľnica D2, Bratská ul., Kaukazská ul. a Viedenská cesta. Toto územie nie je doposiaľ ešte zastavané, preto je vhodné na reguláciu práve týmto dokumentom tak, aby mestská časť mala v rukách viac, než len stavebný zákon.

Dôchodcovia zaplatia za psa menej

Osamelí dôchodcovia s príjmom do výšky životného minima a ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí vo svojom byte chovajú psa, budú mať ďalšiu úľavu na dani. Rozhodli o tom petržalskí poslanci.

Doteraz platili menej (ročne 17 eur oproti 34, ktoré musia zaplatiť ostatní majitelia) iba za psa, ktorého kohútiková výška je do 43 cm. Podľa nového Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) budú túto sumu platiť aj za väčších psov, teda takých, ktorých kohútiková výška je 43 cm a viac. Daň za takýchto psov bola doteraz aj pre osamelých dôchodcov vo výške 67 eur ročne. Poslanci zvažujú aj ďalšie zmeny v daňových povinnostiach, o tom však musia ešte rokovať poslanecké kluby. Okrem iného by chceli reagovať aj na pripravovaný nový zákon o psoch.

Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

PetržalkaMiestny úrad Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
– nositeľ titulu Efektívny používateľ modelu CAF
Čerpané z: www.petrzalka.sk a Viem byť Petržalčan

Súvisiace články:
Petržalka odstránila vyše 100 vrakov (07.12.2017)
V stredu príde Mikuláš! (06.12.2017)
Vianoce v Petržalke (28.11.2017)
Vianočný príspevok pre tých, ktorí to najviac potrebujú (25.11.2017)
Ďalší príklad dobrej spolupráce (14.11.2017)
Športová akadémia Mateja Tótha už aj v Petržalke (04.11.2017)
Máme „svoj“ Červený kríž (31.10.2017)
Starosta ocenil učiteľov (23.10.2017)
Chodníky sú tam, kde chcú obyvatelia (21.10.2017)
Pozývame vás na virtuálnu prehliadku plavárne (17.10.2017)
Petržalka je Senior Friendly (17.10.2017)
O prepravnú službu je záujem od prvého dňa (12.10.2017)
V Petržalke otvorili športovisko, aké majú aj v New Yorku (06.10.2017)
Dobrá správa pre škôlkarov! (21.09.2017)
Prepravná služba už o pár dní (18.09.2017)
Petržalská knižnica spríjemňuje pobyt v nemocnici (14.09.2017)
Nedostali ste škôlku? Máme pre vás dobrú správu! (12.09.2017)
Dobre investované státisíce (08.09.2017)
Svoj prvý deň v škole zažilo až 700 prváčikov (05.09.2017)
Pred prvým zvonením (30.08.2017)
Petržalka opäť skvalitnila sociálne služby (26.08.2017)
Petržalská JAMA bude naj (19.08.2017)
Kemping na nábreží – áno, či nie? (16.08.2017)
V pondelok do plavárne (12.08.2017)
Silný nárazový vietor zanechal spúšť (12.08.2017)
Oznámkujte úrad! (10.08.2017)
Geografický informačný systém už testujú Petržalčania (02.08.2017)
Farizejstvo pána primátora na pokračovanie (25.07.2017)
Opravené sú už takmer všetky chodníky (17.07.2017)
Petržalská plaváreň bude zatvorená (12.07.2017)
Vyjadrenie starostu Petržalky Vladimíra Bajana k uverejneným správam o podpísaní uznesenia (06.07.2017)
Stanovisko Vladimíra Bajana (29.06.2017)
Ďalšie prvenstvo Petržalky (26.06.2017)
Herecká legenda v knižnici (23.06.2017)
Petržalka má ďalších deväť Junior osobností (20.06.2017)
Odštartovala najväčšia rekonštrukcia chodníkov a parkovísk (20.06.2017)
V Petržalke oceňovali osobnosti (13.06.2017)
V JAME sa už pracuje (09.06.2017)
Pribudne v Petržalke nová multifunkčná hala? (09.06.2017)
Petržalská super škola prináša viac už piaty rok (04.06.2017)
Pobočka knižnice na Lietavskej už čoskoro v novom šate (04.06.2017)
Vyšehradská dostáva novú podobu (17.05.2017)
Petržalčania preplávali takmer do Banskej Bystrice (14.05.2017)
Vraky z Petržalky rýchlo miznú (11.05.2017)
Preplávame z Petržalky do Paríža? (10.05.2017)
Petržalský starosta nepodpísal uznesenie (06.05.2017)
Do práce na bicykli 2017 (03.05.2017)
Čistenie Chorvátskeho kanála bude 11. mája (30.04.2017)
Petržalka má ďalší výbeh pre psov (19.04.2017)
Petržalskí prváci (10.04.2017)
Študenti vymenili teóriu za prax (08.04.2017)
Čistenie Chorvátskeho kanála (04.04.2017)
Sme iní, sme vaši (04.04.2017)
V Petržalke pribudne oáza (29.03.2017)
Modrý deň (29.03.2017)
DK Lúky v novom šate (25.03.2017)
Fraška o zákaze hazardu z dielne primátora (23.03.2017)
Šieste vymieranie (21.03.2017)
Petržalka odvezie nadrozmerný odpad opäť bezplatne (17.03.2017)
Petržalka sa o svoje terasy stará priebežne (16.03.2017)
Ako sme pristáli na kométe (16.03.2017)
V Petržalke pribudne ďalší oplotený výbeh pre psov (15.03.2017)
Petržalke pamiatky nie sú ľahostajné (09.03.2017)
V Petržalke oslavovali 90-ročné dvojičky (03.03.2017)
Máte niečo na srdci? Spýtajte sa starostu! (01.03.2017)
Kam dáva Petržalka peniaze? (24.02.2017)
Stanovisko poslanca V. Bajana k včerajšiemu mestskému zastupiteľstvu (17.02.2017)
Petržalská plaváreň láka stále viac návštevníkov (15.02.2017)
Príklad dobrej spolupráce (15.02.2017)
Máte na tento rok zaujímavý projekt? (10.02.2017)
Rekonštrukcia MŠ na Vyšehradskej 17 v Petržalke (09.02.2017)
Petržalskí psičkári si aj tento rok užijú benefity (07.02.2017)
Keď aj zima zahreje (03.02.2017)
Čitatelia si požičali už 160 e-kníh (02.02.2017)
Petržalka odstraňuje ďalšie vraky (01.02.2017)
Petržalka pomohla ďalším bezdomovcom (26.01.2017)
Petržalka bude opäť medzi prvými (25.01.2017)
Potraviny aj paplóny (19.01.2017)
Plaváreň opäť s novinkami (19.01.2017)
Z Janíkovho dvora odviezli 5 túlavých psov (18.01.2017)
Chcete darovať potraviny? (17.01.2017)
Petržalka má vlastnú predpoveď počasia (16.01.2017)
Bezdomovcov vonku nie je veľa (11.01.2017)

Petržalka, 08. 11. 2017 | Prečítané: 298 | Rubrika: Polemika o…

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Ktorý vtáčik z týchto fotografií sa vám najviac páči?

Kolibkárik čipčavý (27 hl.)
 
Sýkorka belasá (19 hl.)
 
Stehlík obyčajný (11 hl.)
 
Sokol myšiar (10 hl.)
 
Drozd plavý (6 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 73
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore