www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @877
Počítadlo


Spam poison

Humanisti a veriaci

O rozdiele medzi nimi

„Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je tá druhá smrť.“ (Zjv, 21:8) [1]

Stáva sa, že ľudia s nejakou náboženskou ideológiou, na Slovensku ide najčastejšie o kresťanov, sa nazývajú veriacimi. Oni o sebe tvrdia, že sú veriaci. Lebo veria tej svojej náboženskej ideológii.

A tých, ktorí sa od nich nejako zásadne odlišujú, nazývajú neveriacimi.

Výraz „neveriaci“ je však takto veľmi široký, a zahrňuje prakticky všetkých odlišných, iných než sú ľudia s danou náboženskou ideológiou.

Napríklad kedysi kresťania nazývali neveriacimi moslimov, lebo moslimovia neveria kresťanstvu, teda nevyznávajú kresťanské náboženstvo.

Charakteristickou črtou kresťanov je, že veria v posmrtný život, a bigotní kresťania často zvýrazňujú odsúdenie v pekle pre tých, ktorí neuznávajú práve ich náboženské doktríny.

Vyhrážajú sa peklom ako miestom večných utrpení a múk, pretože si myslia, že človek sa skladá z dvoch častí, z tela a duše, a veria tomu, že duša po smrti bude „žiť“ ďalej, a pôjde buď do neba alebo do pekla.

Bigotní kresťania si o sebe myslia, že oni veria tú správnu ideológiu, a že budú svojim bohom odmenení tak, že ich duše pošle do neba. [2]

Čiže do neba pôjdu tí dobrí. Na tých zlých čaká peklo.

Pobožní ľudia však počas života nevedia posúdiť, či vyznávajú práve tú správnu ideológiu, ktorá zabezpečí ich dušiam pobyt v nebi.

Aj moslimovia si myslia, že práve vyznávaním islamu budú svojim bohom odmenení nebom. Myslia si to rovnako šiiti i sunniti. Šiiti sú vyznávači islamu, ktorí (na rozdiel od sunnitov) uznávajú za oprávnených Mohamedových nástupcov iba potomkov Alího ibn Abí Táliba. [3]

Na stránke Islam-sk [4] sa píše:

Slovo „sunna“ znamená v arabskom jazyku tradícia a zákonitosť, ktorá sa opakuje. Týmto slovom sa označujú aj tí moslimovia, ktorí nasledujú tradíciu po poslovi a prorokovi Mohamedovi.

Slovom „šia“ sa označuje určitá skupina moslimov, ktorá podľa vyjadrenia svojich členov nasleduje Alího, bratanca proroka Mohameda. Hovorí sa im „šíetu Ali“, t. j. Alího stúpenci alebo nasledovníci.Jedna z vecí, ku ktorým Abdulláh vyzýval svojich stúpencov, po smrti Alího, bolo napríklad, aby neverili, že Alí zomrel. Podľa neho Alí bol zdvihnutý do neba a tam bude až dovtedy, kým sa nevráti na zem znova.

To je podobné ako v kresťanstve, kde veria, že Ježiš bol zdvihnutý do neba. A najpočetnejšia kresťanská organizácia, katolícka cirkev, verí aj tomu, že Panna Mária, matka Ježiša, bola „zdvihnutá do neba“.

Nanebovzatie Panny Márie

Táto dogma je špecifická pre katolícku cirkev. Vyhlásil ju 1. novembra 1950 pápež Pius XII. v apoštolskej konštitúcii Munificentissimus Deus. Ako tzv. neomylné pápežove vyhlásenie sa toto tvrdenie po vyhlásení dogmy stalo súčasťou katolíckej viery. Zároveň to bola posledná doteraz vyhlásená pápežská dogma. Táto dogma nič nehovorí o tom, či Panna Mária zomrela a bola hneď vzkriesená, alebo bola vzatá do nebeskej slávy bez porušenia smrti. Chápe sa ako príklad vzkriesenia ľudského tela po smrti, tvrdenia, ktoré tvorí základ kresťanskej viery a nachádza sa v kréde. [5]

V apoštolskej konštitúcii Munificentissimus Deus sa píše ako článok viery:

Nepoškvrnená Bohorodička Mária vždy Panna, bola po skončení pozemskej životnej púte, s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy.

…define it to be a divinely revealed dogma: that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul into heavenly glory. [6]

Adam Roman veľmi dobre vysvetľuje, čo je viera, a čo znamená slovo veriaci. [7]

Viera je pozitívny postoj adresáta tvrdenia k autorovi, pri ktorom adresát považuje informáciu autora za pravdivú, opierajúc sa o akékoľvek dôvody. Alebo stručne: veriť, znamená považovať za pravdivé. Ak sú dôvody pre vieru rovnako dobre overiteľné každým, kto má o ne vážny záujem, je viera založená na dôkaze. Ak sa viera (v netriviálne fakty) o dôkazy neopiera, nazývame ju bezdôvodnou, alebo slepou. Keďže analýza dôkazov si vyžaduje isté intelektuálne vypätie, ktoré väčšina ľudí vníma ako nepríjemné, stretávame sa podstatne častejšie s vierou bezdôvodnou, než s vierou založenou na solídnych argumentoch. V kresťanstve sa viera bez akýchkoľvek dôkazov považuje dokonca za cnosť, či prednosť (viď príklad neveriaceho Tomáša). Takýto postoj je pre skeptika úplne nepochopiteľný už len preto, že bez dôvodu možno veriť čomukoľvek, napríklad súčasne tvrdeniu aj jeho negácii, čo predstavuje najhrubšiu možnú logickú chybu.

Slovom „veriaci“ sa označuje človek, ktorý niečomu verí – v užšom zmysle človek, ktorý verí, že súbor tvrdení niektorého náboženského systému je pravdivý (pre taký prípad presadzujem vhodnejší pojem „teista“). Pojem „veriaci“ však nemá dobre definovaný význam. Predovšetkým nejestvuje objektívne kritérium, ktorým by sa dalo zistiť, či taká deklarácia človeka o ňom samom je pravdivá, alebo nie. Ako si možno napr. overiť, či konkrétny katolík verí, že Mária bola vždy panna? Overiť si možno nanajvýš to, že to ten človek hovorí a že prípadne vykonáva špecifické úkony (litánie, adorácie), ktoré by bez takej viery nemali zmysel, čo však nie je dôkaz. Naproti tomu, ak človek o sebe tvrdí, že je plavec, huslista, že vie hovoriť anglicky, ľahko nás o tom presvedčí. Ako však možno veriť mamonárovi, ktorého celý život je vyplnený honbou po majetku, že si berie k srdcu Kristovo varovanie „Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva nebeského“? (Mt 19:24, Mk 10:25, Lk 18:25). Ako možno veriť vrahovi, že je veriacim kresťanom, keď povinnosťou kresťana je milovať aj svojho nepriateľa? Len preto, že sa po vražde „kajal“ zo svojho zločinu? Pojmu „veriaci“ treba v najlepšom prípade priznať nezvyčajnú „pružnosť“.

Preto si myslím, že ak pobožní ľudia o sebe hovoria, že sú veriaci, treba mať na pamäti, že hovoria, že sú náboženskí veriaci ľudia. Nakoľko majú na mysli náboženskú vieru, ako súčasť ich teistického svetonázoru. [8]

Avšak okrem teistických svetonázorov je i humanistický svetonázor. Samozrejme, z pohľadu nábožensky veriacich ľudí ide pri humanistoch takisto o neveriacich, podobne ako v prípade moslimov, budhistov, atď., pretože humanisti majú vlastný svetonázor, odlišný od povedzme najrozšírenejšieho teistického svetonázoru na Slovensku, od kresťanstva.

Ale nedá sa hovoriť jedným dychom o veriacich a neveriacich, tak ako sa často nedá hovoriť o Rómoch a Nerómoch. Zvykne sa hovoriť o Rómoch a Slovákoch. Majoritnou skupinou občanov Slovenskej republiky nie sú Nerómovia, ale Slováci.

Ak sa o niekom povie, že je neveriaci, viete akurát toľko, že nie je veriaci. Ale aký je vlastne, to už sa nevie. Je moslim? Je budhista? Ťažko vedieť! Lebo pre moslima je práve neveriacim ktorýkoľvek kresťan, nakoľko práve kresťania nevyznávajú islam. A kto nevyznáva islam, je neveriaci.emotikona

Pre kresťana je neveriaci ako moslim, budhista, tak i humanista.

Pre moslima je neveriaci ako kresťan, budhista, tak i humanista.

Ak teisti (moslimovia, kresťania…) chcú na verejnosti hovoriť o druhých ľuďoch, mali by presnejšie sa vyjadrovať o nich, že koho myslia pod slovom neveriaci. Či neveriaci je pre katolíka už i evanjelik?

Súhlasím s tým, že humanista je neveriaci v náboženské doktríny, má teda nenábožensky svetonázor, t. j. neteistický svetonázor.

Takže, ak sa teisti označia za veriacich, a zároveň chcú hovoriť o ľuďoch s neteistickým svetonázorom, nemusia sa o nich vyjadriť ako o neveriacich, ale môžu pokojne povedať, že hovoria o humanistoch.

Humanisti sa v kresťanskej biblii nespomínajú, a tak žiadneho humanistu nebudú zaujímať akési pochybné vyhrážky bigotných kresťanov, ktorí hrozia pekelnými mukami neveriacim.

Humanisti totiž „neveria“ náboženským bludom o nebi a pekle, a tak keď teisti budú hovoriť o veriacich a humanistoch, tak humanistom bude jedno, čo veriaci hovoria k neveriacim, lebo neveriaci môžu byť hocijakí, tak nech si kresťania hovoria o nich, čo chcú. Je to sloboda slova, sloboda názoru, sloboda vyjadrovania. Ak majú kresťania potrebu sa vyhrážať rozumným ľuďom strašením akéhosi pofidérneho pekla, nech! Rozumný človek nad ich rečami mávne rukou. Ale odtiaľ potiaľ. Tolerancia má svoje hranice. Niekedy sa stane, že bigotní kresťania svoj názor preženú, a ich vyhrážanie sa akýmisi pekelnými mukami, strašenie horiacim ohňom a sírou, sa stane nebezpečným pre spoločnosť. Napríklad začnú pod vplyvom svojej pekelnej ideológie vraždiť, alebo šírenie samotnej náboženskej ideológie spôsobí nárast morálnych úchylákov. [9], [10], [11]

Ak nejaký kresťan tvrdí, že len tí, ktorí absolvujú kresťansky rituál nazývaný krst, sa dostanú do neba (fajn, je to jeho viera), tak dobre, humanistovi je to jedno, lebo „neverí“ v nebo ani peklo, ale nie je im jedno, ak sú humanisti hádzaní do jednej skupiny so zbabelcami, poškvrnenými (od čoho? od ropy?), vrahmi, smilníkmi, travičmi, modloslužobníkmi a všetkými luhármi.

Pretože luhára nájdeme i medzi kresťanmi, aj travič, vrah, či smilník môže byť kresťanom.

Preto teisti, ak hovoríte o veriacich, tak ďalej nehovorte o neveriacich, ale hovorte o humanistoch.

Lebo neveriaci môže byť aj ten kresťansky zbabelec, luhár, travič, vrah či smilník.

Humanisti sa dištancujú od takýchto ľudí. Vlastnosti týchto ľudí nepatria medzi humanistické zásady. [12]

Kresťania sa môžu vyhrážať peklom, lebo tomu veria, že také čosi existuje, a majú z pekla strach. Ale nemali by svoj strach prenášať i na druhých ľudí.

Neviem, ktorý zákon na kresťanov platí, a verejnosť to ignoruje, teda toleruje, pretože kresťanstvo je na Slovensku dominantné, ale napríklad zákon o priestupkoch – č. 372/1990 Zb. hovorí o priestupkoch na úseku ochrany proti návykovým látkam podľa § 30 ods. 1 písm. e):

úmyselne umožňuje požívať alkoholický nápoj alebo užívať iné návykové látky osobe mladšej ako osemnásť rokov, ak tým ohrozuje jej telesný alebo mravný vývoj.

A z humanistického pohľadu je šírenie niektorých náboženských predsudkov návykové, a môže ohroziť mravný vývoj obyvateľstva.

Tak ako pri požívaní alkoholických nápojov poznáme pijanov a nepijanov, alebo pri návykových látkach poznáme fajčiarov a nefajčiarov, tak hovoríme i o veriacich a neveriacich.

Pijan je ten, kto veľa pije, opilec, alkoholik.

Nepijan je ten, kto nepije, čiže abstinent. A abstinent je ten, kto sa zdŕža pitia liehovín, prípadne i fajčenia a iných škodlivých pôžitkov. [13], [14]

Tak ako je zdravé byť nepijanom, nefajčiarom, tak je rozumné byť i neveriacim, ale presnejšie povedané, racionalistom, a to je základná črta humanistov. Humanisti si zakladajú vo svojom svetonázore na racionalizme. [15]

Považujem za škodlivé, a iracionálne, šíriť medzi ľuďmi myšlienky o tom, že skončia v jazere horiacom ohňom a sírou, ak sú neveriaci, pričom medzi neveriacich môžeme zaradiť i humanistov, ktorí majú veľmi ďaleko od nešľachetných náboženských pohnútok, ktoré spôsobujú klamstvá, zbabelosť, vraždy, smilstvo či travičstvo.

Preto ak nechcú byť kresťania v rozpore s vlastnou bibliou, tak nech radšej nehovoria o veriacich a neveriacich, ale o povedzme kresťanoch a humanistoch, alebo o veriacich a humanistoch.

Pretože ak hovoríme už o veriacich a humanistoch, hovoríme o šľachetných ľuďoch, a dobrých ľuďoch, len tieto dve skupiny majú odlišný svetonázor.

Preto nemám v zásade nič proti tomu, ak sa nabudúce niekde dopočujem alebo dočítam o veriacich a humanistoch. Bude to aj pre kresťanov lepšie, lebo sa vyhnú tomu, aby sa mohli humanisti spájať s ich predstavou o akýchsi hriešnych neveriacich, ktorí skončia v pekle.

[1] – Kresťanská biblia, Kniha zjavenia – kapitola 21

[2] – Pozri napríklad diskusný príspevok, ktorý napísal Brotherrr

[3] – Šiitizmus

[4] – Islam.sk

[5] – Nanebovzatie Panny Márie

[6] – 44. článok Munificentissimus Deus (Defining the Dogma of the Assumption)

[7] – Adam Roman: Definície dôležitých pojmov

[8] – Humanizmus a teizmus

[9] – Beštiálna masakra v Nórsku

[10] – Výroba morálnych úchylákov

[11] – Boh nenávidí Slovensko

[12] – Paul Kurtz: Zakázané ovocie – Etika humanizmu

[13] – Pijan

[14] – Abstinent

[15] – Pozri Stephen Law: Boj o myslenie detí

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Ján Parada
laik s celoživotným vzdelávaním
Čerpané z:
vlastný zdroj

Súvisiace články:
Vývoj náboženstiev vo svete (20.09.2019)
Ostrý protest proti českému klerikovi Dominikovi Dukovi (10.08.2019)
Kresťania pálili knihy ako kedysi nacisti (19.04.2019)
Pápež František uráža ateistov (18.04.2019)
Katolícky kňaz Marek Orko Vácha a jeho primitívne názory na ateistov (20.01.2019)
Hľadám vzdelaného ateistu (06.01.2019)
Zákerný blud od eštebáka proti pápežovi Františkovi (26.12.2018)
Pápež František bozká Zlaté teľa (25.12.2018)
Ateista Chmelár radí kresťanom ohľadom osláv narodenia Ježiša Krista (20.12.2018)
Kňazov čaká preťať ďalší gordický uzol (02.12.2018)
Klerici netúžia po poklade v nebi (06.11.2018)
Máte slovo s Michaelou Jílkovou (07.10.2018)
Vedec a nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Albert Einstein a jeho list židovskému filozofovi Erikovi Gutkindovi (04.10.2018)
Boh v predstave Jehovových svedkov (24.08.2018)
Pozor na trolla Egona (11.08.2018)
Zle vyšľachtený katolík mi venoval bulvárny článok (09.08.2018)
Klerik: „Nechceme počúvať rozprávky a mýty, chceme poznať pravdu…“ (08.07.2018)
Denník ateistu (18.06.2018)
Grygar by mal sám sebe udeliť anticenu Bludný balvan (02.04.2018)
Nevzdelaný biskup sa pýta z hlúposti (01.04.2018)
Ateizmus nie je pre mňa viera (15.01.2018)
Hitler nebol ateista (13.01.2018)
Dlhoročný ateista sa už necíti byť kresťanom (13.09.2017)
Náboženskí homosexuáli sú masochisti (10.08.2017)
Diskusné fórum „Bez boha“ je nedostupné (27.07.2017)
KBS číta e-zine Humanisti.sk (26.06.2017)
Budú orgány činné v trestnom konaní kriminalizovať aj autora plagátu k filmu Únos? (25.02.2017)
Bude Američanov chrániť boh? (27.01.2017)
Michal Havran a Josif Stalin (20.01.2017)
Keď sa ateisti modlia (02.01.2017)
Humanizmus nie je náboženstvo (18.12.2016)
Korene náboženského zla (12.12.2016)
Poslankyňa NR SR Natália Grausová požiadala poslancov a poslankyne, aby sa pomodlili modlitbu Otčenáš (15.09.2016)
Ďalší význam slova veriť (05.09.2016)
Prevládajúci svetonázor je „tam a potom“ (26.08.2016)
Blud: ateisti veria v niečo, len to nevedia definovať (31.07.2016)
Nadkonfesijná Matica v područí katolíckej konfesie kotlebistov? (24.05.2016)
Rodika má dar od boha (21.05.2016)
Pravý kresťan? (19.05.2016)
Katolícka bohoslužba za ateistu? (14.05.2016)
Katolícke Slovensko? Nezmysel! (13.05.2016)
Zvrátený kresťanský kardinál Duka (11.04.2016)
Denník N je fašistický plátok (07.04.2016)
Agresívny Heretik (05.04.2016)
Eugen Korda je ukážkový typ ľudí, z akých vyrastajú nebezpeční teroristi (03.04.2016)
Kasarda má pomýlené názory o bohu, ktorého vyznáva (01.04.2016)
Pre nábožných: Chodíte sa spovedať? (05.03.2016)
Meno nerobí človeka (28.02.2016)
Matka Božia bola Rómka (14.02.2016)
Humanista Lemmy verzus Ježišov svedok Daniel (13.02.2016)
Je to hrôza. Keď sa to dnes deje moslimom, zajtra prídu na rad ateisti, alebo kto ďalší? (22.01.2016)
Dokedy sa chcete podriaďovať nacistom? (19.01.2016)
Ateista Sopóci sa hnevá, že kandiduje pastor (18.01.2016)
Petície za zákaz náboženstiev (16.01.2016)
Rebro alebo penis od Adama použil boh na stvorenie Evy? (01.01.2016)
Prijme Slovensko aj humanistických utečencov? (01.12.2015)
Prezident Václav Havel bol, alebo nebol ateista? (29.11.2015)
Prečo ateisti považujú kritikov satanistov za katolíkov? (21.11.2015)
Hrozí u kresťanov nárast bigotného fanatizmu? (15.11.2015)
Homo humanus verzus Homo religiosus (26.10.2015)
Zbraň s biblickým textom (04.09.2015)
Martin Jelen a jeho obsedantná predstava (19.08.2015)
Kňaz vyháňa diabla s vrtuľníkom (17.08.2015)
Ateistický bludár Kohout sa „umelecky“ predvádza (15.08.2015)
Hádanka (30.07.2015)
V ktorých krajinách sveta je ťažké byť humanistom? (29.07.2015)
Prezident FIFA Joseph Blatter verí iba v nebo (02.07.2015)
Michal Havran je teológ, ktorý zlyhal na celej čiare (27.05.2015)
Pácha zločiny boh? (22.05.2015)
Víťazstvo nad nacizmom nie je božím zázrakom (15.05.2015)
Ak zomrel boh-syn, zomrel zároveň aj boh-otec? (08.05.2015)
Nevzdelaný kňaz sa ešte nestretol s ateistom (06.05.2015)
Konformizmus nie je náboženstvo (25.04.2015)
Aj futbal nazývajú civilným náboženstvom? (24.04.2015)
Vatikánsky vodca blúzni, že spoločnosť ohrozuje ateizmus (21.04.2015)
Hanbíte sa za osvojenie myšlienok od druhých ľudí? (16.04.2015)
Boh má radšej pravoslávnych než katolíkov (12.04.2015)
Pravoslávna cirkev nie je dotovaná štátom? (09.04.2015)
Za vieru musí platiť! (07.04.2015)
Zožrali ho psy, a basta (06.04.2015)
Kresťania a Židia (06.04.2015)
Veria v jedného boha, len mu dávajú rôzne mená (04.04.2015)
Humanisti obvinení z vlastizrady? (28.03.2015)
Táraniny o posmrtnom živote (25.03.2015)
Wikipédia nemá chybu (13.03.2015)
Existujú ateisti, ktorí veria v nadprirodzené javy? (03.03.2015)
Vždy s bohom? (21.02.2015)
Sigmund Freud a Carl Gustav Jung o náboženstvách (16.02.2015)
Faux pas u Ateistov Českej republiky (07.02.2015)
Pápež František so satanistickým pozdravom? (17.01.2015)
ALE, ALE pán Hrubčo! (15.01.2015)
Názor kňaza: Život bez náboženskej ideológie ústi do zvieracieho spôsobu života (09.09.2014)
Porošenko je kresťan (30.05.2014)
Aby mal boh niečo spoločné s pravdou, musel by existovať (18.03.2014)
Antisemitizmus je chybný výraz (15.02.2014)
Pápež sa hlboko mýli! (15.09.2013)
Slabomyseľný boh (28.07.2013)
Z rozprávky do rozprávky (05.05.2013)
Nebojte sa byť iní! (30.04.2013)
Už v stredoveku boli humanisti (30.04.2013)
Humanista je non-supernaturalista (29.04.2013)
Citát od Richarda Dawkinsa či ľudová múdrosť? (14.04.2013)
Faux pas par excellence, svetský humanista (31.03.2013)
Rozdiel medzi humanizmom a ateizmom (30.03.2013)
Pápež Fero (29.03.2013)
Katolícky extrémizmus (28.03.2013)
Ateista, ktorý sa modlí (28.03.2013)
Ako to vidia humanisti (19.03.2013)
Humanisti a homosexuáli (24.02.2013)
Predstava jedného kňaza o ateistoch (23.02.2013)
Prečo si v Magnificate sedia na kábli (16.01.2013)
Keď svätí vraj oslovujú nielen kresťanov, ale aj iných (11.01.2013)
Keď bigotný fundamentalista má hokej v pojmoch (09.01.2013)
Slovensko potrebuje statočného, skúseného a nekresťanského prezidenta (09.01.2013)
Vatikán: Boh neexistuje, nie sú dôkazy (15.12.2012)
Humanisti ako slobodomurári (06.12.2012)
Pravým humanistom môže byť i bývalý pravý ateista (05.12.2012)
V „ateistickom“ Rusku je dominantný teizmus (05.12.2012)
Kruté obvinenie pre nevinné deti! (29.11.2012)
A vinník sa nájde! (21.11.2012)
Humanista nepotrebuje barličku ako kresťan (21.11.2012)
Kto je humanista? (15.11.2012)
Faux pas svetského humanistu (11.11.2012)
Humanizmus je nové rytierstvo (07.11.2012)
O mizantropovi (02.11.2012)
Nekultúrny ateizmus (29.10.2012)
Aké úlohy čakajú humanistov? (25.10.2012)
Kde sú slovenskí humanisti? (22.10.2012)
Humanista a bezbožník (19.10.2012)
Slnečný zázrak (15.10.2012)
Adam, Eva, rebro a tak? (07.10.2012)
Očami humanistu (05.10.2012)
Čas na zmenu! (29.09.2012)
Kresťan Bibliu číta (28.09.2012)
Poznáte meno Kainovej ženy? (17.09.2012)
Humanizmus je prirodzený (12.08.2012)
Humanisti a filantropi (27.07.2012)
Humanistický svetonázor (24.06.2012)
O živote tu a teraz (08.06.2012)
Humanizmus a teizmus (19.06.2011)

Ján Parada, 07. 09. 2012 | Prečítané: 3295 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (701 hl.)
 
Viac áno, ako nie (179 hl.)
 
Viac nie, ako áno (166 hl.)
 
Rozhodne nie (175 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1221
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Pokrytectvo
18-09-20 * 15:59
 Re: Trump sa správa ako Hitler
15-09-20 * 10:00
 Ktorí?
15-09-20 * 09:33
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore