www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @606
Počítadlo


Spam poison

Humanista Lemmy verzus Ježišov svedok Daniel

Zaujímavá debata s mätením pojmov

Petr Tomek uverejnil na stránke občianskeho združenia Ateisti ČR 6. 2. 2016 článok O kresťanskej a ateistickej morálke.

Diskutujúci s menom „Daniel B.“ 7. 2. 2016 uviedol v diskusii pod týmto článkom definíciu praktického ateistu:

„Ľudia, ktorí sa považujú za veriacich, ale žijú tak, akoby Boh nebol, nepovažujem za veriacich, ale za praktických ateistov.

Wikipédia: ‚Praktický ateizmus: človek žije, akoby nebolo bohov/Boha; je tak možné za ateistu označiť i človeka, ktorý existenciu boha síce uznáva, svojím spôsobom života však jeho existenciu popiera.‘

Do výsledkov výskumov sa premieta veľkým dielom práve praktický ateizmus.“

Jiri mu oponoval:

„Toto sa dá tiež pochopiť ako pokus vymaniť náboženstvo z toho, že tam, kde je najsilnejšie, je zároveň najmenej bezpečné. Lenže takto to nefunguje. Napríklad Mexiko. Drogoví díleri majú svätého, ku ktorému sa modlia, aby ich nechytili/nezabili/atď. Mimochodom, je to kresťanský kult a reálne existuje. Nie je možné ich povazovať za ‚praktických ateistov‘, aj keď sa z pohľadu ‚moravskej babičky‘ správajú, akoby boha ignorovali.

Navyše presne rovnakým spôsobom postupujú moslimovia. Moslim nemôže postupovať proti inému moslimovi, ani kritikou (dôvod: Korán). Takže pokiaľ s nejakým iným moslimom nesúhlasí, vyhlási ho za ateistu, a potom ho môže roztrhať na kusy (doslova alebo obrazne).“

Ondrej Santiago Zajicek reagoval:

„No, interne ich môžete považovať za koho chcete, ale pokiaľ to budete ťahať do argumentácie, tak je to no true scotsman argumentačný faul ako vyšitý. Teizmus a ateizmus sú pojmy vcelku jasne vymedzené vierou v existenciu boha/bohov, a nie vymedzene správaním. Otázka viery v boha a otázka jeho uctievania či dodržiavanie jeho prikázaní sú dve odlišné otázky.“

Daniel B.:

„Nie tak celkom. Ateizmus znamená doslovne ‚bezbožnosť‘.

K preštudovaniu odporúčam: Ateizmus.

‚Ateizmus (z gréckeho α, a ako záporná predpona + θέος, theos, boh), bezbožnosť, život bez Boha či bohov…“

Lemmy sa zapojil do debaty o ateizme:

„Bezbožnosť. No a? V poriadku. Ateista je bezbožný, to znamená, že nenosí vo svojej hlave náboženskú vieru. Tú vieru v bohu, ktorú majú nábožní. Ateista nie je nábožný. Ondrej Santiago Zajicek to správne povedal, že ateizmus sa týka názoru na vieru v boha, a viera v boha je teizmus. Tak aké ‚Nie tak celkom‘? Aj človek, ktorý verí v boha, môže byť zločinec, takže argument, že teisti sú morálni a ateisti nemorálni, neobstojí, lebo je to nepravdivý názor. Nezhoduje sa so skutočnosťou, napríklad koľko veľa je ateistov s oveľa lepšou morálkou ako teistov. Vo väzniciach sú väčšinou nábožní, teisti.“

Daniel B. opäť pripomenul definíciu praktického ateistu.

Ondrej Santiago Zajicek mu bližšie vysvetlil, že v českej verzii Wikipédie je to len stručne, aj to dosť nepresne preložené. Odporúča anglickú verziu Wikipédie.

„Practical atheism can take various forms:

  • Absence of religious motivation – belief in gods does not motivate moral action, religious action, or any other form of action;
  • Active exclusion of the problem of gods and religion from intellectual pursuit and practical action;
  • Indifference – the absence of any interest in the problems of gods and religion; or
  • Unawareness of the concept of a deity.“

Ondrej Santiago Zajicek ešte doplnil:

„Alebo najlepšie celý článok o praktickom ateizme:

‚Apatheism (a portmanteau of apathy and theism/atheism), also known as pragmatic atheism or practical atheism, is acting with apathy, disregard, or lack of interest towards belief or disbelief in a deity or deities.

An apatheist is someone who is not interested in accepting or denying any claims that gods exist or do not exist. An apatheist lives as if there are no gods and explains natural phenomena without reference to any deities. The existence of gods is not rejected, but may be designated unnecessary or useless;‘

Za praktického ateistu je teda možné označiť niekoho, koho otázka náboženstva a boha vôbec nezaujíma. Rozhodne ale nie tých, ktorí sa k viere v boha explicitne hlásia a v existenciu boha subjektívne veria, akurát nedodržujú náboženské pravidlá a prikázania.“

Lemmy pokračoval v diskusii:

„‚Daniel B. Praktický ateista je i ten, kto vyznáva, že verí v Boha, ale pritom žije bezbožne.‘

A českí kresťania sú nepraktickí ateisti, lebo žijú zbožne.

Daniel, takú hlúpu definíciu nemôžem prijať. Pretože teista verí v boha. A podľa tejto kvázidefinície (pomýlenej definície) je praktický ateista ten, kto je teista, len nežije teisticky. A to je poriadna haluz. Pri takých hlúpych definíciách je vtip v tom, že sa tu zamieňajú významy slov. Akože bezbožne = nemorálne, ale toto nie je správna rovnica. Je nepravdivá. Preto taká definícia o ateistovi nemá zmysel.“

Daniel B. reagoval:

„Ateizmus je v prvom rade o nerešpektovaní Boha, buď priamo jeho existencie, alebo jeho požiadaviek na život človeka, tzv. praktický ateizmus.

Ateizmus = bezbožnosť.

Nie je dobré chápať bezbožnosť tak, že to je to isté ako nemorálnosť. Opak bezbožnosti je zbožnosť, a to je život v závislosti na Bohu, život s Bohom.

Pokiaľ niekto žije bezbožne, znamená to, že nežije s Bohom, a nie to, že žije nemorálne.

Pokiaľ sa robia prieskumy ohľadne spôsobu života, je múdre rozdeľovať ľudí na rešpektujúcich a nerešpektujúcich Boha, t. j. na zbožných a bezbožných.

Pokiaľ vezmem ateizmus v zmysle významu samotného slova, t. j. ako bezbožnosť, má definícia praktického ateizmu význam.

Pokiaľ by ste dal znamienko rovnosti medzi ‚bezbožnosť‘ a ‚nemorálnosť‘, potom by ateisti, ktorí majú určitú morálku, žili zbožne, a to určite nechcete tvrdiť, že nie?“

Ďalej Daniel B. napísal:

„Apoštol Pavol napísal:

‚Vyznávajú, že poznajú Boha, ale svojimi skutkami ho zapierajú.‘ Titovi 1,16.

Chcem povedať, že skutky môžu u človeka, ktorý sa hlási k viere v Boha, ukazovať, že je bezbožný (podľa definície ateista), ale žiadny skutok človeka, ktorý neverí v Boha, nemôže vyjadrovať, že ide o človeka zbožného.

A tak je tu rozdelenie na ľudí bezbožných (ateistov) a zbožných.“

Lemmy reagoval:

„Daniel B., hrôza, ako pri apologetike dokážu teisti lámať logiku. Ateista odmieta tvrdenia teistov o tom, že existuje boh. Takže, ak raz niekto verí v boha, tak je teista, a určite nie ateista, lebo by vznikol logicky rozpor. Ostatné sú kecy.“

Jan Kupka reagoval:

„Lemmy, lenže pre veriaceho nie je veriaci niekto, kto pristúpi na existenciu Boha. Taký človek má nejaký názor, ale nie vieru. Viera v kresťanskom chápaní je dôvera, vzťah, nielen pristúpenie na nejaký názor. V náboženskom chápaní je viera obsažnejším pojmom. Možno preto tu Daniel hovorí o praktických ateistoch ako o ľuďoch, ktorí si síce myslia, že Boh existuje, ale nič z toho pre seba nevyvodzujú a žijú naďalej, ako keby neexistoval – teda životom sa neodlišujú od skutočných ateistov.“

Daniel B.:

„Lemmy:

‚Ateista odmieta tvrdenia teistov o tom, že existuje boh.‘

Ak je rozdiel len v tom, či niekto verí v existenciu Boha alebo neverí, bez praktického dopadu na jeho život, potom mi príde toto rozdeľovanie trochu zbytočné.

Mohli by sme teda zaviesť pojmy pre označenie ľudí, ktorí veria v existenciu mimozemskej civilizácie alebo neveria, atď.

Čo vy na to?“

Lemmy:

„Súhlasím. Zatiaľ sa ľuďom veriacim v existenciu mimozemských civilizácií hovorí ufonisti, od skratky UFO, lenže to nie je celkom správne. Predpokladám, že len malý počet takých veriacich spôsobuje, že sa ešte nezaviedli pomenovania do praxe. Ale návrhy už sú. Napríklad etonistický svetonázor.“

Daniel B.:

„Mohli by sme povedať, že ateista a človek, ktorý verí iba v existenciu Boha, a u ktorého nemá táto viera žiadny vplyv na jeho život, sa od seba nemusia vôbec odlišovať.

Rozdielny od nich oboch však bude ten, kto berie vážne to, čomu verí – jeho viera ovplyvňuje jeho život.

Preto má väčší zmysel deliť ľudí na žijúcich s Bohom, a na tých ostatných.

Chápem ale, že pre ateistov je pojem ‚vzťah s Bohom‘ čierna skrinka, ktorú nemôžu otvoriť a pochopiť.

Tá nemožnosť pochopenia však nie je daná nedostatočnou inteligenciou. Vzťah s Bohom je skúsenosť, ktorá sa nedá len tak odovzdať slovami.“

Diskutujúci s prezývkou „ateista“ 8. 2. 2016 napísal:

„Príspevky pod týmto článkom opäť dokazujú, ako nezmyselné sú diskusie ateistov s veriacimi. Od tak jednoduchej skutočnosti, že ateisti len neveria v boha a inak sú úplne rovnakí ako veriaci, sú veriaci schopní vmanipulovať ateistov do kategórie podľudí, ktorí si nezaslúžia žiť. Keby mali moc stredovekých biskupov, buď by nás násilne evanjelizovali alebo vyvraždili. A prečo? Len preto, že odmietame veriť vo vymyslený nezmysel. Inými slovami: seba, ktorí veria vo vymyslený nezmysel, stavajú hodnotovo nad nás, ktorí vo vymyslený nezmysel neveria. A opäť – prečo?

Neexistuje niečo ako kresťanská morálka, ateistická morálka. Existuje iba po tisícročia vyvíjajúci sa súbor pravidiel správania jednotlivcov a spoločnosti, priebežne modifikovaný trestným zákonníkom, ktorý stanovuje, ktoré konanie a správanie je v rozpore s týmito pravidlami. A teda trestné alebo odsúdeniahodné.

O bohu už bolo napísaných toľko nezmyslov, že nemá cenu na to reagovať.“

Daniel B. sa 8. 2. 2016 o sebe vyjadril:

„Verím v Ježiša Krista…“

Diskusia prebiehala ďalej veľmi živo. Teraz prichádzam k tomu kľúčovému, kvôli čomu som vytvoril tento článok.

Daniel B. sa 11. 2. 2016 opýtal:

„Lemmy:

Zaujímala by ma vaša odpoveď na otázku, koľko je v Estónsku ateistov – a to podľa vašej definície, kto je ateista. Pre jednoduchosť budeme tieto údaje z Wikipédie považovať za aktuálne:

Podľa projektu Eurobarometer v prieskumoch z roku 2005 len 16 % Estóncov vyhlásilo, že verí, že ‚Boh existuje‘, 54 % verí, že „existuje duch alebo životná sila‘ a 26 % neverí, že ‚existuje nejaký duch, Boh alebo životná sila‘.

Nie je to nijaká matematická lesť, ide mi o to, koho považujete za ateistu.“

Lemmy odpovedal:

„Daniel: ‚…a 26 % neverí, že existuje nejaký duch, Boh, alebo životná sila.‘

Pre mňa sú títo ateisti.“

Daniel B. odvetil:

„To je chyba.“

Lemmy reagoval:

„Veta: ‚…a 26 % neverí, že existuje nejaký duch, Boh alebo životná sila.‘

Ja: Pre mňa sú títo ateisti.

Daniel: To je chyba.

Ak je to chyba, ako má byť správne? Tam je: Ateista neverí, že existuje nejaký duch, Boh alebo životná sila.

Čo je chybné na tejto vete?“

Daniel B. reagoval:

„Lemmy:

‚Ak je to chyba, ako má byť správne? Tam je: Ateista neverí, že existuje nejaký duch, Boh alebo životná sila. Čo je chybné na tejto vete?‘

Ateista neverí, že existuje Boh/boh/bohovia.

Ten, kto neverí v nič nadprirodzené, je materialista:

Materializmus je filozofický smer, ktorý tvrdí, že jediná vec, ktorá existuje, je hmota. To v podstate znamená, že každá vec je zložená z materiálu a každý fenomén (jav) je výsledkom interakcie hmoty. Neuznáva žiadny duchovný ani posmrtný život.‘

Chápete, že ateista (ten, kto neverí v Boha…) nemusí byť nevyhnutne materialista – pozri náboženstvo v Estónsku?“

Lemmy reagoval:

„Daniel, lenže ja nie som v tejto diskusii ten, kto tu pletie materializmus.

ateizmus

1. popieranie jestvovania Boha a z toho vyplývajúci životný postoj

2. filozofický názor popierajúci jestvovanie Boha a nadzmyslových skutočností

ateista

1. kto popiera jestvovanie Boha

2. stúpenec ateizmu

Takže, opakujem výzvu:

Veta: ‚…a 26 % neverí, že existuje nejaký duch, Boh alebo životná sila.‘

Ja: Pre mňa sú títo ateisti.

Daniel: To je chyba.

To si žiada vysvetlenie. Nie odbočky k ďalším filozofickým pojmom.“

Daniel B. reagoval:

„Stačí si zistiť, čo slovo ateizmus vyjadruje. Viera v duchov sa netýka ateizmu, ani teizmu. ‚Duch‘ neznamená ‚Boh‘. Špiritista môže pokojne byť i ateista, alebo nie? Ateista môže byť i poverčivý, atď.“

Lemmy reagoval:

„O trošku vyššie som uviedol, doslova citoval definíciu ateizmu a ateistu, ďalšia debata je ozaj pre mňa zbytočná. Pochopil som, že jednoduché vety nie sú zrozumiteľné každému teistovi.emotikon

Daniel B. reagoval:

„Porovnávam to, čo ste napísali, s tým, čo o ateizme píšu iní ľudia, ktorí sa tiež ako vy považujú za ateistov.

Lenže vy tvrdíte, že len vaša definícia ateizmu je tá správna, že?emotikon

Lemmy reagoval:

„Nie, Daniel, a mrzí ma, že aj keď si myslím, že píšem jednoducho, moje vety sú zložité. OK. Inak to poviem. Je tam veta: 26 % neverí, že existuje nejaký duch, Boh alebo životná sila. Kto sú tí v tej skupine, ak nie sú ateisti? Kto sú? Nevidím argument, prečo nie sú ateisti.“

Daniel B. 13. 2. 2016 reagoval:

„To ste ma nepochopil. Títo ľudia sú samozrejme ateisti. Ale pokiaľ niekto verí v duchov a neverí v Boha, znamená to vari, že nie je ateista?“

Tu skončila výmena názorov medzi Danielom a Lemmym.

Na tejto diskusii je dobre vidno, ako vedia veriaci v nejakého boha viesť jalové reči, keď bránia svoju náboženskú ideológiu.

Keď sa Daniel opýtal, že kto je ateista, a Lemmy odpovedal, že za ateistov považuje tých, ktorí neveria, že existuje boh (to je tých citovaných 26 %), tak Daniel mu povedal, že „to je chyba“. Keď sa Lemmy snažil zistiť, v čom spočíva tá chyba, tak nakoniec z Daniela vyliezlo, že „títo ľudia (26 %) sú istotne ateisti.

Aký význam potom mala vôbec diskusia? Prakticky žiadny, len sa čitatelia dozvedeli, že keď bol Daniel zvedavý na to, že kto je ateista, tak najprv tvrdil, že to je chyba. To znamená, že prakticky tvrdil, že sa Lemmy mýli, že tých 26 % nie sú ateisti, ako si to Lemmy myslí. Ale nakoniec Daniel knokautuje sám seba. Po dvoch dňoch sám seba poprel, keď uznal, že to chyba nie je, že aj podľa samého Daniela sú to naisto ateisti.

Pre mňa to nie je nič nové. Humanisti, s takou skúsenosťou pri výmene názorov s nábožnými sa môžete stretnúť často. Nie je to ojedinelý jav!emotikon

Najprv povedia, že sa mýlite, a potom priznajú, že si myslia to isté. Ale už nie sú schopní si svoj omyl priznať.

Vysvetlenie pojmu mätenie:

Mätenie – od slova miasť. Vo význame „privádzať do pomykova, spôsobovať zmätok.

Aj „mýliť“, „pliesť“ (meniť fakty tak, že sa stávajú nejasné, nezrozumiteľné), vyvolávať nesprávnu predstavu o niečom, spôsobovať zmätok v mysli, uvádzať do omylu.

Archív:

Daniel B. položil otázkuLemmy odpovedalDaniel B. nakoniec uznal, že sú to ateistiDaniel B.: „Som svedok Ježišov.“

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Ján ParadaJán Parada
laik s celoživotným vzdelávaním
Čerpané z:
vlastný zdroj

Existuje boh?

Verím, že boh existuje (Počet hlasov: 242)
(25.13 %)

Viem, že boh existuje (Počet hlasov: 97)
(10.07 %)

Pravdepodobne boh existuje (Počet hlasov: 33)
(3.43 %)

Neviem, či boh existuje (Počet hlasov: 47)
(4.88 %)

Pravdepodobne boh neexistuje (Počet hlasov: 24)
(2.49 %)

Dúfam, že krutý sadistický boh Abraháma neexistuje (Počet hlasov: 36)
(3.74 %)

Takmer isto boh neexistuje (Počet hlasov: 51)
(5.30 %)

Je isté, že osobný dobrý/láskavý boh neexistuje (Počet hlasov: 53)
(5.50 %)

Určite boh neexistuje (Počet hlasov: 73)
(7.58 %)

„Existuje“ iba v mytológiách, v ľudskej mysli (Počet hlasov: 235)
(24.40 %)

Možno neexistuje, ale aj tak v neho verím (Počet hlasov: 34)
(3.53 %)

Je mi to jedno, na tom nezáleží (Počet hlasov: 38)
(3.95 %)Celkom hlasovalo: 963
Súvisiace články:
Vývoj náboženstiev vo svete (20.09.2019)
Ostrý protest proti českému klerikovi Dominikovi Dukovi (10.08.2019)
Kresťania pálili knihy ako kedysi nacisti (19.04.2019)
Pápež František uráža ateistov (18.04.2019)
Katolícky kňaz Marek Orko Vácha a jeho primitívne názory na ateistov (20.01.2019)
Hľadám vzdelaného ateistu (06.01.2019)
Zákerný blud od eštebáka proti pápežovi Františkovi (26.12.2018)
Pápež František bozká Zlaté teľa (25.12.2018)
Ateista Chmelár radí kresťanom ohľadom osláv narodenia Ježiša Krista (20.12.2018)
Kňazov čaká preťať ďalší gordický uzol (02.12.2018)
Klerici netúžia po poklade v nebi (06.11.2018)
Máte slovo s Michaelou Jílkovou (07.10.2018)
Vedec a nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Albert Einstein a jeho list židovskému filozofovi Erikovi Gutkindovi (04.10.2018)
Boh v predstave Jehovových svedkov (24.08.2018)
Pozor na trolla Egona (11.08.2018)
Zle vyšľachtený katolík mi venoval bulvárny článok (09.08.2018)
Klerik: „Nechceme počúvať rozprávky a mýty, chceme poznať pravdu…“ (08.07.2018)
Denník ateistu (18.06.2018)
Grygar by mal sám sebe udeliť anticenu Bludný balvan (02.04.2018)
Nevzdelaný biskup sa pýta z hlúposti (01.04.2018)
Ateizmus nie je pre mňa viera (15.01.2018)
Hitler nebol ateista (13.01.2018)
Dlhoročný ateista sa už necíti byť kresťanom (13.09.2017)
Náboženskí homosexuáli sú masochisti (10.08.2017)
Diskusné fórum „Bez boha“ je nedostupné (27.07.2017)
KBS číta e-zine Humanisti.sk (26.06.2017)
Budú orgány činné v trestnom konaní kriminalizovať aj autora plagátu k filmu Únos? (25.02.2017)
Bude Američanov chrániť boh? (27.01.2017)
Michal Havran a Josif Stalin (20.01.2017)
Keď sa ateisti modlia (02.01.2017)
Humanizmus nie je náboženstvo (18.12.2016)
Korene náboženského zla (12.12.2016)
Poslankyňa NR SR Natália Grausová požiadala poslancov a poslankyne, aby sa pomodlili modlitbu Otčenáš (15.09.2016)
Ďalší význam slova veriť (05.09.2016)
Prevládajúci svetonázor je „tam a potom“ (26.08.2016)
Blud: ateisti veria v niečo, len to nevedia definovať (31.07.2016)
Nadkonfesijná Matica v područí katolíckej konfesie kotlebistov? (24.05.2016)
Rodika má dar od boha (21.05.2016)
Pravý kresťan? (19.05.2016)
Katolícka bohoslužba za ateistu? (14.05.2016)
Katolícke Slovensko? Nezmysel! (13.05.2016)
Zvrátený kresťanský kardinál Duka (11.04.2016)
Denník N je fašistický plátok (07.04.2016)
Agresívny Heretik (05.04.2016)
Eugen Korda je ukážkový typ ľudí, z akých vyrastajú nebezpeční teroristi (03.04.2016)
Kasarda má pomýlené názory o bohu, ktorého vyznáva (01.04.2016)
Pre nábožných: Chodíte sa spovedať? (05.03.2016)
Meno nerobí človeka (28.02.2016)
Matka Božia bola Rómka (14.02.2016)
Je to hrôza. Keď sa to dnes deje moslimom, zajtra prídu na rad ateisti, alebo kto ďalší? (22.01.2016)
Dokedy sa chcete podriaďovať nacistom? (19.01.2016)
Ateista Sopóci sa hnevá, že kandiduje pastor (18.01.2016)
Petície za zákaz náboženstiev (16.01.2016)
Rebro alebo penis od Adama použil boh na stvorenie Evy? (01.01.2016)
Prijme Slovensko aj humanistických utečencov? (01.12.2015)
Prezident Václav Havel bol, alebo nebol ateista? (29.11.2015)
Prečo ateisti považujú kritikov satanistov za katolíkov? (21.11.2015)
Hrozí u kresťanov nárast bigotného fanatizmu? (15.11.2015)
Homo humanus verzus Homo religiosus (26.10.2015)
Zbraň s biblickým textom (04.09.2015)
Martin Jelen a jeho obsedantná predstava (19.08.2015)
Kňaz vyháňa diabla s vrtuľníkom (17.08.2015)
Ateistický bludár Kohout sa „umelecky“ predvádza (15.08.2015)
Hádanka (30.07.2015)
V ktorých krajinách sveta je ťažké byť humanistom? (29.07.2015)
Prezident FIFA Joseph Blatter verí iba v nebo (02.07.2015)
Michal Havran je teológ, ktorý zlyhal na celej čiare (27.05.2015)
Pácha zločiny boh? (22.05.2015)
Víťazstvo nad nacizmom nie je božím zázrakom (15.05.2015)
Ak zomrel boh-syn, zomrel zároveň aj boh-otec? (08.05.2015)
Nevzdelaný kňaz sa ešte nestretol s ateistom (06.05.2015)
Konformizmus nie je náboženstvo (25.04.2015)
Aj futbal nazývajú civilným náboženstvom? (24.04.2015)
Vatikánsky vodca blúzni, že spoločnosť ohrozuje ateizmus (21.04.2015)
Hanbíte sa za osvojenie myšlienok od druhých ľudí? (16.04.2015)
Boh má radšej pravoslávnych než katolíkov (12.04.2015)
Pravoslávna cirkev nie je dotovaná štátom? (09.04.2015)
Za vieru musí platiť! (07.04.2015)
Zožrali ho psy, a basta (06.04.2015)
Kresťania a Židia (06.04.2015)
Veria v jedného boha, len mu dávajú rôzne mená (04.04.2015)
Humanisti obvinení z vlastizrady? (28.03.2015)
Táraniny o posmrtnom živote (25.03.2015)
Wikipédia nemá chybu (13.03.2015)
Existujú ateisti, ktorí veria v nadprirodzené javy? (03.03.2015)
Vždy s bohom? (21.02.2015)
Sigmund Freud a Carl Gustav Jung o náboženstvách (16.02.2015)
Faux pas u Ateistov Českej republiky (07.02.2015)
Pápež František so satanistickým pozdravom? (17.01.2015)
ALE, ALE pán Hrubčo! (15.01.2015)
Názor kňaza: Život bez náboženskej ideológie ústi do zvieracieho spôsobu života (09.09.2014)
Porošenko je kresťan (30.05.2014)
Aby mal boh niečo spoločné s pravdou, musel by existovať (18.03.2014)
Antisemitizmus je chybný výraz (15.02.2014)
Pápež sa hlboko mýli! (15.09.2013)
Slabomyseľný boh (28.07.2013)
Z rozprávky do rozprávky (05.05.2013)
Nebojte sa byť iní! (30.04.2013)
Už v stredoveku boli humanisti (30.04.2013)
Humanista je non-supernaturalista (29.04.2013)
Citát od Richarda Dawkinsa či ľudová múdrosť? (14.04.2013)
Faux pas par excellence, svetský humanista (31.03.2013)
Rozdiel medzi humanizmom a ateizmom (30.03.2013)
Pápež Fero (29.03.2013)
Katolícky extrémizmus (28.03.2013)
Ateista, ktorý sa modlí (28.03.2013)
Ako to vidia humanisti (19.03.2013)
Humanisti a homosexuáli (24.02.2013)
Predstava jedného kňaza o ateistoch (23.02.2013)
Prečo si v Magnificate sedia na kábli (16.01.2013)
Keď svätí vraj oslovujú nielen kresťanov, ale aj iných (11.01.2013)
Keď bigotný fundamentalista má hokej v pojmoch (09.01.2013)
Slovensko potrebuje statočného, skúseného a nekresťanského prezidenta (09.01.2013)
Vatikán: Boh neexistuje, nie sú dôkazy (15.12.2012)
Humanisti ako slobodomurári (06.12.2012)
Pravým humanistom môže byť i bývalý pravý ateista (05.12.2012)
V „ateistickom“ Rusku je dominantný teizmus (05.12.2012)
Kruté obvinenie pre nevinné deti! (29.11.2012)
A vinník sa nájde! (21.11.2012)
Humanista nepotrebuje barličku ako kresťan (21.11.2012)
Kto je humanista? (15.11.2012)
Faux pas svetského humanistu (11.11.2012)
Humanizmus je nové rytierstvo (07.11.2012)
O mizantropovi (02.11.2012)
Nekultúrny ateizmus (29.10.2012)
Aké úlohy čakajú humanistov? (25.10.2012)
Kde sú slovenskí humanisti? (22.10.2012)
Humanista a bezbožník (19.10.2012)
Slnečný zázrak (15.10.2012)
Adam, Eva, rebro a tak? (07.10.2012)
Očami humanistu (05.10.2012)
Čas na zmenu! (29.09.2012)
Kresťan Bibliu číta (28.09.2012)
Poznáte meno Kainovej ženy? (17.09.2012)
Humanisti a veriaci (07.09.2012)
Humanizmus je prirodzený (12.08.2012)
Humanisti a filantropi (27.07.2012)
Humanistický svetonázor (24.06.2012)
O živote tu a teraz (08.06.2012)
Humanizmus a teizmus (19.06.2011)

Ján Parada, 13. 02. 2016 | Prečítané: 1243 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (702 hl.)
 
Viac áno, ako nie (181 hl.)
 
Viac nie, ako áno (166 hl.)
 
Rozhodne nie (175 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1224
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Pokrytectvo
18-09-20 * 15:59
 Re: Trump sa správa ako Hitler
15-09-20 * 10:00
 Ktorí?
15-09-20 * 09:33
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore