www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
Quasars Ensemble
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @140
Počítadlo


Spam poison

Do rozvoja Slovenska zapojíme medzinárodných expertov

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) preberá riadenie kvality v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra

V praxi to znamená, že na každý národný projekt financovaný z tohto operačného programu budú dohliadať experti úradu. Cieľom tohto nového prístupu je zvýšenie kvality služieb pre občanov, rýchle riešenia jednotlivých problémov v informatizácii, ešte výraznejšia kontrola a usmerňovanie čerpania eurofondov, ale aj reálny rozvoj inovácií na Slovensku. Limitované finančné zdroje štátneho rozpočtu a nedostatok vlastných odborníkov bude riešiť vyhlásením medzinárodného tendra s využitím eurofondov. Odborné tímy úradu by tak mali už na budúce leto byť posilnené o slovenských i zahraničných expertov renomovaných spoločností.

Vyhlásenie súťaže je plánované v najbližších týždňoch. Predtým však súťažné podklady, ktoré úrad pripravoval niekoľko mesiacov, musia skontrolovať riadiace orgány jednotlivých operačných programov – ministerstvá vnútra a dopravy, úrad vlády aj Úrad pre verejné obstarávanie.

Úrad využije na koordináciu viac ako 13 miliárd eur alokovaných v eurofondoch a na riadenie kvality projektov v oblasti informatizácie v celkovej hodnote až 700 miliónov eur aj externých špecialistov. Tých plánuje obstarať prostredníctvom rámcovej dohody v predpokladanej hodnote 19,7 milióna eur bez DPH na obdobie 24 mesiacov. Na financovanie budú využité eurofondy – Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Technická pomoc a Operačný program Efektívna verejná správa.

Pripravovaný medzinárodný tender bude rozdelený na tri časti – Komplexná odborná podpora riadenia IT projektov, Podpora riadenia kvality v projektoch a aktivitách informatizácie verejnej správy a Komplexná odborná podpora Centrálneho koordinačného orgánu a sekcie riadenia investícií v oblasti programového a projektového manažérstva. Na každú časť bude uzavretá samostatná Rámcová dohoda s tromi najúspešnejšími uchádzačmi. Čiastkové zákazky na konkrétne riešenia budú zadané tomu z troch uchádzačov, ktorý predloží ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku na základe stanovených M.E.A.T. kritérií.

„Pri vzniku úradu sme si stanovili ako našu ambíciu prinášať lepšie výsledky pre občanov – tvoriť verejnú hodnotu. Existuje celý rad moderných prístupov k riadeniu štátu, viaceré pochádzajú zo súkromného sektora. Niektoré z nich už na Úrade pilotujeme. Ako príklad uvediem koncept implementačnej jednotky v rámci projektu hodnoty za peniaze či verejné híringy pri príprave projektov v informatizácii. Ide často o postupy, ktoré implementujeme v spolupráci s medzinárodnými inštitúciami či expertnými spoločnosťami. Vyhlasujeme preto veľký medzinárodný tender a posilníme svoje tímy o expertízu slovenských i zahraničných odborníkov – ľudí s praktickými znalosťami a skúsenosťami z oblastí, v ktorých úrad pôsobí. Zásahom do riadenia a centralizovaním expertov tak dosiahneme zmenu, ktorá investíciu niekoľkonásobne vráti,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie riadenia investícií Alena Sabelová.

„Dôležitým prínosom takejto spolupráce bude prenos tej najlepšej medzinárodnej praxe do prostredia slovenskej verejnej správy. Je samozrejmosťou ako úradu, ktorý sa hlási k hodnote za peniaze, že pri využívaní externých expertov budeme prísne hodnotiť ich výstupy, a tam, kde dokážeme plniť úlohy vlastnými zamestnancami, tam tak urobíme. Nebudeme ani vystavení riziku, že v budúcnosti po skončení zmlúv stúpnu naše personálne náklady,“ dodala.

„Občanov nezaujíma, koľko stratégii či akčných plánov vláda prijala, ale či verejné politiky zlepšujú ich život,“ uzatvorila Alena Sabelová.

Pri tendri využije úrad najlepšie európske skúsenosti (best practices), tzv. M.E.A.T kritériá, čiže kritériá ekonomicky najvýhodnejšej ponuky (The Most Economically Advantageous Tender). Týmto spôsobom je v Nórsku obstarávaných až 90 percent služieb. Kritériá budú nastavené tak, aby sa maximalizovala hodnota služieb za peniaze, hodnotiť sa nebude len najnižšia cena, ale aj kvalita tímu expertov a reakčný čas poskytovateľa služby na zostavenie tímu expertov.

Výsledkom centralizácie riadenia kvality pri informatizácii by malo byť menej papierov a kratší proces vybavovania jednotlivých záležitostí občanov i podnikateľov, a teda ušetrenie ich financií i času.¹ Každá služba bude pripravená a posudzovaná z pohľadu celého jej životného cyklu, teda podľa princípu: vytvoriť – udržiavať – zlepšiť.

Očakáva sa aj zlepšenie procesov a zvýšenie efektivity pri poskytovaní týchto služieb ako napr. katastra, živnostenského registra, obchodného registra, dopravy, zdravotníctva, školstva. Špecialitou bude analýza a mapovanie kvality dát informačného systému verejnej správy, teda správnosť údajov, ktoré na automatické riešenie životných situácií ľudí potrebujú rôzne úrady.

Vysúťažení experti budú spolupracovať na prípravách Štúdií uskutočniteľnosti, detailných funkčných špecifikácií, analýz rizík, plánov testovania. Ich úlohou tiež bude príprava testovacích scenárov k dodávaným riešeniam v informatizácii služieb štátu a verejnej správy. Budú však aj oponentmi pri záverečných správach projektov a súčasťou kontrol v projektoch. Pripravia analýzy pre nové informačné systémy verejnej správy a v prípade potreby pomôžu pri krízovom riadení. Celkovo pokryjú oblasti eGov služieb, životných situácií, aplikácií vo verejnej správe, komunikačnej infraštruktúry, ale aj informačno-komunikačných technológií a dát vo verejnej správe.

V oblasti eurofondov a investícií sa zamerajú na komplexný programový a projektový manažment, analýzy výsledkov auditov a kontrol čerpania, externé hodnotenia EŠIF, ako aj na krízové riadenie operačných programov a posudzovania výziev. Očakáva sa zvláštna pozornosť stratégii inteligentnej špecializácie pre Slovensko, a to aj po roku 2020. Riešené budú vzťahy medzi výskumom a priemyslom a ekosystém verejného financovania výskumu a inovácií u nás v porovnaní s krajinami EÚ či OECD.

Pod čiarou

¹ Len pri úvodnom projekte odstraňovania papierových výpisov zo 4 registrov (známy pod názvom Vojna proti byrokracii) ušetria ľudia 620 tisíc hodín na úradoch a približne 3,5 milióna eur na poplatkoch.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Štátny znakÚrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
– úrad sa podieľa na tvorbe a uskutočňovaní jednotnej štátnej politiky v oblasti využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ako aj v oblasti informatizácie spoločnosti a investícií
Čerpané z: www.vicepremier.gov.sk

Súvisiace články:
EK predstavila nové horizontálne programy (30.06.2018)
Slováci zaujali v USA inovatívnymi riešeniami pre Smart Cities (29.06.2018)
Digitálna líderka Slovenska predstavila európskym odborníkom projekt ÚPVII (28.06.2018)
Ďalší krok v zjednodušení verejného obstarávania (20.06.2018)
Slováci, nebojte sa, Wi-Fi pre teba pôjde podľa plánu (20.06.2018)
Priority v eurofondoch definujeme spolu s odborníkmi (14.06.2018)
Každý zdravý človek by mal darovať krv (11.06.2018)
V nových eurofondoch potrebujeme viac slobody, než navrhuje EK (08.06.2018)
Centrálna správa referenčných údajov sa premenuje na OverSi (05.06.2018)
Najmenej rozvinuté okresy preberá Richard Raši (01.06.2018)
Fínsky systém Foresight nám pomôže pripraviť sa na budúcnosť (29.05.2018)
Informatizácia: Vyhlasujeme vyzvanie na projekt jednotnej cloudovej platformy (29.05.2018)
Smart City: Prvá hybridná dotácia podporí recyklovanie plastov (29.05.2018)
Raši na bruselskej konferencii: Zaručíme dobré čerpanie eurofondov (27.05.2018)
WiFi pre Teba: Hľadáme odborných hodnotiteľov (26.05.2018)
Jedenkrát a dosť: Vyhlasujeme vyzvanie na projekt, ktorý Slovákom ročne ušetrí 240-tisíc dní čakania (25.05.2018)
Boj proti byrokracii pokračuje, 3 dopytové výzvy prešli verejným vypočutím (23.05.2018)
Index DESI: Slovensko sa zlepšilo v digitálnych verejných službách (23.05.2018)
Prieskum o e-službách: Spokojnosť firiem stúpa (22.05.2018)
Nástroj proti byrokracii pomenujú mladí (18.05.2018)
Šéfka CERN-u u Rašiho: Experimenty v jadrovej fyzike sa dejú aj vďaka slovenským inžinierom (17.05.2018)
EŠIF IDEA HACK: Do zlepšenia eurofondov zapájame verejnosť (17.05.2018)
Slovensko a India: Raši rokoval o technologických investíciách (17.05.2018)
Šesť priorít pre Slovensko schválila rada vlády (15.05.2018)
O 13.00 odštartovalo WiFi4EU (15.05.2018)
Zaplatíme dvom výskumníkom stáž na univerzite v Berkeley (13.05.2018)
Spúšťame ďalšie dopytové výzvy (09.05.2018)
Zákon proti byrokracii ušetrí občanom 13 miliónov eur ročne (02.05.2018)
Európa chce dobehnúť lídrov v umelej inteligencii (01.05.2018)
Agenda 2030: Slovensko bude mať šesť priorít (25.04.2018)
Medzi schválenými projektmi je aj inteligentný sprievodca zákonmi a predpismi (21.04.2018)
Raši a EK: Internet na vidieku bude ešte rýchlejší (17.04.2018)
Slovensko v Rade EÚ bojuje za nový eurofondový balík (14.04.2018)
Prví Slováci testujú v USA riešenia pre Smart Cities (09.04.2018)
Priority pre Slovensko: Rozbiehame druhé kolo diskusií (07.04.2018)
Dáta na jednom mieste sú ďalším krokom k Jedenkrát a dosť (06.04.2018)
Priority pre Slovensko sme prediskutovali v regiónoch, aj s mladými (03.04.2018)
Eurofondy: Navrhnite, ako ich zlepšiť (01.04.2018)
Druhé kolo výziev pre Smart City: Voda a odpad (24.03.2018)
Obce, registrujte sa pre Wi-Fi zadarmo (22.03.2018)
Obce by mali prejsť do vládneho cloudu (09.03.2018)
Diskutujeme v regiónoch o prioritách pre Slovensko (08.03.2018)
Ťaženie proti byrokracii a zavádzanie princípu jedenkrát a dosť pokračuje (05.03.2018)
Začali sa práce na projekte Wi-Fi pre teba (02.03.2018)
Informačný systém výstavby riadiaci výbor neschválil (28.02.2018)
Reakcia ÚPVII na dnešné vyjadrenia expertov politickej strany Sloboda a solidarity k téme eurofondov (26.02.2018)
Vláda schválila zákon proti byrokracii (24.02.2018)
Začali sme diskusiu o prioritách pre Slovensko (21.02.2018)
Pellegrini európskym veľvyslancom: Únia potrebuje smart kohéziu (15.02.2018)
Každá obec na Slovensku by do konca 2020 mala mať rýchly internet (07.02.2018)
Slovensko je pripravené razantne presadzovať v EÚ silnú politiku súdržnosti po 2020 (06.02.2018)
Menej administratívy a viac pre najmenej rozvinuté regióny – aj tak môžu vyzerať eurofondy po roku 2020 (19.01.2018)
Od januára platia ďalšie opatrenia na stransparentnenie eurofondov (06.01.2018)

ÚPVII, 18. 05. 2018 | Prečítané: 308 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Ktorý vtáčik z týchto fotografií sa vám najviac páči?

Kolibkárik čipčavý (26 hl.)
 
Sýkorka belasá (17 hl.)
 
Stehlík obyčajný (11 hl.)
 
Sokol myšiar (9 hl.)
 
Drozd plavý (6 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 69
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore