www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @853
Počítadlo


Spam poison

Hitler nebol ateista

Ateistov priam nenávidel!

V sociálnej sieti Facebook majú ateisti stránku Ateisti.sk. 25. novembra 2017 uverejnili príspevok, v ktorom sa tvrdí, že Hitler bol ateista. Nie doslova, ale na priloženom obrázku (koláži) sú zobrazení zľava: Mao Ce-tung, Adolf Hitler, Josif Vissarionovič Stalin, Lev Davidovič Trockij a Vladimir Iľjič Lenin.

A text v obrázku:

„Áno, aj ateisti sú pre ľudstvo nebezpeční. Ale len tí, čo sa sami hrajú na bohov.“

Neviem, ako takýto text môže ovplyvniť ateistu, ale teisti iste s týmto názorom nemôžu súhlasiť, lebo by len potvrdili, že veria v nejakého boha s čisto ľudskými vlastnosťami. A to by znížilo význam boha, jeho veľkosť v teistickom ponímaní, napríklad ako všemocnosť, dokonalosť, že všetko vie, že je všade, že niet od neho väčšieho javu, že vie robiť zázraky a podobne. Napríklad kresťania nemôžu vnímať nejakých ľudí tak, aby ich prirovnávali k bohu, v ktorého veria. Nevyzdvihovali by tak ľudí na božskú úroveň, ale znižovali (ponižovali) by boha, v ktorého veria, na ľudskú úroveň. A to je nedôstojné z teologického pohľadu. Viem, ich boh podľa ich viery raz tak konal, že dovolil narodenie Ježiša, ktorý ako Kristus sa obetoval za ľudí. Ale ktorý kresťan si dovolí nejakého človeka prirovnávať ku Kristovi? Keby som bol kresťan, považoval by som to za hanebnosť. Takže, podľa mňa takýto obrázok neosloví teistov. Viac sa mi javí, že obrázok sa minul účinkom alebo predstavám, aké ateisti od toho obrázka očakávajú.

V tom, že sa zosmiešnili, im nepomôže ani dodatočná snaha brániť sa slovami:

„Hitler tam v istom zmysle nezapada, bol oficiálny a Vatikánom podporovaný rímsky katolík a mal snahu nahradiť kresťanstvo severským pohanským kultom.“

V akom „istom zmysle nezapadá“?

Vari nestačia mnohé Hitlerove výroky proti ateizmu, proti ateistom?

Poskytujem viacero jeho vyjadrení.

„Židovské náboženské učenie vedie v prvom rade k čistote židovskej krvi a k pokynom o komunikácii medzi Židmi ako takými, a predovšetkým potom s ostatným, teda nežidovským svetom. Ale ani tu v žiadnom prípade nejde o etické problémy, ale len a výhradne o problémy ekonomické. O morálnej hodnote židovského náboženského učenia dnes existuje a vždy existovalo pomerne veľké množstvo podrobných štúdií (nežidovských), zlátaniny židovského pôvodu sú samozrejme neobjektívne, ktoré v árijskom poňatí predstavujú príšernosť tohto druhu náboženstva. Najlepšiu charakteristiku produktu tejto náboženskej výchovy však predstavuje sám Žid ako taký. Jeho život je spútaný len s týmto svetom, a jeho duch je skutočnému kresťanstvu vnútorne taký cudzí, ako bol cudzí už pred dvetisíc rokmi samotnému veľkému zakladateľovi nového učenia. Samozrejme, že sa pred židovským národom netajil, čo si o nich myslí. Dokonca, ak to bolo potrebné, siahol aj k biču, aby zo svätyne Pána vyhnal týchto odporcov akéhokoľvek človečenstva, ktorí aj vtedy vo svojej viere videli aj prostriedok ich obchodnej existencie. Preto bol tiež Kristus samozrejme ukrižovaný. Dnešné stranícke kresťanstvo sa oproti tomu znižuje k proseniu a vynucovaniu si židovských hlasov počas volieb, a neskôr aj k politickým machináciám s ateistickými židovskými stranami, a to proti celému vlastnému národu.“

Toto napísal už vo svojej smutne preslávenej knihe Mein Kampf (Môj boj). Keď hovorí o „veľkom zakladateľovi nového učenia“, má na mysli Ježiša z Biblie (Nový zákon). „Svätyňa Pána“ – Pán je Boh opísaný ako Boh-Otec, Stvoriteľ sveta (neba a zeme), tiež v biblii (hlavná postava). To, že kritizuje stranícke kresťanstvo, svedčí viac o tom, že mu záleží na „úprimnom“ kresťanstve, „nefalšovanom“ kresťanstve, na „čistom“ (v jeho árijskom vnímaní) kresťanstve. Takých kresťanov je veľa, čo kritizujú cirkevníkov, vysokých hodnostárov, klérus, kňazov… Najmä takí kresťania, ktorí si myslia, že žijú zbožne, v súlade s názormi Ježiša, a hnevá ich množstvo škandálov v cirkevných organizáciách. Napríklad homosexualita alebo pedofília. Alebo, keď kňaz poruší celibát, a má pohlavný styk s hocijakou ženou, napríklad mníškou. Hitlerove slová nesvedčia v prospech názoru, že by mohol byť ateistom. Pokračujem ešte z knihy Mein Kampf (Môj boj).

„V ostatných rokoch to došlo dokonca tak ďaleko, že národné kruhy vo svojej bohom opustenej zaslepenosti náboženských rozporov a svojho šialeného správania nerozoznali, že sa ateistickí marxisti náhle podľa potreby stávali advokátmi ich religióznych treníc, a že neustálym vláčením sem a tam niekedy skutočne úplne stupídnych výrokov priťažujú jednej či druhej strane, čím zase len rozdúchavajú oheň sváru.“

Kritizuje ateistických marxistov! A hnevá ho slabý, ľahostajný, vlažný, postoj k „pravému“ kresťanstvu. Aj na Slovensku sa kresťania takto vyjadrujú o druhých kresťanoch. To je kritika do vlastných radov.

Prikladám citát z knihy Hitler Came for NIEMOELLER (The Nazi War Against Religion), ktorú v roku 2003 napísal Leo Stein (PELICAN PUBLISHING COMPANY, Gretna). V knihe pred citátom Adolfa Hitlera je na strane 274 veta: Reichstag elected on 5 March 1922 convened, the government organized religious ceremonies for the Protestant and the Catholic members of Parliament. A nasleduje vyjadrenie Adolfa Hitlera:

„While the regime is determined to carry through the political and moral purging of our public life, it is creating and ensuring the prerequisites for a really deep inner religiousity. Benefits of a personal nature, which might arise from compromise with atheistic organisations, could outweigh the results which become apparent through the destruction of general basic religious-ethical values. The national regime seeks in both Christian confessions the factors most important for the maintenance of our folkdom… The national regime will concede and safeguard to the Christian confessions the influence due them, in school and education. It is concerned with the sincere cooperation of church and state. The struggle against a materialistic philosophy for the creation of a true folk community serves the interests of the German nation as well as our Christian belief.“

Hitler tieto slová vyslovil v Ríšskom sneme (Reichstag) v Berlíne 5. marca 1922. Kritizuje kresťanov, ktorí robia kompromisy s ateistickými organizáciami. A o kresťanskej viere sa vyjadruje slovom „naša“. Záleží mu na úprimnej spolupráci cirkví a štátu. Takže Hitler nie je ani sekularista.„Boj proti materialistickej filozofii pre vytvorenie skutočnej ľudovej komunity slúži záujmom nemeckého národa, ako aj našej kresťanskej viery.“

Z knihy PREACHING IN HITLER'S SHADOWS (Sermons of Resistance in the Third Reich), ktorú vydal ako editor Dean G. Stroud v roku 2013 vo vydavateľstve Wm. B. Eerdmans Publishing Company.

V knihe je v kapitole Evil Calling upon God aj táto modlitba, ktorú vyslovil Hitler:

„May God Almighty give our work His blessing, strengthen our purpose, and endow us with wisdom and the trust of our people, for we are fighting not for ourselves but for Germany.“ (Nech všemohúci Boh dá našej práci božie požehnanie, posilní náš cieľ a obdarí nás múdrosťou a dôverou nášho ľudu, pretože nebojujeme za seba, ale pre Nemecko.)

Pri hľadaní s menom „Mao Ce-tung“ sa mi nepodarilo nájsť nijakú citáciu, v ktorej sa vyjadril na adresu ateizmu alebo náboženstva. Zvolil som kľúčové slová „atheism, atheist“ a „religion“. Ako komunista a marxista predpokladám, že bral na vedomie marxistický dialektický materializmus, takže v jeho prípade usudzujem, že bol tolerantný ateista, podobne ako český prezident Miloš Zeman. Pozri: 150 Quotes from Mao Tse Tung a Mao Zedong Quotes.

A možno nie!

Lebo Mao Ce-tung sa na 7. národnom kongrese Komunistickej strany Číny 11. júna 1945 vyjadril:

“God was moved by this, and he sent down two angels, who carried the mountains away on their backs. Today, two big mountains lie like a dead weight on the Chinese people. One is imperialism, the other is feudalism. The Chinese Communist Party has long made up its mind to dig them up. We must persevere and work unceasingly, and we, too, will touch God's heart. Our God is none other than the masses of the Chinese people. If they stand up and dig together with us, why can't these two mountains be cleared away?”

…and we, too, will touch God's heart. Our God…

…a my sa tiež dotkneme Božieho srdca. Náš Boh…

To je reč nábožného (teistu). Či?

Milan Klacko pridal pod obrázok poznámku:

„Stalin sa chcel stať popom.“

Pop je pravoslávny kňaz. Myslím si niečo iné. On nemal záujem stať sa kňazom. Mal však mamu, ktorá bola striktná a zbožná kresťanka, a chcela mať zo syna kňaza. Jej na tom veľmi záležalo. On ako syn sa len podvolil maminmu prianiu. Na jej želanie vstúpil do pravoslávneho seminára v Tbilisi, ktoré bolo centrom gruzínskeho intelektuálneho života, nakoľko v Gruzínsku v tom čase nebola univerzita. Tam sa zoznámil s dielami Marxa a Engelsa, a po čase sa vykašľal na štúdium.

Trockij sa narodil v rodine, ktorá nebola religiózna. Už veľmi skoro sa stal presvedčeným marxistom, dialektickým materialistom a ateistom.

Lenin sa vzdal trochu zvláštnym spôsobom kresťanstva, z trucu, zo zlosti. V knihe Stručný životopis V. I. Lenina, strana 31, Nakladateľstvo Pravda, Bratislava, október 1972, som si prečítal:

„V šestnástich rokoch sa Voloďa rozišiel s náboženstvom. N. K. Krupská spomínala, ako jej o tom rozprával. Raz sa Iľja Nikolajevič v rozhovore s hosťom posťažoval, že jeho deti málo chodia do kostola. Hosť s očami uprenými na Voloďu povedal: ‚Biť, biť ich treba!‘ Pobúrený mládenec sa definitívne rozhodol rozísť sa s náboženstvom. Vybehol na dvor, strhol si z krku krížik a hodil ho na zem.

Som humanista, a odmietam túto nevydarenú koláž, ktorú propaguje komunita Ateisti.sk!

Hitler bol zločinec, ale veril v boha. Ako aj veľa zločincov, ktorí sú vo väzení, a za nimi chodí kňaz, a spolu sa modlia k bohu.

Archív:

Ateisti.sk (Facebook 25. 11. 2017)Leo Stein – Hitler Came for NIEMOELLERDean G. Stroud – PREACHING IN HITLER'S SHADOWSEvil Calling upon GodMao Ce-tung na 7. národnom kongrese KS Číny 11. 6. 1945

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Ján ParadaJán Parada
laik s celoživotným vzdelávaním
Čerpané z:
vlastný zdroj

Existuje boh?

Verím, že boh existuje (Počet hlasov: 241)
(25.10 %)

Viem, že boh existuje (Počet hlasov: 95)
(9.90 %)

Pravdepodobne boh existuje (Počet hlasov: 33)
(3.44 %)

Neviem, či boh existuje (Počet hlasov: 47)
(4.90 %)

Pravdepodobne boh neexistuje (Počet hlasov: 24)
(2.50 %)

Dúfam, že krutý sadistický boh Abraháma neexistuje (Počet hlasov: 36)
(3.75 %)

Takmer isto boh neexistuje (Počet hlasov: 51)
(5.31 %)

Je isté, že osobný dobrý/láskavý boh neexistuje (Počet hlasov: 53)
(5.52 %)

Určite boh neexistuje (Počet hlasov: 73)
(7.60 %)

„Existuje“ iba v mytológiách, v ľudskej mysli (Počet hlasov: 235)
(24.48 %)

Možno neexistuje, ale aj tak v neho verím (Počet hlasov: 34)
(3.54 %)

Je mi to jedno, na tom nezáleží (Počet hlasov: 38)
(3.96 %)Celkom hlasovalo: 960
Súvisiace články:
Vývoj náboženstiev vo svete (20.09.2019)
Ostrý protest proti českému klerikovi Dominikovi Dukovi (10.08.2019)
Kresťania pálili knihy ako kedysi nacisti (19.04.2019)
Pápež František uráža ateistov (18.04.2019)
Katolícky kňaz Marek Orko Vácha a jeho primitívne názory na ateistov (20.01.2019)
Hľadám vzdelaného ateistu (06.01.2019)
Zákerný blud od eštebáka proti pápežovi Františkovi (26.12.2018)
Pápež František bozká Zlaté teľa (25.12.2018)
Ateista Chmelár radí kresťanom ohľadom osláv narodenia Ježiša Krista (20.12.2018)
Kňazov čaká preťať ďalší gordický uzol (02.12.2018)
Klerici netúžia po poklade v nebi (06.11.2018)
Máte slovo s Michaelou Jílkovou (07.10.2018)
Vedec a nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Albert Einstein a jeho list židovskému filozofovi Erikovi Gutkindovi (04.10.2018)
Boh v predstave Jehovových svedkov (24.08.2018)
Pozor na trolla Egona (11.08.2018)
Zle vyšľachtený katolík mi venoval bulvárny článok (09.08.2018)
Klerik: „Nechceme počúvať rozprávky a mýty, chceme poznať pravdu…“ (08.07.2018)
Denník ateistu (18.06.2018)
Grygar by mal sám sebe udeliť anticenu Bludný balvan (02.04.2018)
Nevzdelaný biskup sa pýta z hlúposti (01.04.2018)
Ateizmus nie je pre mňa viera (15.01.2018)
Dlhoročný ateista sa už necíti byť kresťanom (13.09.2017)
Náboženskí homosexuáli sú masochisti (10.08.2017)
Diskusné fórum „Bez boha“ je nedostupné (27.07.2017)
KBS číta e-zine Humanisti.sk (26.06.2017)
Budú orgány činné v trestnom konaní kriminalizovať aj autora plagátu k filmu Únos? (25.02.2017)
Bude Američanov chrániť boh? (27.01.2017)
Michal Havran a Josif Stalin (20.01.2017)
Keď sa ateisti modlia (02.01.2017)
Humanizmus nie je náboženstvo (18.12.2016)
Korene náboženského zla (12.12.2016)
Poslankyňa NR SR Natália Grausová požiadala poslancov a poslankyne, aby sa pomodlili modlitbu Otčenáš (15.09.2016)
Ďalší význam slova veriť (05.09.2016)
Prevládajúci svetonázor je „tam a potom“ (26.08.2016)
Blud: ateisti veria v niečo, len to nevedia definovať (31.07.2016)
Nadkonfesijná Matica v područí katolíckej konfesie kotlebistov? (24.05.2016)
Rodika má dar od boha (21.05.2016)
Pravý kresťan? (19.05.2016)
Katolícka bohoslužba za ateistu? (14.05.2016)
Katolícke Slovensko? Nezmysel! (13.05.2016)
Zvrátený kresťanský kardinál Duka (11.04.2016)
Denník N je fašistický plátok (07.04.2016)
Agresívny Heretik (05.04.2016)
Eugen Korda je ukážkový typ ľudí, z akých vyrastajú nebezpeční teroristi (03.04.2016)
Kasarda má pomýlené názory o bohu, ktorého vyznáva (01.04.2016)
Pre nábožných: Chodíte sa spovedať? (05.03.2016)
Meno nerobí človeka (28.02.2016)
Matka Božia bola Rómka (14.02.2016)
Humanista Lemmy verzus Ježišov svedok Daniel (13.02.2016)
Je to hrôza. Keď sa to dnes deje moslimom, zajtra prídu na rad ateisti, alebo kto ďalší? (22.01.2016)
Dokedy sa chcete podriaďovať nacistom? (19.01.2016)
Ateista Sopóci sa hnevá, že kandiduje pastor (18.01.2016)
Petície za zákaz náboženstiev (16.01.2016)
Rebro alebo penis od Adama použil boh na stvorenie Evy? (01.01.2016)
Prijme Slovensko aj humanistických utečencov? (01.12.2015)
Prezident Václav Havel bol, alebo nebol ateista? (29.11.2015)
Prečo ateisti považujú kritikov satanistov za katolíkov? (21.11.2015)
Hrozí u kresťanov nárast bigotného fanatizmu? (15.11.2015)
Homo humanus verzus Homo religiosus (26.10.2015)
Zbraň s biblickým textom (04.09.2015)
Martin Jelen a jeho obsedantná predstava (19.08.2015)
Kňaz vyháňa diabla s vrtuľníkom (17.08.2015)
Ateistický bludár Kohout sa „umelecky“ predvádza (15.08.2015)
Hádanka (30.07.2015)
V ktorých krajinách sveta je ťažké byť humanistom? (29.07.2015)
Prezident FIFA Joseph Blatter verí iba v nebo (02.07.2015)
Michal Havran je teológ, ktorý zlyhal na celej čiare (27.05.2015)
Pácha zločiny boh? (22.05.2015)
Víťazstvo nad nacizmom nie je božím zázrakom (15.05.2015)
Ak zomrel boh-syn, zomrel zároveň aj boh-otec? (08.05.2015)
Nevzdelaný kňaz sa ešte nestretol s ateistom (06.05.2015)
Konformizmus nie je náboženstvo (25.04.2015)
Aj futbal nazývajú civilným náboženstvom? (24.04.2015)
Vatikánsky vodca blúzni, že spoločnosť ohrozuje ateizmus (21.04.2015)
Hanbíte sa za osvojenie myšlienok od druhých ľudí? (16.04.2015)
Boh má radšej pravoslávnych než katolíkov (12.04.2015)
Pravoslávna cirkev nie je dotovaná štátom? (09.04.2015)
Za vieru musí platiť! (07.04.2015)
Zožrali ho psy, a basta (06.04.2015)
Kresťania a Židia (06.04.2015)
Veria v jedného boha, len mu dávajú rôzne mená (04.04.2015)
Humanisti obvinení z vlastizrady? (28.03.2015)
Táraniny o posmrtnom živote (25.03.2015)
Wikipédia nemá chybu (13.03.2015)
Existujú ateisti, ktorí veria v nadprirodzené javy? (03.03.2015)
Vždy s bohom? (21.02.2015)
Sigmund Freud a Carl Gustav Jung o náboženstvách (16.02.2015)
Faux pas u Ateistov Českej republiky (07.02.2015)
Pápež František so satanistickým pozdravom? (17.01.2015)
ALE, ALE pán Hrubčo! (15.01.2015)
Názor kňaza: Život bez náboženskej ideológie ústi do zvieracieho spôsobu života (09.09.2014)
Porošenko je kresťan (30.05.2014)
Aby mal boh niečo spoločné s pravdou, musel by existovať (18.03.2014)
Antisemitizmus je chybný výraz (15.02.2014)
Pápež sa hlboko mýli! (15.09.2013)
Slabomyseľný boh (28.07.2013)
Z rozprávky do rozprávky (05.05.2013)
Nebojte sa byť iní! (30.04.2013)
Už v stredoveku boli humanisti (30.04.2013)
Humanista je non-supernaturalista (29.04.2013)
Citát od Richarda Dawkinsa či ľudová múdrosť? (14.04.2013)
Faux pas par excellence, svetský humanista (31.03.2013)
Rozdiel medzi humanizmom a ateizmom (30.03.2013)
Pápež Fero (29.03.2013)
Katolícky extrémizmus (28.03.2013)
Ateista, ktorý sa modlí (28.03.2013)
Ako to vidia humanisti (19.03.2013)
Humanisti a homosexuáli (24.02.2013)
Predstava jedného kňaza o ateistoch (23.02.2013)
Prečo si v Magnificate sedia na kábli (16.01.2013)
Keď svätí vraj oslovujú nielen kresťanov, ale aj iných (11.01.2013)
Keď bigotný fundamentalista má hokej v pojmoch (09.01.2013)
Slovensko potrebuje statočného, skúseného a nekresťanského prezidenta (09.01.2013)
Vatikán: Boh neexistuje, nie sú dôkazy (15.12.2012)
Humanisti ako slobodomurári (06.12.2012)
Pravým humanistom môže byť i bývalý pravý ateista (05.12.2012)
V „ateistickom“ Rusku je dominantný teizmus (05.12.2012)
Kruté obvinenie pre nevinné deti! (29.11.2012)
A vinník sa nájde! (21.11.2012)
Humanista nepotrebuje barličku ako kresťan (21.11.2012)
Kto je humanista? (15.11.2012)
Faux pas svetského humanistu (11.11.2012)
Humanizmus je nové rytierstvo (07.11.2012)
O mizantropovi (02.11.2012)
Nekultúrny ateizmus (29.10.2012)
Aké úlohy čakajú humanistov? (25.10.2012)
Kde sú slovenskí humanisti? (22.10.2012)
Humanista a bezbožník (19.10.2012)
Slnečný zázrak (15.10.2012)
Adam, Eva, rebro a tak? (07.10.2012)
Očami humanistu (05.10.2012)
Čas na zmenu! (29.09.2012)
Kresťan Bibliu číta (28.09.2012)
Poznáte meno Kainovej ženy? (17.09.2012)
Humanisti a veriaci (07.09.2012)
Humanizmus je prirodzený (12.08.2012)
Humanisti a filantropi (27.07.2012)
Humanistický svetonázor (24.06.2012)
O živote tu a teraz (08.06.2012)
Humanizmus a teizmus (19.06.2011)

Ján Parada, 13. 01. 2018 | Prečítané: 1433 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 12:17
 Re: Moje poznámky
08-08-20 * 09:55
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 09:39
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore