www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @881
Počítadlo


Spam poison

Konšpirácie ako nové náboženstvá

Manipulácia s verejnou mienkou chce suplovať náboženstvu

Používam slovo „manipulácia“ vo význame spracúvania vedomia ľudí, ich názorov, najmä masmédiami, ak pri šírení informácií ide o nečestné zaobchádzanie s informáciami alebo šírenie klamstiev.

Vadia mi rôzne názory, ktoré sú nepodložené serióznymi údajmi, pri ktorých je ťažké overiť si ich pravdivosť, a ktoré sa šíria ako mém. Čiže niekto si niečo vymyslí, a ostatní bezhlavo, bez rozmyslu, bez toho, aby si overili pravdivosť informácií, ich kopírujú, a hľadajú naivných ľudí, ktorí im naletia, ktorí im uveria, ktorí budú vymyslené správy považovať za pravdivé.

Kedysi slovo „konšpirácia“ malo význam pre sprisahanie. Konšpirácia bola tajne pripravovaná, organizovaná činnosť proti autorite, režimu a podobne. Konšpirácia mala aj význam vzbury. Alebo konšpirácia ako metóda a opatrenie ilegálneho boja, ktoré je nevyhnutné zachovávať v záujme utajenia.

Dnes pod slovom „konšpirácia“ sa viac rozumie nepodložený, nedokázaný názor, predpoklad alebo domnienka, ktorý je ľuďom predkladaný ako pravdivá informácia.

Dnešné konšpirácie sú „umením“ klamstiev. A konkurujú „umeniu“ klamať pri náboženstvách. Rovnako ako náboženskí tvorcovia niečo hlásajú, a ľudia (nábožní, veriaci) ich tvrdeniam veria, tak aj tvorcovia dnešných konšpirácií sa nesnažia nič dôkladne dokazovať, ale len predkladajú svoje tvrdenia, a očakávajú, že ľudia im budú veriť. Dnešné konšpirácie sú vzburou proti zdravému rozumu, vzburou proti pravde.

Aby sa pôvodný význam slova „konšpirácia“ zachoval, bolo by vhodné nejakým lepším slovom pomenovať tzv. „súčasné konšpirácie“. Nie sú náboženstvom, pretože nejde o boha. Nie sú ani supernaturalizmom, lebo nejde o nadprirodzené javy. „Súčasné konšpirácie“ sú mýty v expresívnom význame, ako výmysly podávané ako pravdy. Mne najviac vyhovuje nazývať tzv. „súčasné konšpirácie“ zámernými bludmi. Blud je mylný názor, omyl, pomýlený úsudok. Blud ako taký ešte nemusí byť zámerný. Zámerný vo význame úmyselný, cieľavedomý. Až tvorcovia „súčasných konšpirácií“ konajú so zámerom, cieľavedome.

V tomto sú si tvorcovia vymyslených správ veľmi podobní tvorcom náboženstiev, čiže mytológiám, ktorým dnes ešte niekto verí. Náboženstvá sú „živé“ mytológie, ak ich v súčasnosti niekto praktizuje vo významnej miere. „Mŕtve“ mytológie sú napríklad náboženské predstavy Sumerov, Egypťanov, Rimanov alebo Grékov. Lebo už asi ťažko dnes nájdeme niekoho, kto by veril v existenciu bohyne Afrodity alebo boha Marsa. Konšpirácie sú napríklad také novodobé „živé“ mytológie.

Našiel som stránku Otvor oči, ktoré sa chváli, že ponúka nezávislé, alternatívne a necenzurované spravodajstvo. Medzi viacerými majú v ponuke aj stránku Conspi.cz. Už názov naznačuje, že sa zaoberajú konšpiráciami. V rubrike Konšpirácie uverejnil „admin“ 23. júla 2016 článok Americký generálmajor prezrádza, čo sa naozaj nachádza na Marse.

V článku je fotografia, na ktorej je kozmonaut v skafandri, a v pozadí akási planéta, asi Mars (podľa kontextu článku). A pod fotografiou text:

„‚Už teraz je neskoro na to, aby sme objasnili túto tému. Máme svedectvá od dôveryhodných zdrojov – od zdrojov, ktoré majú najlepšie predpoklady k tomu, aby vedeli najlepšie – o fascinujúcom fenoméne, ktorého pôvod je dosiaľ neznámy.‘ (Na snímke vľavo John Podesta s prezidentom Obamom.)

Tento výrok uviedol John Podesta, vedúci personálu Billa Clintona, kancelár Baracka Obamu. Je to veľmi odvážny výrok, pretože je pravdivý. Máme svedectvá od stoviek spoľahlivých zdrojov z oblasti politiky, armády, tajných služieb, ktoré dosvedčujú existenciu UFO a mimozemského fenoménu.“

Vtip spočíva v tom, že článok prevzali z AC24.cz. A tam sa naozaj nachádza fotografia, na ktorej je Podesta s Obamom.

To je tak, keď niekto bezhlavo kopíruje články, a nerozmýšľa, keď pritom mení fotografie.

Článok na AC24.cz je prevzatý zo zdroja CE.com. Článok United States Major General Blows The Whistle On What They Really Found On Mars (Generálmajor Spojených štátov amerických odhalil, čo v skutočnosti našli na Marse) uverejnil Arjun Walia 23. septembra 2015.

V článku sú zaujímavé vety, ktoré sú až veľmi nápadné vetám z náboženskej oblasti.

„‚Už teraz je neskoro na to, aby sme objasnili túto tému. Máme svedectvá od dôveryhodných zdrojov – od zdrojov, ktoré majú najlepšie predpoklady k tomu, aby vedeli najlepšie – o fascinujúcom fenoméne, ktorého pôvod je dosiaľ neznámy.‘ (Na snímke vľavo John Podesta s prezidentom Obamom.)

Tento výrok uviedol John Podesta, vedúci personálu Billa Clintona, kancelár Baracka Obamu. Je to veľmi odvážny výrok, pretože je pravdivý. Máme svedectvá od stoviek spoľahlivých zdrojov z oblasti politiky, armády, tajných služieb, ktoré dosvedčujú existenciu UFO a mimozemského fenoménu.

Keď si dáte dva a dva dohromady, môže vám byť jasné, že:

‚Existuje nespochybniteľný dôkaz, že sme kontaktovaní civilizáciami už po dlhú dobu.‘ – Dr. Brian O'Leary, bývalý kozmonaut NASA a profesor fyziky z Princetonu.Tu je uvedené, čo vyhlasuje generál Stubblebine k Marsu. Možno vďaka informáciám od rozviedky z programu Diaľkového pozorovania (Remote Viewing Program)?

‚Na povrchu Marsu sú objekty. Poviem vám, že pod povrchom Marsu sú objekty, ktoré nemohli byť zaznamenané kamerami, ktoré boli na Marse v roku 1976. Tiež vám poviem, že na povrchu Marsu a pod povrchom Marsu sú stroje, na ktoré sa môžete pozrieť, zistiť detaily… je vidieť, čím sú, kde sú, kým sú a ďalšie detaily o nich.‘ (Dolan, Richard. UFOs And The National Security State: New York: Richard Dolan Press (UFO a národná bezpečnosť štátu.)“

Na stránke CE.com je v článku United States Major General Blows The Whistle On What They Really Found On Mars (Generálmajor Spojených štátov amerických odhalil, čo v skutočnosti našli na Marse) v anglickom jazyku napísané:

„‚The time to pull the curtain back on this subject is long overdue. We have statements from the most credible sources – those in a position to know – about a fascinating phenomenon, the nature of which is yet to be determined.

The statement above comes from John Podesta (you can find the source for this quote, and more from Podesta on UFOs in this article), Chief of Staff for Bill Clinton and Counsellor to Barack Obama. It's a powerful statement, because it's true. We now have witness testimony from hundreds upon hundreds of high ranking, very credible people from within politics and government, military, and intelligence agencies saying that the UFO and extraterrestrial phenomenon is indeed real and deserves serious attention.

To view some of these statements from just a few of these ‚credible‘ people, you can click here.

We also have official, declassified documentation to back up these statements, you can view some of those here.

If you put two and two together, it's clear that:

There is abundant evidence that we are being contacted, that civilizations have been contacting us for a very long time.‘ – Dr. Brian O'Leary, Former NASA astronaut and Princeton Physics Professor (source).Here's what General Stubblebine had to say about Mars, perhaps thanks to some intel from the Remote Viewing Program?

There are structures on the surface of Mars. I will tell you for the record that there are structures underneath the surface of Mars that cannot be seen by the Voyager cameras that went by in 1976. I will also tell you that there are machines on the surface of Mars and there are machines under the surface of Mars that you can look at, you can find out in detail, you can see what they are, where they are, who they are and a lot of detail about them.‘ (Dolan, Richard. UFOs And The National Security State: New York: Richard Dolan Press), (source 2.)“

V preklade:

„‚Čas na zatiahnutie opony pred touto témou už dávno vypršal. Máme vyhlásenia z najdôveryhodnejších zdrojov – tých, ktoré sú v pozícii, že vedia o fascinujúcom fenoméne, ktorého podstatu je ešte potrebné určiť.

Vyhlásenie uvedené vyššie vyslovil John Podesta (zdroj pre tento citát ako aj ďalšie informácie o UFO od Podestu môžete nájsť v tomto článku), ktorý bol náčelníkom štábu Billa Clintona a poradca Barackovi Obamovi. Je to silné vyhlásenie, pretože je to pravda. V súčasnej dobe máme svedecké výpovede od stoviek a stoviek vysoko postavených a veľmi dôveryhodných ľudí z politiky, vlády, armády a spravodajských agentúr, ktorí hovoria, že UFO a mimozemské javy sú naozaj reálne a zasluhujú si serióznu pozornosť.

Ak chcete zobraziť niektoré z týchto vyhlásení práve od niektorých týchto ‚dôveryhodných‘ ľudí, kliknite tu.

Máme tiež oficiálne, odtajnené dokumenty, ktoré dokladujú tieto vyhlásenia, niektoré z nich si môžete prezrieť tu.

Pokiaľ si dáte dve a dve dohromady, je jasné, že:

Existuje veľké množstvo dôkazov, že sme kontaktovaní, že civilizácie nás kontaktovali už veľmi dlhú dobu,‘ hovorí Dr. Brian O'Leary, bývalý kozmonaut NASA a profesor fyziky na univerzite v Princetone (zdroj).Tu je to vyjadrenie generála Stubblebina, v ktorom musel povedať o Marse, žeby možno aj vďaka niektorým informáciám od rozviedky v rámci Programu vzdialeného pozorovania (Remote Viewing Program)?

Existujú zariadenia na povrchu Marsu. Poviem vám pre záznam, že pod povrchom Marsu existujú zariadenia, ktoré nemôžu byť videné kamerami Voyageru, ktoré ich míňali v roku 1976. Tiež vám poviem, že na povrchu Marsu sú stroje a stroje sú takisto pod povrchom Marsu, na ktoré sa môžete pozrieť, môžete zistiť detaily, môžete vidieť, čo sú, kde sú, kto sú a veľa detailov o nich.‘ (Dolan, Richard. UFOs And The National Security State: New York: Richard Dolan Press), (2. zdroj.)“

Arjun Walia v článku odkazuje pri citácii Johna Podestu na vlastný článok Councillor To Barack Obama Tweets Biggest Regret Of 2014: UFO Documents Will Remain Classified (Poradca Baracka Obamu tweetoval Najväčšie oľutovania roku 2014: UFO Dokumenty zostanú zaradené medzi utajené), ktorý uverejnil 16. februára 2015.

„‚I'm skeptical about many things, including the notion that government always knows best, and that the people can't be trusted with the truth. The time to pull the curtain back on this subject is long overdue. We have statements from the most credible sources – those in a position to know – about a fascinating phenomenon, the nature of which is yet to be determined.‘ – John Podesta (taken from Leslie Kean's 2010 New York Times bestseller, ‚UFOs: Generals, Pilots, And Government Officials Go On The Record‘, where Podesta wrote the forward).“

V preklade:

Som skeptický, čo sa týka mnohých vecí, vrátane predstavy, že vláda vie pravdu vždy najlepšie, a že ľudia jej nemôžu veriť. Čas na zatiahnutie opony pred touto témou už dávno vypršal. Máme vyhlásenia z najdôveryhodnejších zdrojov – tých, ktoré sú v pozícii, že vedia o fascinujúcom fenoméne, ktorého podstatu je ešte potrebné určiť. – John Podesta (prevzaté z New York Times bestselleru autorky Leslie Keanovej v roku 2010, ‚UFO: generáli, piloti a vládni úradníci budú zverejnení‘, v ktorom Podesta napísal predhovor).“

Na tom, čo povedal John Podesta, nie je nič mimoriadne, aby bol z toho dôvod namýšľať si, že potvrdzuje existenciu UFO alebo mimozemských bytostí. Veď fascinujúci fenomén môže byť nevšedný úkaz, úchvatný prírodný jav.

Na stránke The best UFO evidence sa nachádza citovaná veta, ktorú mal vysloviť Brian O'Leary, mierne inak (namiesto slova „contacting“ je slovo „visiting“):

„‚There is abundant evidence that we are being contacted, that civilizations have been visiting us for a very long time.‘
– Dr. Brian O'Leary (video).“

V preklade:

„Existuje množstvo dôkazov, že sme kontaktovaní, že civilizácie nás navštevujú už veľmi dlhú dobu.“

V tomto videu sú takéto anglické titulky:

„There is abundant evidence that we are being contacted that civilizations have been visiting us for a very long time that their appearance is bizarre from any kind of traditional materialistic western point of view that these visitors use the technologies of consciousness they use toroid say use call rotating magnetic disks for their propulsion systems that seems to be a common denominator I love the UFO phenomenon and how they can work manipulate time and space locally so that they can have their own anti-gravity propulsion and their own field have energy that's isolated gravitational field electro gravitational field that's different.“

V článku na AC24.cz je záznam na YouTube z iného zdroja: UFOs – Brian O'Leary. V tomto videu sú takéto anglické titulky:

„There is abundant evidence that we are being contacted that civilizations have been visiting us for a very long time that their appearance is bizarre from any kind of traditional materialistic Western point of view that these visitors use the technologies of consciousness they use toroid they use co rotating magnetic disks for their propulsion systems that seems to be a common denominator of the UFO phenomenon and how they can work manipulate time and space locally so that they can have their own anti-gravity propulsion and their own field of energy that's isolated gravitational field electro gravitational field that's different.“

V anglických prepisoch, čiže v titulkách, ktoré sú vložené do videí, sú drobné odchýlky. Ale môže ísť o významový rozdiel.

• they use toroid say use call rotating magnetic disks
• they use toroid they use co rotating magnetic disks

• common denominator I love the UFO phenomenon
• common denominator of the UFO phenomenon

Brian O'Leary vyslovil: „they use toroid they use co-rotating magnetic disks“ a „common denominator of the UFO phenomenon“.

Brian O'Leary v tom videu hovorí:

„Existuje množstvo dôkazov, že sme kontaktovaní, že civilizácie nás navštevujú už veľmi dlhú dobu, že ich vzhľad je bizarný v porovnaní s akýmkoľvek tradičným materialistickým uhlom pohľadu západného sveta, že títo návštevníci využívajú technológie vedomia, ktoré využívajú toroid, používajú súbežne rotujúce magnetické disky pre svoje pohonné systémy, ktoré sa zdajú byť spoločným menovateľom pre fenomén UFO, a ako dokážu lokálne narábať, manipulovať s časom a priestorom, aby mohli mať svoj vlastný anti-gravitačný pohon a vlastné energetické pole, je to izolované gravitačné pole, elektro-gravitačné pole, ktoré je odlišné.“

Brian O'Leary hovorí o UFO (zvukový záznam, 50 s):

V spomínanom článku zdôrazňujú, že Dr. Brian O'Leary je bývalý kozmonaut NASA a profesor fyziky z Princetonu.

Bol členom šiestej skupiny kozmonautov, ktorých vybrala NASA v auguste 1967 do programu Apollo Applications Program. Tento program bol nakoniec zrušený. Čiže presnejšie, Brian O'Leary bol len ako keby kandidátom na kozmonauta, pretože nikdy neletel do vesmíru. Tiež hovoriť o ňom, že bol „profesor fyziky z Princetonu“ je nepresné. Na Princetonskej univerzite bol výskumným pracovníkom a docentom vo fyzike (research staff and lecturer in physics). Na Štátnej univerzite v San Franciscu bol docentom (associate professor of astronomy and interdisciplinary science). Na právnickej fakulte na Kalifornskej univerzite bol hosťujúcim docentom (visiting associate professor). Na súkromnej vysokej škole Hampshire College bol asistentom profesora (assistant professor of astronomy and science policy assessment). A na Kalifornskej štátnej univerzite bol hosťujúcim docentom (visiting lecturer in physics). Profesorom bol od roku 2003 na fakulte pre transformačnú psychológiu na Univerzite pre filozofický výskum v Los Angeles v USA (Masters Degree Program in Transformational Psychology, University of Philosophical Research, Los Angeles, California). Ale beriem na vedomie, že napísali o ňom, že bol profesorom, lebo na jeho stránke je v španielčine napísané:

„Brian O’Leary, Ph.D., 68 años, autor, profesor con categoría mundial, y activista, fue astronauta de la NASA durante el programa Apolo y fue profesor de las facultades de Cornell, Princeton, Hampshire College y Berkeley en astronomía, ciencias emergentes y evaluación de políticas científicas.“

No, nie je to až tak dôležité. Dôležitejšie je to, že takzvané „alternatívne médiá“ tvrdia, že generál Stubblebine „prezrádza, čo sa naozaj nachádza na Marse“. Vážne? Akosi neviem z ich článkov vyčítať nejaký dôkaz. Odvolávajú sa totiž na Richarda Dolana. A „alternatívne médiá“ tvrdia, že niečo také Richard Dolan povedal o generálovi Stubblebinovi (že ho niekde citoval). Ako zdroj uvádzajú na webovom odkaze www.richard­dolan­press.com/#!ufos-and-the-national-security-state/­zoom/­mainPage/image1vq5 knihu UFOs and the National Security State The Cover-Up Exposed, 1973-1991 by Richard M. Dolan. Ako druhý zdroj uvádzajú odkaz na článok „The Men Who Stare At Goats“ Animal Trainer: „CGI is in every movie now.“ („Muži, čo čumia na kozy“; Tréner zvierat: „CGI je teraz v každom filme.“ Poznámka: CGI – Computer-generated imagery – počítačovo generované obrazy). Autorkou článku je Michelle Kungová. V článku sa nespomína ani Dolan, ani Stubblebine. Neviem, prečo pri citácií od generála Stubblebina odkazujú na tento článok.

V knihe od Dolana sa mi podarilo nájsť len krátku zmienku o generálovi Stubblebinovi:

„What is beyond dispute is that by 1975, the U.S. remote viewing program was bumping into UFO-ET phenomena. Moreover, belief in an extraterrestrial presence became widespread among people involved in remote viewing. Major General Albert Stubblebine, who for years managed the Star Gate program, said ‚I will tell you for the record that there are structures underneath the surface of Mars… I will also tell you that there are machines under the surface of Mars that you can look at.‘“

V preklade:

„Čo je nesporné, že v roku 1975, americký program vzdialeného pozorovania narážal na UFO-ET javy. Okrem toho, viera v prítomnosť mimozemšťanov sa stala rozšírená medzi ľuďmi zapojenými do programu vzdialeného pozorovania. Generálmajor Albert Stubblebine, ktorý riadil program Star Gate po dlhé roky, sa vyjadril: ‚Poviem vám pre záznam, že pod povrchom Marsu existujú zariadenia… Taktiež vám poviem, že pod povrchom Marsu existujú stroje, na ktoré sa môžete pozrieť.‘“

No, nič svetoborné nepovedal. Zaujímavé je, že v knihe nie je celý citát. Je tam: „…are structures underneath the surface of Mars… I will also tell…“. Pričom citované slová od generála Stubblebina sú takto:

„There are structures on the surface of Mars. I will tell you for the record that there are structures underneath the surface of Mars that cannot be seen by the Voyager cameras that went by in 1976. I will also tell you that there are machines on the surface of Mars and there are machines under the surface of Mars that you can look at, you can find out in detail, you can see what they are, where they are, who they are and a lot of detail about them.“

V preklade:

„Existujú zariadenia na povrchu Marsu. Poviem vám pre záznam, že pod povrchom Marsu existujú zariadenia, ktoré nemôžu byť videné kamerami Voyageru, ktoré ich míňali v roku 1976. Tiež vám poviem, že na povrchu Marsu sú stroje a stroje sú takisto pod povrchom Marsu, na ktoré sa môžete pozrieť, môžete zistiť detaily, môžete vidieť, čo sú, kde sú, kto sú a veľa detailov o nich.“

Zvýraznil som, čo vidím napísané v knihe od Dolana. Čiže, odvolávajú sa na Dolana, ale Dolan to má inakšie v knihe napísané. Neviem, ale ani toto nie je dôvod na tvrdenie, že „americký generálmajor prezrádza, čo sa naozaj nachádza na Marse“. Takzvaní alternatívni „novinári“ varia z vody.

Je veľmi pohodlné vymyslieť bombastický nadpis článku: „Americký generálmajor prezrádza, čo sa naozaj nachádza na Marse.“ Ale obsahovo je článok prázdny, obsahuje len bezvýznamné vety, ktoré nič o „existencii UFO a mimozemských bytostiach na Marse“ nedokazujú.

Archív:

Otvor oči (Open your eyes)Otvor oči (Conspi.cz)Conspi.cz: Americký generálmajor prozrazuje…AC24.cz: Americký generálmajor prozrazuje, co se doopravdy…Arjun Walia: United States Major General Blows The Whistle…THRIVE Movement: UFO's – Brian O'Leary (YouTube)
James Schlitter: NASA Astronaut Blows Whistle On UFOs…Richard Dolan: UFOs And The National Security StateArjun Walia: Councillor To Barack Obama Tweets Biggest…Arjun Walia: NASA Brings Scientists A Theologians Together…Arjun Walia: This is What Happens When a „UFO“ is Tracked…Michelle Kung: „The Men Who Stare At Goats“ Animal Trainer…The best UFO evidence
Apollo Applications ProgramPrinceton UniversityDr. Brian O'LearyDr. Brian O'Leary (Montesuenos, Fundadores)
University of Philosophical ResearchDolan: UFOs And The National Security State (úryvok)

Pod čiarou

Dodatok (20. 9. 2016):

Teraz som zistil, že už opravili anglické titulky v spomínaných videách.

CarabinaHD uverejnil video 11. 7. 2015 s názvom Nasa's Brian O'Leary on UFOs – sub ita. V anglických titulkách má napísané:

„…they use toroid they say coal rotating magnetic disks…“
„…common denominator love the UFO phenomenon…“

27. 10. 2015 uverejnil(a) Wyspa444 to isté video s názvom Były astronauta NASA Brian O'Leary mówi o UFO [PL]. V anglických titulkách má napísané:

„…they use toroid they use code rotating magnetic disks…“

Našiel som asi najdlhší zápis anglických tituliek vo videu NASA Astronauts Declare Existence of Alien – UFO Phenomenon, ktoré na YouTube vložil 16. 1. 2016 South Berkshire Research Institute.

„There is abundant evidence that we are being contacted that civilizations have been visiting us for a very long time that their appearance is bizarre from any kind of traditional materialistic Western point of view that these visitors use the technologies of consciousness they use toroid they use co-rotating magnetic disks for their propulsion systems that seems to be a common denominator of the UFO phenomenon and how they can work manipulate time and space locally so that they can have their own anti-gravity propulsion and their own field of energy that's isolated gravitational field electro gravitational field that's different the right stuff but there's another side Cooper's lifetime aviation one that for years you would only discuss with close friends until now involved his personal encounters with UFOs for him and began in 1951 more flying in Europe for the US Air Force their cooper and other pilots witnessed an incident that has never been officially explained a vast Armada of UFOs flying in formation at extremely high altitudes recently landed gasket spoke with Gordon Cooper in this exclusive interview Colonel Cooper spoke for the first time on television about his encounters with UFOs I've read about this incident you had 1951 and you said you saw literally hundreds of unidentifiable flying objects yes they were flying quite high how I we couldn't tell because we couldn't get anywhere near their house and that they were either very large craft way of our smaller craft still a little well about we get a name for a day-and-a-half all of this happened but no one wanted to talk about it well we sent a report forward on it and and and the finally came back months later was they were probably high-flying seed pod which didn't sound very logical there are always a lot of excuses is always happen but the weather balloons I've heard that one before in 1951 you couldn't even get close to the things that were flying overhead you or anyone else that was funny were faster iron six years later Cooper again encountered a UFO this one definitely was not a weather balloon while supervising flight testing and edwards air force base his military camera crew actually filmed unidentified saucer-shaped object landing near the site as they were sitting there filming a little softer came from is a little saucer it was a saucer came flying over their heads put down three the landing gear and landed right on the dry lake bad and they picked up their cameras and start over tarded filming as they went and when they got in fairly close to it lifted up but the gear back in the wheel well tipped up and took off at a great rate of speed and so they brought the came into my office and told me what happened i sent him over to develop the film and then had to go through the all the proper regulations are reporting this and and we wound up having to send the film forward to Washington in the face that airplane and I don't know what anyone's ever seen its and now the vehicle that you just described how similar was it to the very first study that you had back in 1951 quite sounds about basically the same plan form vehicle they were double saucer and taking their but if you're going to be going in and out of atmospheres like Earth or other place in my hand you certainly need a little more aerodynamic type of vehicle and the saucer it has a capability of going through the air tremendous rate speed and handling the bow and trailing way without making chokwe so i can be very silent while traveling they write to speed through the atmosphere but sightings of ufos weren't limited to the military Cooper has commercial airline college have also seen UFOs as friend of mine who's a captain on major airline at night is flying along notice this suddenly a big blow came off his left playing he like that this big software sitting right off their wing and so he turned slide 4 and then moved away turn back and move back in position turned his co-pilots and do you see what I say and he said honey yeah I do and it trailed along with them for quite a period of time and tipped up climb very steeply away was on Jim McDivitt Gemini 7 mission where they saw this glint of something metallic off in the distance and he reported and nobody had listed on the ground so he tried getting a picture of it but this unfortunate was blending off of sprite all you got it just a glint there was no detail on what he was never any any further siding on years later Cooper approached the united nations with a proposal for a committee that would explore the UFO phenomenon right now tell me about the letter to the UN the letter the UN was a in conjunction with the meeting that I had with that Kurt Waldheim and the Security Council of the end to try to encourage the UN to establish a committee to start comparing notes and data and information and to really look into all this from a unbiased neutral point of view is a quote from from your letter i believe that these extraterrestrial vehicles and their crews are visiting this planet from other planets and are obviously a little more advanced than we are here on earth and everything that's exactly why governments have been trying to keep this information private because of that obvious advancement very possible beyond and we have about that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest but by a banner of freedom but why some say the boom I choose this as our goal and they may we'll ask why climb the highest mountain 5 35 years ago by the Atlantic why does Rice play Texas we choose to go to the moon we choose to go to the move we choose to go to the moon in this decade and do the other thing not because they are easy but because they are hard because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills because that challenge is one that were willing to accept one we are unwilling to postpone and one we intend to win I fully believe that we are not alone and have for many many years even though but at the time i went to the moon that was the conventional wisdom both in science and theology that we were alone in the universe we're just barely out of the trees even though we think we rather sophisticated but i do like to tell the story that my great-grandparents came across from southern United States to the west after our civil war and I went to the moon yes less than hundred years later they came across in covered wagons so from covered wagons to go into the moon and less than a hundred years in our lifetime is a rather significant event that tells us how primitive we have been until the modern era and we're still prefer the primitive because of my openness to these things i did have many of the old-timers in the military and in the intelligence community over the years wanting to get it off their chest before they passed away allowed me to interview them and talk to them about it and so my ideas became fairly well solidified in fact we've been visited we have to remember that right after World War 2 the army air force was separated and became the our became the Air Force a separate branch of service and that the offer OSS which is the Office of Special Services was disbanded and eventually became the CIA so that here was a major military organization and a major intelligence organization totally in disarray new founded didn't know what they were doing after World War Two and not really reorganize yet and as a result of that the president to treatment at that time and convened a very high-level committee to examine the alien or UFO phenomenon they did come to the conclusion that it was alien and the military and rightly came to the conclusion if this if they're hostile there's nothing we can do about it therefore their choice was to design and to hush it up and create a the National Security Act of nineteen forties 47 which validated that deception and covers up and allowed the group to go underground as it were and we've been living with that map for 50 years is really the beginning of the whole cover-up of it the entire denial of this for…“

Vero Verius uverejnil 25. 3. 2016 v čudnej úprave video We know UFOs are real… s titulkami:

„…they use toroid they use coal rotating magnetic disks…“

Carl Thomas uverejnil 31. 8. 2016 video s názvom UFOs – Brian O'Leary. A on má v anglických titulkách napísané:

„…they use toroid they use coal rotating magnetic disks…“

Archív:

Carl Thomas: UFOs – Brian O'Leary (YouTube)Wyspa444: Były astronauta NASA Brian O'Leary mówi o UFO [PL]THRIVE Movement: UFOs – Brian O'Leary (titulky)James Schlitter: NASA Astronaut Blows Whistle… (titulky)CarabinaHD: Nasa's Brian O'Leary on UFOs – sub ita (1)CarabinaHD: Nasa's Brian O'Leary on UFOs – sub ita (2)
South Berkshire Research Institute: NASA Astronauts Declare…Vero Verius: We know UFOs are real… (YouTube)

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Ján ParadaJán Parada
laik s celoživotným vzdelávaním
Čerpané z:
vlastný zdroj

Veríte konšpiračným teóriám?

Áno, pravdu píšu len alternatívne masmédiá (Počet hlasov: 3)
(2.65 %)

Áno, ale tie teórie nie sú konšpirácie, ale pravdivé informácie (Počet hlasov: 12)
(10.62 %)

Nie, ide o výmysly, klamstvá, polopravdy (Počet hlasov: 96)
(84.96 %)

Neviem, čomu mám veriť, možno je všetko inak (Počet hlasov: 2)
(1.77 %)

Chcem tomu veriť, ale hanbím sa to priznať verejne, obávam sa zosmiešňovania (Počet hlasov: 0)
(0.00 %)Celkom hlasovalo: 113
Súvisiace články:
Fašisti bez hanby šíria klamstvá (21.08.2020)
Súdruh Blaha opäť trepe svoje bludy (09.06.2020)
Slovenskom sa šíri nebezpečný fašistický vírus mysle (26.05.2020)
Štefan Harabin – národný konšpirátor (09.04.2020)
Zamyslenie nad jedným falošným listom (29.03.2020)
Pravda šíri klamstvo (29.03.2020)
Nábožný joker s prezývkou „politolog“ šíri hoax (28.03.2020)
Ako sa komunista postupne mení na fašistu (17.03.2020)
Politik za SMER – sociálna demokracia Ľuboš Blaha šíri klamstvo (27.02.2020)
Komunista s prezývkou Kasafran opäť šíri klamstvo (10.02.2020)
Komunista František Kasanický šíri hoax o EÚ (20.07.2019)
Zarábaj 7 999 eur denne (19.07.2019)
Komunistovi unikla drobnosť pri šírení propagandy (28.07.2018)
Keď tzv. alternatívne spravodajstvo poškodzuje zdravý úsudok (22.03.2018)
Komunista šíri fašistickú konšpiráciu (02.03.2018)
Koniec sveta v roku 2018 nebude (19.01.2018)
Twain alebo Voltaire? (14.01.2018)
Verejná výzva pre humanistov z NIFMV (07.01.2018)
Eduard Chmelár a Martin Luther (01.11.2017)
Spamer admin@postarpat.sk klame, že e-mail info@humanisti.sk bol získaný z ich webových stránok (19.08.2017)
Na stránke ZEM A VEK je klamstvo (28.07.2017)
Stanovisko Parazitologického ústavu SAV v Košiciach k internetovému príspevku „Ústa nie sú zdroj zápachu z úst“ (13.07.2017)
Komediant Schutz (23.05.2017)
Hlavnespravy.sk naleteli na klamstvo (15.05.2017)
Antifašista Eduard Chmelár použil koláž, na ktorej je Angela Merkelová v póze s „hitlerovským pozdravom“ (05.02.2017)
Roman Bednár o Ježišovej sexualite (23.11.2016)
Keď Bednárovi hrabe v bedni (13.11.2016)
Hlavným dôvodom Kiskovej výhry bol zlý protikandidát, tvrdí Blaha (12.11.2016)
Prešľap v denníku SME (22.10.2016)
Ukážka demagógie v alternatívnych novinách (25.09.2016)
Klamstvo o Turecku (09.09.2016)
Kresťania šíria klamstvo o Jobsovi (05.08.2016)
Konšpiračné bludy: Bill Clinton je syn Winthropa Rockefellera a Mark Zuckerberg je vnuk Davida Rockefellera (29.07.2016)
666, šestky, šestkári, svetovláda a poblúznený rojčivý skeptik (27.07.2016)
Klamstvo o Winstonovi Churchillovi (17.07.2016)
Ižip naletel na lži (01.07.2016)
Humanista Kasafran naletel na nechutný žart (04.05.2016)
Hlúpa provokácia proti moslimom (02.01.2016)
Portál Pluska.sk sa snaží vydesiť svojich čitateľov: Nepravdivé slová o pápežovi (13.12.2015)
Falošný výrok, ktorý nevyslovil prezident ČR Miloš Zeman (20.10.2015)
O pristátí na Mesiaci (22.07.2015)
Novinári šíria aj nepravdivé správy (22.07.2015)
Humanisti naleteli na vtip (18.07.2015)
Keď kňaz hovorí o pravde… (30.06.2015)
Hoax Voltaire (28.04.2015)
Ďalšia falošná správa z Donecka (22.03.2015)
Klamstvo v Pravde (17.03.2015)
Falošnú výzvu od Putina šíri aj hovorca Charty 2015 (15.03.2015)
Ide o snahu poškodiť predsedu ukrajinskej vlády Arsenija Petrovyča Jaceňuka? (08.03.2015)
Pozor na falošný otvorený list od Vladimira Putina (06.03.2015)
Hoax o trvanlivosti trvanlivého mlieka (18.10.2014)
Pozor na falošné informácie ohľadom Sociálnej poisťovne (17.10.2014)
Overujte si informácie, ktoré sa šíria internetom (06.10.2014)

Ján Parada, 18. 09. 2016 | Prečítané: 2050 | Rubrika: Polemika o…

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (701 hl.)
 
Viac áno, ako nie (179 hl.)
 
Viac nie, ako áno (166 hl.)
 
Rozhodne nie (175 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1221
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Pokrytectvo
18-09-20 * 15:59
 Re: Trump sa správa ako Hitler
15-09-20 * 10:00
 Ktorí?
15-09-20 * 09:33
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore