www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @411
Počítadlo


Spam poison

PAVOL JANÍK šíri dobré meno slovenskej poézie

Virtuóz slovenskej literatúry Pavol Janík je vyslancom našej kultúry v celosvetovom meradle

Pavol JaníkNikto nie je doma prorokom, čo potvrdzuje aj fakt, že pozornosti kultúrnych a diplomatických inštitúcií Slovenskej republiky zväčša uniká, v akej neprehliadnuteľnej miere a najmä v akej nespornej umeleckej kvalite Pavol Janík predstavuje slovenskú literatúru a osobitne poéziu v mnohých krajinách.

Len počas uplynulých mesiacov vyšiel vo Veľkej Británii reprezentatívny výber z jeho básnickej tvorby A Dictionary of Foreign Dreams (Slovník cudzích snov), o čom informovali aj niektoré slovenské médiá, jeho verše a osobnostné profily však nedávno publikovali aj v kolekcii PEN INTERNATIONAL – Diversity (Rozmanitosť), v Spojených štátoch amerických, v Indii a v Izraeli.

Vnímatelia lyriky, ktorí všade predstavujú intelektuálnu, a teda aj mienkotvornú elitu spoločnosti, tak môžu spoznať nielen trvalé estetické hodnoty diel Pavla Janíka, ale majú i príležitosť zoznámiť sa s kompetentným hodnotením doterajšieho autorovho kreatívneho vývoja, pretože súčasťou jednotlivých prezentácií sú sprievodné texty – od základných profesionálnych údajov až po rozsah a obsah zodpovedajúci štúdii venovanej podstatným atribútom autorovej tvorby a jej usúvzťažneniu v kľúčových súvislostiach:

Mgr. art. Pavol Janík, PhD., (magister artis et philosophiae doctor) sa narodil v roku 1956 v Bratislave, kde absolvoval štúdium filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU). Pracoval na ministerstve kultúry (1983 – 1987), v médiách a v reklame. Bol predsedom Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007), tajomníkom SSS (1998 – 2003, 2007 – 2013) a šéfredakto­rom časopisu SSS Literárny týždenník (2010 – 2013). Za literárnu a reklamnú tvorbu získal viacero ocenení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Virtuóz slovenskej literatúry Pavol Janík je básnik, dramatik, prozaik, prekladateľ, publicista a reklamný tvorca. Ťažisko jeho tvorivej činnosti spočíva v poézii. Už svojím knižným debutom pred desaťročiami upútal pozornosť vrcholných autorít slovenského literárneho života. Predstavil sa ako básnik civilného tónu a spontánneho básnického výrazu, ktorému nechýba schopnosť irónie a sebairónie. Táto poetika sa stala typickou pre celú jeho tvorbu, ktorá popri kritickom charaktere nadobudla aj humorný až groteskný rozmer. Jeho výraz sa stáva strohým až aforistickým. Preto je celkom zákonité, že do sféry literárnych záujmov Pavla Janíka sa dostali aj aforizmy založené na myšlienkovom a významovom posune v rámci jazykovej hry. Postupne vo svojej tvorbe nastoľuje veľmi znepokojujúce otázky a závažné problémy ďalšieho vývinu ľudstva, pričom sa tematicky a štýlovo rozširuje. Literárni experti konštatujú Janíkovu básnickú virtuozitu a jeho príbuznosť s tvorbou Miroslava Válka, pričom podľa názoru ruskej poetky, prekladateľky a literárnej vedkyne Natálie Švedovovej je Válek hlbší a Janík vynaliezavejší. Z inojazyčnej poézie prebásnil niekoľko knižných výberov. Je aj autorom dramatických diel s prvkami poetiky absurdného divadla. Literárnu tvorbu Pavla Janíka okrem Slovenska publikovali v rozličných formách a v rozličnom rozsahu aj v Albánsku, Bielorusku, Bulharsku, Českej republike, Francúzsku, Chorvátsku, Indii, Izraeli, Jordánsku, Južnej Kórei, Kanade, Macedónsku, Maďarsku, Rumunsku, Ruskej federácii, Srbsku, Spojených štátoch amerických, na Ukrajine a vo Veľkej Británii.

Som presvedčený, že pre našich čitateľov je dozaista podnetné i zaujímavé sprístupnenie publikovaných faktov, názorov a postrehov, ktoré nielen výstižne charakterizujú viacrozmerného literárneho tvorcu, ale jeho prostredníctvom umožňujú reflektovať Slovensko ako vyspelú kultúrnu krajinu.

Pod čiarou

Básne (preložené do šiestich jazykov) v medzinárodnom literárnom časopise Levure littéraire (November 2011) vydávanom v Paríži:

Pavol Janík: Báseň (do angličtiny preložil James Sutherland Smith) v kanadskom literárnom časopise Ascent Aspirations Magazine (Október 2013): PAVOL JANÍK – báseň ako poetické video.

Family Study, Pen Dialogue (1981)

Niekoľko ďalších odkazov:

USA (28. február 2014):
Every Day Poems

Spojené kráľovstvo (Február 2014):
The Penniless Press on-line

DIVERSITY – Collection of PEN INTERNATIONAL (Február 2014):
Diversity website: consisting of a multilingual collection of poetry, fiction and essays of PEN International (v archíve, prvá časť stránky)
Diversity website: consisting of a multilingual collection of poetry, fiction and essays of PEN International (v archíve, druhá časť stránky)

India (22. marec 2014):
The Indian Review – Someone Like a God
The Indian Review – A Dictionary of Foreign Dreams
The Indian Review – Hurrah, It Burns!

Izrael (Apríl 2014):
Cyclamens and Swords Publishing

Odkaz na celosvetovú knižnicu OPEN LIBRARY.

Odkaz na akademický časopis Toronto Slavic Quarterly, kde sú tri jeho divadelné hry: University of Toronto – Academic Electronic Journal in Slavic Studies.

Zopár ukážok reklamnej tvorby v celosvetovom archíve Coloribus Creative Advertising Archive, založenom v USA: Osviežujúca kvalita! S kvalitou rastie chuť! Omamná vôňa kvality! Podčiarknutá kvalita! Priamy dôkaz kvality, Vždy pri peniazoch! Umenie získať.

Galéria:

1. Pavol Janík – Pocit spolupatričnosti2. Pavol Janík – Husle pred otvoreným oknom3. Pavol Janík – 18. Svetový kongres básnikov4. Pavol Janík – Pravda s prekrásne dlhými nohami5. Pavol Janík – Hlasy storočí6. Pavol Janík – Divadlo Život
7. Pavol Janík – Hľadanie krásy8. Pavol Janík – básne (Južná Kórea)9. Pavol Janík – básne (Južná Kórea)10. Pavol Janík – Oprava Titanicu (Rusko)11. Pavol Janík – Oprava Titanicu (Macedónsko)12. Pavol Janík – Zo storočia do storočia
13. Pavol Janík – Nebezpečné veselohry14. Pavol Janík – Z vyhne času15. Pavol Janík – Čierne husle16. Pavol Janík – Poézia, modlitba srdca17. Pavol Janík – Třetí skupenství muže

Popis:

 1. Чувство экипажа – Киев, Братислава, Берлин, Будапешт, Варшава, София, Прага, Москва (Pocit spolupatričnosti – Kyjev, Bratislava, Berlín, Budapešť, Varšava, Sofia, Praha, Moskva) – medzinárodná antológia súčasnej poézie zo strednej a východnej Európy; v ruštine; spoluautor Pavol Janík (1987)
 2. A Violin Before the Open Window – An Anthology of Best Poems Submitted to the Ján Smrek Prize Contest by the Participiants of the 18th World Congress of Poets (Husle pred otvoreným oknom – Antológia najlepších básní účastníkov 18. Svetového kongresu básnikov prihlásených do súťaže o Cenu Jána Smreka); v angličtine; spoluautor Pavol Janík; editor Milan Richter; vydané s podporou UNESCO (1998)
 3. 18. Svetový kongres básnikov / 18th World Congress of Poets; v angličtine; spoluautor Pavol Janík; editor Milan Richter; pod záštitou World Academy of Arts and Culture a UNESCO (1998)
 4. Истината с прекрасно дълги крака – Антология девет словашки поети (Pravda s prekrásne dlhými nohami – Antológia deviatich slovenských básnikov); v bulharčine; spoluautor Pavol Janík; preložil Dimitar Stefanov; epilóg Dimitara Stefanova; editor Dimitar Stefanov (2000)
 5. Голоса столетий – Антология словацкой поезии от истоков до конца XX века (Hlasy storočí – Antológia slovenskej poézie od počiatkov do konca 20. storočia); spoluautor Pavol Janík; editorky Alla Maškovová a Natália Švedovová; vydala Moskovská univerzita; s podporou Ministerstva kultúry Ruskej federácie (2002)
 6. Pavol Janík: Театър Живот (Divadlo Život) – reprezentatívny výber z básnickej tvorby Pavla Janíka vydaný v Bulharsku; preložil Vaťo Rakovski; editor Asen Milčev (2003)
 7. In Search of Beauty: An Anthology of Contemporary Slovak Poetry in English (Hľadanie krásy: Antológia súčasnej slovenskej poézie v angličtine); vydané v USA; spoluautor Pavol Janík; preložil James Sutherland Smith; prológy Ján Tužinský a Pavol Hudík; editor Pavol Hudík a Lucy Bednár (2004)
 8. Pavol Janík – básne (Astonishment, Family Study a Kosovo) (do angličtiny preložil James Sutherland Smith) v medzinárodnom literárnom časopise vydávanom v Soule (Južná Kórea) The Moon Light of Corea (3/2004)
 9. Pavol Janík – básne (Astonishment, Family Study a Kosovo) (do angličtiny preložil James Sutherland Smith) v medzinárodnom literárnom časopise vydávanom v Soule (Južná Kórea) The Moon Light of Corea (3/2004)
 10. Pavol Janík: Починка Титаника (Oprava Titanicu) – reprezentatívny výber z básnickej tvorby Pavla Janíka vydaný v Rusku; preložili Natália Švedovová, Elena Tambovcevová a Daria Anisimovová; prológ Natálie Švedovovej; editorka Natália Švedovová (2004)
 11. Pavol Janík: Поправката на Титаник (Oprava Titanicu) – reprezentatívny výber z básnickej tvorby Pavla Janíka vydaný v Macedónsku; preložil Stojan Lekoski; editor Stojan Lekoski (2005)
 12. Из века в век – Словацкая поезиа XX-XXI (Zo storočia do storočia – Antológia slovenskej poézie od druhej polovice 20. storočia do začiatku 21. storočia); v ruštine; spoluautor Pavol Janík; prológy Pavol Janík a Sergej Glovjuk; editori Sergej Glovjuk a Juraj Kalnický; s podporou Ministerstva kultúry Ruskej federácie (2006)
 13. Pavol Janík: Опасные комедии (Nebezpečné veselohry) – tri divadelné hry Pavla Janíka; v Rusku; knižne; do ruštiny preložili Natália Švedovová a Michail Pismennyj; epilóg Juraja Kalnického; editori Levon Osepjan a Juraj Kalnický (2006)
 14. Із кузни часу – Антологія сучасної словацької поезії (Z vyhne času – Antológia súčasnej slovenskej poézie); v ukrajinčine; spoluautor Pavol Janík; preložil Illja Galajda; prológ Illja Galajda; editor Illja Galajda (2007)
 15. Crna violina – Antologija slovačke poezije (Čierne husle – Antológia slovenskej poézie); v chorvátčine; spoluautor Pavol Janík; preložil Ludwig Bauer; prológ Ludwig Bauer; editor Ludwig Bauer (2009)
 16. Поезія, молитва серця – Антологія словацької поезії (Poézia, modlitba srdca – Antológia slovenskej poézie); v ukrajinčine; spoluautor Pavol Janík; preložil Sergij Makara; epilóg Natália Kiseľová; editor Sergij Makara (2009)
 17. Pavol Janík: Třetí skupenství muže – reprezentatívny výber z básnickej tvorby Pavla Janíka vydaný v Českej republike; preložil Karel Sýs; epilóg Alexej Mikulášek; editor Karel Sýs (2009)

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Ján ParadaJán Parada
laik s celoživotným vzdelávaním
Čerpané z:
vlastný zdroj, osobná stránka Pavla Janíka a články v e-zine

Ján Parada, 14. 05. 2014 | Prečítané: 45801 | Rubrika: Rubrika pána Rubika

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (709 hl.)
 
Viac áno, ako nie (182 hl.)
 
Viac nie, ako áno (166 hl.)
 
Rozhodne nie (178 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1235
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Pokrytectvo
18-09-20 * 15:59
 Re: Trump sa správa ako Hitler
15-09-20 * 10:00
 Ktorí?
15-09-20 * 09:33
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore