www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @361
Počítadlo


Spam poison

Deväťdesiat rokov Spolku slovenských spisovateľov

V uplynulom roku 2013 si väčšina médií a s nimi aj širšia kultúrna verejnosť NEpripomenula 90. výročie založenia Spolku slovenských spisovateľov (SSS)

Keďže som bol 15 rokov jeho popredným predstaviteľom (predseda 2003 – 2007; tajomník 1998 – 2003 a 2007 – 2013; šéfredaktor časopisu SSS Literárny týždenník 2010 – 2013) a som 30 rokov jeho členom (vrátane členstva v niekdajšom Zväze slovenských spisovateľov), cítim právo a povinnosť aspoň načrtnúť dejiny najvýznamnejšieho, najstaršieho a najpočetnejšieho združenia literárnych tvorcov na Slovensku.

Napriek rozmanitým i protichodným historickým okolnostiam a zvratom, z ktorých vyplynuli aj rozličné organizačné riešenia a viaceré používané názvy, bolo vždy cieľom korporácie prozaikov, básnikov, dramatikov i literárnych bádateľov zastupovať záujmy autorov najmä vo vzťahu k štátnym ustanovizniam, systematicky optimalizovať podmienky vzniku hodnotných pôvodných literárnych diel a ich sprístupňovania domácim i zahraničným čitateľom.

Predsedami SSS postupne boli Ivan Krasko, Vavro Šrobár, Janko Jesenský, Valentín Beniak, Ladislav Novomeský a Michal Chorváth.

V pozícii predsedov nástupníckej organizácie, ktorou bol spomínaný ZSS, pôsobili Ján Poničan, Michal Chorváth, Milan Lajčiak, František Hečko, Vojtech Mihálik, Miroslav Válek, Andrej Plávka a Ján Solovič.

Post predsedu (vrátane funkcií čestných predsedov) obnoveného SSS doteraz zastávali Ladislav Ťažký, Jaroslav Rezník, Dušan Slobodník, Ján Tužinský, Anton Hykisch, Milan Ferko, Vincent Šikula, Pavol Janík, Peter Jaroš a Miroslav Bielik.

V 30. rokoch SSS začal rozvíjať zahraničné styky nadväzovaním partnerských vzťahov s rozličnými národnými i medzinárodnými združeniami spisovateľov. V rokoch 1933 – 38 vydával mesačník Slovenské smery umelecké a kritické. Významnou udalosťou bol kongres slovenských spisovateľov, ktorý sa uskutočnil 30. 5. – 1. 6. 1936 v Trenčianskych Tepliciach. Okrem 53 členov SSS sa na ňom zúčastnilo 100 pozvaných hostí.

V rokoch 1939 – 45 sa zdvojnásobila členská základňa SSS. O schopnosti spisovateľov v rámci reálnych možností odolávať nepriazni dejín a chrániť aj počas pronacistického režimu vojnovej Slovenskej republiky demokratické hodnoty svedčí skutočnosť, že liberálne orientovaný literárny časopis Elán, ktorý redigoval Ján Smrek, vychádzal v rokoch 1939 – 44 ako orgán SSS. Napriek tomu sa v povojnovom období SSS a jeho predstavitelia dostali do politických ťažkostí, ktorých súčasťou bolo rozpustenie SSS 18. 6. 1945 a jeho obnovenie 29. 11. 1945.

V rámci postupného zužovania kompetencií slovenských inštitúcií a osobitne po zmene režimu v Československu vo februári 1948 nasledovali s určitým časovým posunom ďalšie peripetie vo vývoji SSS, ktorý sa 9. 9. 1949 na valnom zhromaždení v Budmericiach stal (aj s celým svojím majetkom) súčasťou Zväzu československých spisovateľov (ZČSS) ako jeho slovenská sekcia. Tá sa na celoštátnej konferencii v Prahe 6. 4. 1954 premenovala na Zväz slovenských spisovateľov (ZSS), ktorý však bol naďalej až do roku 1969 organizačnou zložkou ZČSS. V súvislosti s federatívnym usporiadaním Československa sa na ustanovujúcom zjazde 11. 6. 1969 ZSS stal samostatnou organizáciou. Vzhľadom na praktické potreby koordinácie medzinárodnej reprezentácie v oblasti literatúry sa na ustanovujúcom zjazde v Prahe 8. a 9. 12. 1977 opäť založil ZČSS.

Významnou súčasťou činnosti ZSS vždy boli zahraničné styky s inými spisovateľskými organizáciami. ZSS tiež vydával viacero literárnych časopisov – Slovenské pohľady (1952 – 89), Kultúrny život (1950 – 68), Mladá tvorba (1956 – 70), Meridiány (v angličtine, nemčine a ruštine, 1977 – 89), Literárny týždenník (1988 – 90) a Dotyky (1988 – 90). Najmä v období 60. rokov a koncom 80. rokov boli periodiká ZSS dôležitou publikačnou platformou nielen na prezentáciu originálnych tvorivých hodnôt a slobodného myslenia, ale aj generátorom demokratizácie spoločenského diania.

Mimoriadny zjazd ZSS 7. 12. 1989 v Bratislave viedol k následnému organizačnému rozloženiu na báze politických, názorových, generačných, konfesionálnych, žánrových a etnicko-národnostných kritérií.

Nástupníckou organizáciou ZSS sa stal obnovený SSS. Šesť spomedzi viacerých postupne vznikajúcich menších autorských zoskupení sa združilo v Asociácii organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS).

SSS v zložitých ekonomických podmienkach kontinuálne vydáva Literárny týždenník, časopis pre mladú literatúru Dotyky a vo svojom vydavateľstve ročne asi 30 pôvodných i prekladových kníh. SSS má regionálne odbočky v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Žiline.

Pre porovnanie – AOSS kontinuálne vydáva časopis Romboid, dva razy na relatívne krátky čas obnovila vydávanie týždenníka Kultúrny život, nemá vlastné vydavateľstvo, ani organizačné zložky mimo Bratislavy.

Obnovený SSS sa stal nielen jedným z katalyzátorov demokratických zmien československej spoločnosti, ale aj intelektuálnym zázemím zavŕšenia prirodzeného historického pohybu smerujúceho k plnohodnotnej národnej emancipácii slovenskej literatúry a celej spoločnosti, a tak nemalou mierou prispel k vzniku súčasnej nezávislej modernej demokratickej Slovenskej republiky ako samostatného subjektu medzinárodného práva, v dôsledku čoho sa spolok dostal do dôslednej a pretrvávajúcej nepriazne vplyvných mocenských, finančných a mediálnych skupín s odlišnou štátoprávnou orientáciou.

SSS sa v rámci čoraz obmedzenejších možností doteraz usiloval udržiavať a prehlbovať medzinárodné väzby slovenskej literatúry. Na štandardné postupy v tejto oblasti – recipročné vydávanie časopiseckých a knižných antológií, partnerskú účasť na ich prezentáciách a na ďalších dôležitých bilaterálnych a multilaterálnych medzinárodných literárnych podujatiach mu Ministerstvo kultúry SR (MK SR) už viac rokov neposkytuje nijaké finančné prostriedky. Treba zdôrazniť, že sa to nezmenilo ani v čase 90. výročia založenia relevantnej spisovateľskej organizácie.

SSS napriek tomu úzko spolupracoval najmä s Úniou českých spisovateľov a v spolupráci s renomovaným americkým vydavateľstvom vydal v angličtine antológie súčasnej slovenskej prózy a poézie. Medzinárodné kontakty spisovateľských organizácií majú vzhľadom na neporozumenie zo strany štátu sporadický a fragmentárny charakter.

SSS sa má programovo profilovať ako dobrovoľná nezávislá organizácia spisovateľov bez ohľadu na ich politickú orientáciu, ako aj generačnú či národnú príslušnosť; má presadzovať slobodu prejavu a tvorby; vystupovať proti komercializácii kultúry.

SSS na dosiahnutie svojich cieľov potrebuje partnerov, ktorí majú seriózny záujem o vyváženú spoluprácu. V tomto zmysle sú možnosti SSS kategoricky limitované najmä postojmi a konaním MK SR, rezortnej štátnej inštitúcie s názvom Literárne informačné centrum (pôvodne Národné literárne centrum) a AOSS.

Práve kriminogénny prístup AOSS, ktorá v predchádzajúcich rokoch vykonávala správu spoločnej budovy SSS a AOSS v centre Bratislavy s negatívnymi výsledkami, vrátane sprenevery finančných prostriedkov, znemožnila SSS efektívne využívať ekonomický potenciál svojho majetku.

Osobitne treba zdôrazniť a oceniť, že SSS tradične nachádzal porozumenie u prezidentov Slovenskej republiky Rudolfa Schustera a Ivana Gašparoviča, ale kompetencie hlavy štátu sú v našom politickom systéme ohraničené a nemôžu nahrádzať dotačný systém MK SR.

Na pozadí náčrtu dejín inštitucionálneho literárneho života na Slovensku možno vecne porovnávať skutočný priestor pre slobodu umeleckej tvorby a mnohostrannú medzinárodnú výmenu jej hodnôt v sústave rozmanitých modelov usporiadania spoločenských vzťahov, v súradniciach jednotlivých politických garnitúr a v kontextoch osobnej kultúry konkrétnych zodpovedných predstaviteľov.

Chcem pri tejto príležitosti vyjadriť hlboké presvedčenie, že SSS, ktorý si pripomenul 90. výročie svojho založenia, na základe historických i nedávnych skúseností raz prijme racionálne rozhodnutia, ktoré mu zabezpečia základné podmienky vlastnej suverénnej existencie, predovšetkým vymanenie sa z likvidačného područia AOSS.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Mgr. art. Pavol Janík, PhD.
– básnik, dramatik, publicista, prekladateľ
Čerpané z:
vlastný zdroj, osobná stránka

Pavol Janík, 01. 01. 2014 | Prečítané: 37477 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (709 hl.)
 
Viac áno, ako nie (182 hl.)
 
Viac nie, ako áno (166 hl.)
 
Rozhodne nie (178 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1235
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Pokrytectvo
18-09-20 * 15:59
 Re: Trump sa správa ako Hitler
15-09-20 * 10:00
 Ktorí?
15-09-20 * 09:33
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore