www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @773
Počítadlo


Spam poison

Ceny humanistov pre niektorých neočakávane, no zaslúžene

16. jún 2012 – slávnostné odovzdávanie výročných cien humanistov

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistovSpoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov už po piatykrát zorganizovala slávnostné odovzdávanie výročných cien humanistov. Akcia sa konala v sobotu 16. júna 2012 vo Faustovej sieni Apponyiho paláca Múzea mesta Bratislavy.

Účastníkov, ktorými boli humanisti z celého Slovenska, privítal podpredseda SP Marián Baťala. Po Sonáte pre husle a gitaru č. 1 N. Paganiniho v podaní hudobného dua z Banskej Bystrice – Andreja Barana a Jozefa Vohára, člen Predsedníctva ÚR SP Igor Šabek predstavil ocenených.

Cenu HUMANISTA ROKA za svoju činnosť nielen v predchádzajúcom roku, ale aj za ďalšie aktivity dostala PhDr. Zuzana Kusá, Ph.D., (nar. 1957).

Zuzana KusáZuzana Kusá vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a od roku 1982 pracuje v Sociologickom ústave SAV, od roku 1992 ako samostatná vedecká pracovníčka. Postupne sa posunula k výskumu problémov chudoby, sociálnej politiky a sociálnej súdržnosti. K tejto výskumnej orientácii prispela aj jej práca v skupine nezávislých expertov pre sociálnu inklúziu Európskej komisie, ktorej členkou je od roku 2004. V tom istom roku sa začala angažovať pri vzniku Slovenskej siete proti chudobe a od roku 2009 je predsedníčkou tejto organizácie a členkou výkonného výboru Európskej siete proti chudobe. Spolupracuje aj s ďalšími organizáciami tretieho sektora ako OZ Proti prúdu (vydavateľ pouličného časopisu Nota Bene) a Priatelia Zeme – Cepa.

V rámci Slovenskej siete proti chudobe organizuje verejné diskusie a pripomienkovanie sociálnej legislatívy (napr. v roku 2011 pripomienkovanie ôsmich strategických dokumentov a legislatívnych návrhov) a verejné vypočutia o chudobe v NR SR (v roku 2010 a 2012). Zasadzuje sa za ľudsko-právne princípy tvorby a výkonu (sociálnej) politiky a zvýšenie účasti verejnosti a osobitne znevýhodnených skupín na príprave a posudzovaní legislatívy, ktorá ovplyvňuje ich život.

Dôraz na ľudsko-právne hľadiská a na participačný prístup kladie aj vo svojich verejných vystúpeniach, vyjadreniach pre masmédiá a publicistike.

Ladislav HubenákOcenenie VEĽVYSLANEC HUMANIZMU bolo udelené prof. JUDr. PhDr. Ladislavovi Hubenákovi, DrSc. (nar. 1928), ktorý je nepochybne nielen osobnosťou humanistického hnutia, ale aj vedeckého a verejného života na Slovensku. Ako zakladajúci člen SP a jej druhý predseda je človekom, o ktorom Spoločnosť Prometheus nepochybuje, že je veľvyslancom humanizmu, ktorý prekračuje priestor, čas vymedzený pre naše bytie. Rodák od Levíc získal v r. 1952 titul JUDr., v r. 1960 PhDr. Otázkam práva, filozofie, ako aj otázkam rasistických zákonov za Slovenského štátu sa venoval vlastne celý život. Z funkcie riaditeľa Ústredného štátneho archívu prešiel na Univerzitu Komenského. Áno, väčšinu svojho života bol vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorý sa venoval dejinám práva a štátu. Napísal vyše 200 vedeckých článkov a štúdií, 30 kníh. Poznajú ho nielen bratislavskí študenti práva, ale aj z iných miest SR i ČR.

Ocenení po prevzatí pamätných plakiet výtvarníčky D. Horváthovej sa poďakovali za toto ohodnotenie svojej práce. Z. Kusá slovami – pre každého je krásne dostať cenu tam, kde nesúťažil. L. Hubenák zdôraznil, že to neberie len ako ohodnotenie dlhoročnej práce, ale aj ako záväzok:

„Pokiaľ mi budú sily a vek dovoľovať, stále budem činný a nápomocný v hnutí svetského humanizmu,“ povedal.

K slávnostnej atmosfére prispeli ďalšie krásne melódie J. Iberta a A. Piazzolu v podaní banskobystrického hudobného dua.

Po slávnostnej časti slávnostná humanistická sobota pokračovala krátkou prednáškou vysokoškolského učiteľa Eduarda Chmelára na tému Poznanie oslobodzuje.

V rámci diskusie k nej prítomní zdôraznili, že ak sa v súčasnosti hovorí o zmluve s Vatikánom či o „rušení cirkevných sviatkov“, sú to nepresné, nesprávne výrazy. Pretože SR v r. 2000 podpísala zmluvu so Svätou stolicou, pričom v nej chýba základ každej normálnej medzinárodnej zmluvy, teda to, o čom vlastne je; sú v nej len samé povinnosti pre SR. Takisto nemožno hovoriť o rušení nejakých cirkevných sviatkov, lež o tom, či niektorý z nich bude alebo nebude naďalej aj voľným dňom. Pretože ak v čl. 1 Ústavy SR sa hovorí, že SR sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo, tak sa to má dodržiavať.

Na otázku, čím, ako majú pôsobiť nenábožensky založení ľudia na spoluobčanov, svojou rýchlou a konkrétnou odpoveďou Z. Kusá potvrdila, že cenu si naozaj zaslúži. Pripomenula dielo zakladateľa sociológie Émile Durkheima, ktorý ukázal, že v moderných priemyselných spoločnostiach nastáva ústup od dosahovania jednoty prostredníctvom represie a núteného vyznávania rovnakých hodnôt a spoločenský poriadok sa v stále väčšom rozsahu zabezpečuje právom upravujúcim spoluprácu.

Aj dnes podľa nej platí Durkheimova téza, že práca na spravodlivom práve je zásadne dôležitá pre mierový život a udržanie spoločností, v ktorých jedinou posvätnou vecou sú individuálne práva. Stabilita takýchto spoločností sa dá zaistiť len rovnosťou napĺňania individuálnych práv a ochranou slabších pred utláčaním tými, ktorí sú v majetkovej a mocenskej výhode. Nerovným spoločnostiam hrozí nestabilita a zrútenie sa v občianskych zápasoch alebo diktatúrou vnútený poriadok.

Podľa Kusej by sme podobne ako Durkheim mali obrátiť pozornosť k otázkam spravodlivosti, rovnosti a rovných ľudských práv, keďže ich obhajoba a kritika nespravodlivých pomerov sú dnes rovnako aktuálne ako v nepokojnej spoločnosti 19. storočia.

Ako povedal I. Šabek, jar, leto, jeseň, zima, to je stály, večný kolobeh. Takže opäť nastane čas, ktorý bude znamenať nový zrod, nový život. Preto sa treba tešiť zo stretnutia a slávnostných chvíľ, tešiť sa, že sa takto o rok, na prahu jari a leta, v čase Letného slnovratu, opäť stretneme.

S priateľmi, výnimočnými ľuďmi, ktorí sú súčasťou a inšpiráciou humanistického hnutia.

Tým, ktorí sa zúčastnili tohoročnej akcie poďakoval a poprial všetko najlepšie predseda Spoločnosti Prometheus Roman Hradecký.

Na záver podujatia malo okolo sedem desiatok prítomných možnosť sa nielen porozprávať, ale aj prebrať najpálčivejšie problémy týkajúce sa občanov bez náboženského vyznania, vymeniť si skúsenosti zo svojej činnosti, ba aj si kúpiť literatúru z oblasti svetského humanizmu či vedeckých bádaní. V prípade knihy Nekorunovaný kráľ Európy F. M. Voltaire venovanej velikánovi francúzskeho a európskeho osvietenstva, humanistovi, historikovi, filozofovi, spisovateľovi, popularizátorovi pokrokových prírodovedeckých poznatkov a bojovníkovi za ľudské práva s podpisom autora, profesora Ladislava Hubenáka.

Ceny humanistov 2012Ceny humanistov 2012
Ceny humanistov 2012Ceny humanistov 2012
Ceny humanistov 2012Ceny humanistov 2012
Ceny humanistov 2012Ceny humanistov 2012
Ceny humanistov 2012Ceny humanistov 2012
Ceny humanistov 2012Ceny humanistov 2012

Po kliknutí na fotografie sa zobrazia v novom okne vo vyššom rozlíšení.

Foto: © Peter Porubčan

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Miloslava Necpalová
– publicistka, voľná novinárka, dlhoročná členka SP. Osoba, ktorá sa v slovenských médiách i vo verejnosti celkovo netají tým, že je aktívna svetská humanistka…
Čerpané z: vlastný zdroj

Súvisiace články:
Humanista roka 2019 – prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D. (14.07.2019)
Rozhovor s prof. PhDr. Jozefom Leikertom, PhD., Litt.D. (11.07.2019)
Ceny humanistov 2019 (07.06.2019)
Posledná rozlúčka s Veľvyslancom humanizmu za rok 2008 (21.09.2018)
Otvorený list spoločenstvu Prometheus: Prečo som vrátila cenu Veľvyslankyňa humanizmu (13.08.2018)
Oceňovanie humanistov 2018 (02.08.2018)
Ján Chudík – Veľvyslanec humanizmu 2018 (19.06.2018)
Gustáv Murín – Humanista roka 2018 (19.06.2018)
Deň humanistov 2018 (19.06.2018)
11. ročník sme oslavovali v Banskej Bystrici (17.06.2018)
Navrhnite nositeľov Cien humanistov 2018! (01.05.2018)
Spomienka za profesorom Jaroslavom Čelkom (21.08.2017)
Zomrel Veľvyslanec humanizmu profesor Jaroslav Čelko (11.08.2017)
Fotografie z Cien humanistov 2017 (03.08.2017)
Ceny humanistov 2017 (20.06.2017)
Ceny humanistov 2017 (02.06.2017)
Fotografie z Dňa humanistov 2016 (02.07.2016)
Deň humanistov 2016 (20.06.2016)
Ceny humanistov 2016 (05.06.2016)
Kto je humanista? (01.07.2015)
Ceny humanistov 2015 – 8. ročník (22.06.2015)
Ceny humanistov 2015 (15.06.2015)
Ceny humanistov 2014 (13.06.2014)
Ceny humanistov 2013 (10.06.2013)
Ceny humanistov 2012 (01.06.2012)
Budeme udržiavať tradíciu Cien a Dní humanistov (21.12.2011)
Humanistka roka 2011 (20.06.2011)
Veľvyslanec humanizmu 2011 (20.06.2011)
Humanizmus a politika (20.06.2011)
Ceny humanistov 2011 (20.06.2011)
Ceny humanistov 2011 (29.05.2011)
Ceny humanistov (19.06.2010)
Ceny humanistov na Slovensku už druhýkrát (21.06.2009)
Cena humanistov – humanistická osobnosť roka (30.04.2007)

Miloslava Necpalová, 17. 06. 2012 | Prečítané: 5309 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (701 hl.)
 
Viac áno, ako nie (179 hl.)
 
Viac nie, ako áno (166 hl.)
 
Rozhodne nie (175 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1221
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Pokrytectvo
18-09-20 * 15:59
 Re: Trump sa správa ako Hitler
15-09-20 * 10:00
 Ktorí?
15-09-20 * 09:33
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore