www.humanisti.sk
Súťaž o knihu
Webhouse.sk
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVAAteisti Českej republiky Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam Roman
Spolupracujeme
Slovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.skdTest
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @722
Počítadlo


Spam poison

Petícia občanov so sluchovým postihnutím

Za účelom riešenia problémov pri zmierňovaní a odstraňovaní komunikačnej a informačnej bariéry

PREDKLADATEĽ: voľné združenie osôb so sluchovým postihnutím pod vedením predsedu

PETIČNÝ VÝBOR: OSOBY POVERENÉ ROKOVAŤ V MENE PREDKLADATEĽOV:

Ing. Ľuboslav Ferko, Silvánska 19, 841 04 Bratislava 43, (predseda)
Ing. Ladislav Lokša, Fr. Hečku 40, 934 01 Levice
Bc. Anna Bartalová, Partizánska 424/9, 914 51 Trenčianske Teplice
Mgr. Peter Birka, Nobelova 1/A, 831 02 Bratislava

V mene petičného výboru koná navonok predseda.

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:
Ing. Ľuboslav FERKO, Silvánska 19, 841 04 Bratislava 43, peticia.sp@gmail.com

OBSAH PETÍCIE:

Problém č. 1: Osobná asistencia

Žiadame, aby z § 23, „Práva a povinnosti osobného asistenta a fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri výkone osobnej asistencie“ zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli novelou zákona odstránené odseky (6) až (8), ktoré diskriminujú prijímateľa osobnej asistencie so sluchovým postihnutím voči iným prijímateľom.

(6) Osobný asistent vykonávajúci tlmočenie je povinný preukázať príslušnému úradu znalosť komunikovať s fyzickou osobou so sluchovým postihnutím osobitným potvrdením, osvedčením alebo certifikátom. Toto potvrdenie, osvedčenie alebo certifikát vydáva osoba, ktorá má akreditáciu na vzdelávanie tlmočníkov vydanú podľa osobitných predpisov.36)
(7) Tlmočenie na účely tohto zákona je tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie pre osoby so sluchovým postihnutím a taktilné tlmočenie pre hluchoslepé osoby.
(8) Na účely tohto zákona môže osobný asistent vykonávať viacero foriem tlmočenia,36) ak na ich vykonávanie preukáže príslušnému úradu odbornú spôsobilosť.

Poznámka pod čiarou:

36) Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 382/2004 Z. z.
Zákon č. 448/2008 Z. z.

Osobný asistent prijímateľa so sluchovým postihnutím sprostredkúva prijímateľovi komunikáciu a styk s okolitým prostredím a v zákone nemôže byť taxatívne určené, akým spôsobom. Prijímateľ osobnej asistencie so sluchovým postihnutím si vyberá svojho asistenta podľa svojich potrieb, uzatvára s ním príslušnú zmluvu a vyžaduje od svojho osobného asistenta spôsobilosti, ktoré nemôžu byť taxatívne dané zákonom. Tieto požiadavky sú individuálne a pre podmienky každého prijímateľa osobnej asistencie so sluchovým postihnutím rozdielne.

Z uvedených dôvodov žiadame, aby osobný asistent prijímateľa osobnej asistencie so sluchovým postihnutím, ktorý poskytuje styk so spoločenským prostredím rôznymi spôsobmi (nielen tlmočením), nebol povinný čokoľvek preukazovať príslušnému úradu schvaľujúcemu príspevok na osobnú asistenciu. Príslušný úrad nie je prijímateľom služby a teda nemôže o osobnom asistentovi rozhodovať. Považujeme uvedené odseky za protiústavné, nakoľko obmedzujú právo slobodného rozhodnutia o svojich vlastných potrebách a zasahujú do práva rozhodovať občanovi o sebe samom. Na Slovensku neexistuje certifikačná autorita vyžadovaného charakteru, najvyššou certifikačnou autoritou musí byť prijímateľ osobnej asistencie. Úlohou osobného asistenta nie je profesionálne tlmočenie do posunkovej reči nepočujúcich, ani nikdy nebude. Má úplne iné poslanie ako aj pôsobnosť. V zákone č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je samotná definícia služby ako tlmočenie do posunkovej reči nepočujúcich nesprávna, ide o sprostredkovanie informácií a styk so spoločenským prostredím tak, ako to bolo správne formulované v pôvodnom zákone o sociálnej pomoci, č. 195/1998 Z. z, § 54. Preto žiadame súčasne službu definovať v tomto znení. Podobné opatrenia v zákone sa nenachádzajú pre osobných asistentov iných druhov ťažkého zdravotného postihnutia, preto vyššie uvedené ustanovenia zákona 447/2008 Z. z. považujeme vo vzťahu k sluchovo postihnutým prijímateľom sociálnej asistencie za diskriminačné.

Problém č. 2: Tlmočnícka služba

Žiadame, aby v § 44 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z, ods. (4):

(4) Tlmočnícku službu nemožno poskytovať na rovnaký účel fyzickej osobe,
a) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,11)
b) ktorej sa v rámci opatrovateľskej služby poskytuje tlmočenie podľa prílohy č. 4 časti III písm. c)

bolo znenie doplnené hrubo vyznačeným slovným spojením.

Je len samozrejmé, že nemožno používať sprostredkovanie informácií a styk s okolitým prostredím v rámci osobnej asistencie, tlmočnícku službu a tlmočenie v rámci opatrovateľskej služby súbežne a na rovnaký účel. Je však potrebné zdôrazniť, že osoba so sluchovým postihnutím podľa potreby musí mať možnosť vybrať si z portfólia služieb tú, ktorú práve potrebuje. Preto súčasné znenie ods. (4) § 44 nevyhovuje, nakoľko kritériom nemôže byť poskytovanie peňažného príspevku na inú službu, ale vylúčené musí byť poskytnutie viacerých služieb na ten istý účel v rovnakom čase. Konkrétne to znamená, že pre bežné potreby sprostredkovania informácií a styku so spoločenským prostredím príjemca služby použije na základe svojej potreby osobného asistenta, pre svoje potreby vysoko špecifickej a odbornej komunikácie, napr. súdneho tlmočenia, majetkovo – právneho tlmočenia, účasti na pracovných a podobných profesijných rokovaniach, teda v úplne inej situácii a čase použije služby odborného tlmočenia v rámci tlmočníckej služby. Takýto výber služby musí byť v zmysle ústavy SR slobodný a ničím neobmedzený. Ustanovenia odseku (4) tomuto ústavou zaručeného práva na informácie odporujú.

Petičný hárok č. __ __ __ __

P. č. Meno a priezvisko PSČ Mesto, ulica a č. domu Podpis
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        

Osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy: Ing. Ľuboslav Ferko, Silvánska 19, 841 04 Bratislava

Tento Petičný hárok obsahuje vyplnených ……… riadkov z celkového počtu 20 riadkov. Petičný hárok obsahuje ……… platných riadkov a podpisov.
Petičný hárok očísloval, kontroloval a uzatvoril dňa ………………… .
Meno a priezvisko: ……………… podpis: ………………

Petíciu si môžete stiahnuť a vytlačiť:

Stiahni súborPetícia občanov so sluchovým postihnutím (súbor je vo formáte PDF a má 60 kB).

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

AOSP
Asociácia organizácií sluchovo postihnutých v Slovenskej republike
Silvánska 19
841 04 Bratislava 43
Čerpané z: vlastný zdroj

AOSP, 06. 01. 2011 | Prečítané: 4378 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Webhouse.sk

Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Voliči, pozor na Kisku!
Keď klamal v minulosti, bude klamať aj v budúcnosti. Pozri: Kiska povedal: „Nezaložím stranu.“ a Kiska je hanba Slovenska.
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Anketa Strom roka
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore